Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  22 Číslo DUM  01 Předmět  Německý jazyk Tematický okruh  Slovní zásoba a gramatika pro 3., 4. ročník Název materiálu  Menschen wie du und ich Autor  Mgr. Marta Klausnitzerová Datum tvorby  září 2013 Ročník  3. ročník Anotace Prezentace zaměřená na procvičování slovní zásoby 16. lekce učebnice DIREKT 2 a stupňování přídavných jmen. Metodický pokyn Žáci řeší jednotlivá cvičení podle zadání. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marta Klausnitzerová Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Menschen wie du und ich (?)
16. Lektion - Wortschatz und Komparation der Adjektive

3 Übersetzen Sie den Wortschatz!
der Erfolg fehlen - úspěch chybět das Ergebnis gefallen - výsledek - líbit se bestimmt hässlich - určitě ošklivý bequem interessant - pohodlný - zajímavý

4 Übersetzen Sie den Wortschatz!
sauber vielleicht - čistý - snad, možná die Umfrage wirklich - anketa - opravdu, skutečně verdienen die Sendung - vydělávat - vysílání vergleichen sammeln - porovnávat - sbírat

5 Übersetzen Sie den Wortschatz!
reich das Mitglied - bohatý - člen Recht haben das Model - mít pravdu - model leiten passen - vést - hodit se der Mensch der Rentner - člověk - důchodce

6 Wiederholen Sie die Adjektive und ihre Gegenteile
billig schnell - levný x drahý (teuer) - rychlý x pomalý (langsam) faul bequem x unbequem - líný x pilný (fleißig) - pohodlný x nepohodlný jung ruhig - mladý x starý (alt) - klidný x neklidný (unruhig) arm lustig - chudý x bohatý (reich) - veselý x smutný (traurig) launisch klug - náladový x vyrovnaný - chytrý x hloupý (dumm) (ausgeglichen)

7 Ergänzen Sie das richtige Wort in die Lücke!
1. Ich glaube nicht, das er ______ hat. a) passt 2. Mir _______ er nicht. b) bestimmt 3. Du wirst es ________ schaffen. c) Recht 4. Ich will mit dir ______ Zeit verbringen. d) Umfrage 5. ________ Sie dieses Bild mit dem zweiten e) fehlst 6. Er ________ sehr gut zu dir. f) gefällt 7. Du _________ mir. g) mehr 8. Wir machen eine _________ h) verglei -chen

8 Die Lösung! Řešení! 1. c 2. f 3. b 4. g 5. h 6. a 7. e 8. d

9 Die Lösung! Jetzt übersetzen Sie die Sätze!
1. Ich glaube nicht, das er Rech hat. → Nemyslím si, že má pravdu. 2. Mir gefällt er nicht. → Nelíbí se mi. 3. Du wirst es bestimmt schaffen. → Ty to určitě zvládneš. 4. Ich will mit dir mehr Zeit verbringen. → Chci s Tebou trávit více času. 5. Vergleichen Sie dieses Bild mit dem zweiten. → Porovnejte tento obrázek s tím druhým. 6. Er passt sehr gut zu dir. → Hodí se k Tobě moc dobře. 7. Du fehlst mir. → Ty mi chybíš. 8. Wir machen eine Umfrage. → Děláme anketu.

10 Ergänzen Sie die Gegenteile der Adjektive!
billig schlank reich lustig lang jung schön ruhig glücklich fleißig klug

11 Die Lösung! Řešení! Adjektiv Gegenteil billig teuer schlank dick reich
arm lustig ernst lang kurz jung alt schön hässlich ruhig unruhig glücklich unglücklich fleißig faul klug dumm

12 Stupňování přídavných jmen – 1. stupeň (Positiv)
1. stupeň přídavných jmen používá se ve spojení: so (tak) + 1. stupeň + wie (jako) Př. Felix je tak oblíbený jako Jonas. → Felix ist so beliebt wie Jonas. Übersetzen Sie! 1. Moje rodiče nejsou tak bohatí jako tvoje rodiče. → Meine Eltern sind nicht so reich wie deine Eltern. 2. Ta kniha není tak zajímavá jako ten film. → Das Buch ist nicht so interessant wie der Film. 3. Můj manžel není tak vyrovnaný jako já. → Mein Ehemann ist nicht so ausgeglichen wie ich.

13 Stupňování přídavných jmen – 2. stupeň (Komparativ)
2. stupeň příd. jmen tvoří se připojením koncovky -er k základnímu tvaru (v 1. stupni) sportlich – sportlicher u některých jednoslabičných př. jmen dochází navíc k přehlásce kmenových samohlásek a, u, o. jung jung - jünger lang lang – länger Übersetzen Sie! Př. Můj otec je starší než moje matka. → Mein Vater ist älter als meine Mutter.

14 Stupňování přídavných jmen – 2. stupeň
Některá příd. jména mají nepravidelné stupňování. gut (dobrý) gut – besser (lepší) viel (hodně) viel – mehr (více) hoch (vysoký) hoch – höher (vyšší) gern (rád) gern – lieber (raději) Srovnávání nerovnocenných jevů pomocí 2. stupně se vyjadřuje částicí als (než).

15 Ergänzen Sie die den Komparativ (2
Ergänzen Sie die den Komparativ (2. stupeň) und übersetzen Sie die Adjektive! stupeň česky 2. stupeň gut gern viel hoch oft bald

16 Die Lösung! Řešení! stupeň česky 2. stupeň gut dobrý besser lepší gern
rád lieber raději viel hodně mehr více hoch vysoký höher vyšší oft často öfter, häufiger častější bald brzy eher dříve

17 Stupňování přídavných jmen – 3. stupeň (Superlativ)
3. stupeň přídavných jmen Tvoří se na dvěma způsoby: Podle toho, zda je v postavení přívlastku nebo přísudku (doplňku), tj. po slovese. 1) 3. stupeň v postavení přívlastku der / die / das + základní tvar + (e)ste Př. To je nejhezčí žena světa. → Das ist die schönste Frau der Welt. Übersetzen Sie! 1. Sněžka je nejvyšší hora České republiky. → Die Schneekoppe ist der höchste Berg der Tschechischen Republik.

18 Stupňování přídavných jmen
2) 3. stupeň přídavných jmen ve funkci přísudku. am + základní tvar + (e)sten Př. Tahle žena je nejsympatičtější ze všech. → Diese Frau ist am sympathischsten von allen. U přídavných jmen končících na -t, -d, -z, -sch, -ß, se vkládá mezi kmen a koncovku -e.

19 Stupňování přídavných jmen
I ve 3. stupni dochází stejně jako ve 2. stupni u některých přídavných jmen k přehlásce a, o, u ve kmeni. groß – das größte – am größten lang – das längste – am längsten Nebo se jejich 3. stupeň tvoří stejně jako 2. stupeň nepravidelně. gut – der / die / das beste – am besten (přeložte) → am besten - nejlépe viel – der / die / das meiste – am meisten (přeložte) → am meisten - nejvíce hoch – der / die / das höchste – am höchsten (přeložte) am höchsten - nejvyšší gern – der / die / das liebste – am liebsten (přeložte) am liebsten - nejraději Pozor! meistens = většinou

20 Ergänzen Sie die Komparation der Adjektive!
Stupeň 2. Stupeň 3. stupeň gern arm lustig teuer fleißig billig gut lang kurz viel oft bald

21 Die Lösung! Stupeň 2. Stupeň 3. stupeň gern lieber am liebsten arm
ärmer am ärmsten lustig lustiger am lustigsten teuer teurer am teuersten fleißig fleißiger am fleißigsten billig billiger am billigsten gut besser am besten lang länger am längsten kurz kürzer am kürzesten viel mehr am meisten oft öfter am öftesten, am häufigsten bald eher am ehesten

22 Ergänzen Sie das Adjektiv in der richtigen Form!
1. Du fehlst ihm _______, als du denkst. (viel) 2. Früher warst du __________ als heute. (lustig) 3. Er ist jetzt __________ als früher. (ernst) 4. Das ist das _________ Fest, das ich je gesehen habe. (schön) 5. Fleisch ist nicht so _________ wie Gemüse. (gesund) 6. Gemüse ist __________ als Fleisch. (gesund) 7. Für mich ist es __________ als für dich. (wichtig) 8. Herr Walter ist _____ ___________ von allen in unserem Betrieb. (fähig) 9. Ich finde diese Situation _____ ___________. (lustig) 10. Er kommt _________, als du denkst. (bald)

23 Die Lösung! 1. Du fehlst ihm mehr, als du denkst. (viel)
2. Früher warst du lustiger als heute. (lustig) 3. Er ist jetzt ernster als früher. (ernst) 4. Das ist das schönste Fest, das ich je gesehen habe. (schön) 5. Fleisch ist nicht so gesund wie Gemüse. (gesund) 6. Gemüse ist gesünder als Fleisch. (gesund) 7. Für mich ist es wichtiger als für dich. (wichtig) 8. Herr Walter ist am fähigsten von allen in unserem Betrieb. (fähig) 9. Ich finde diese Situation am lustigsten. (lustig) 10. Er kommt eher, als du denkst. (bald)

24 Zdroje Motta, Giorgio; Ćwikowska Beata; Vomáčková Olga. Direkt 2 Němčina pro střední školy. Praha, ISBN S.77, 261, 262.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google