Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ptačí území na Slovensku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ptačí území na Slovensku"— Transkript prezentace:

1 Ptačí území na Slovensku
NATURA 2000 Ptačí území na Slovensku stretnutia Agropuzzle – Slovensko

2 Evropský program NATURA 2000 Natura Opava – Czech Republic
Co je NATURA 2000? Národní seznam navrhovaných chráněných ptačích území SK. Proč byli jako první k ochraně vybraní ptáci? Občanské sdružení Natura Opava – Czech Republic Občanské sdružení pro ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu Aktivity Natury Opava v ČR, Polsku a Řecku

3 Co je to Natura 2000 Je soustava chráněných území evropského významu. Prostřednictvím jí jsou chráněné nejvzácnější a nejvíc ohrožené druhy volně rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a vybraných biotopů vyskytujících se na území Evropské unie. Budují ji členské státy EU nezávisle na národních soustavách a systémech chráněných území. Později má byt pod tímto názvem vytvořená souvislá ekologická síť chráněných území. Soustava se skládá z území chráněných podle dvou směrnic (právních norem). Jsou jimi směrnice o ptácích a směrnice o biotopech. Vyčleněná území jsou zahrnutá v Národním seznamu navrhovaných chráněných ptačích území a Národním seznamu navrhovaných území evropského významu. Pod ochranu Natury 2000 spadá na území celé Evropské unie 253 nejohroženějších typů přírodních stanovišť, 200 druhů živočichů, 434 druhů rostlin a 181 druhů ptáků. Více informací o NATUŘE 2000 a interaktivní mapa lokalit. Legislativa EU.

4 Biotop (z řec. bios - život, topos - místo) je soubor všech činitelů (živých neživých), které vzájemným spolupůsobením vytvářejí životní prostředí daného jedince, druhu, populace nebo společenstva. Biotop je také místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro konkrétní živé organizmy. Topograficky vymezený biotop označujeme jako stanoviště nebo lokalitu. Stanoviště může byť omezené jen na určitou část jednoho biotopu, nebo naopak, může zahrnovat více různých, obyčejně sousedících biotopů (např. někteří ptáci a savci migrují mezi lesem a stepí.

5 Směrnice o biotopech Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně biotopů volně žijících živočichů a volně rostoucích rostlin vyjmenovává druhy rostlin a živočichů, na které se vztahuje ochrana. Při výběru území chráněných podle směrnice stát navrhuje tzv. národní seznam území a předkládá ho Evropské komisi. Na Slovensku se vyskytuje 66 evropsky významných biotopů, včetně 23 tzv. prioritních. Směrnice o biotopech on-line.

6 Smernice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
Směrnica Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků klade důraz na kvalitu vybraných území více než na jejich prostorové uspořádání. Podle směrnice musí byt pro vybrané druhy ptáků vyhlášená tzv. chráněná ptačí území (v angličtine Special protection areas). Směrnice požaduje chránit obdobným způsobem všechny druhy ptáků v přirozeně se vyskytujících na území státu. Směrnice o ptácích. Seznam druhů.

7 Výběr oblastí. Národní seznam navrhovaných chráněných ptačích území
Dolné Pohronie

8 Národní seznam chráněných ptačích území na Slovensku
Boheľovské rybníky (Dunajská Streda) Bukovské vrchy (Snina) Cerová vrchovina a Rimavská kotliny (Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca) Dolné Pohronie (Komárno, Levice, Nové Zámky) Dolní Považie (Nové Zámky, Komárno) Dubnické štrkovisko (Ilava, Trenčín) Dunajské luhy (Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Senec) Horná Orava (Čadca, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín) Košická kotlina (Košice) Kráľová (Galanta, Šaľa) Laborecká vrchovina (Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník) Lehnice (Dunajská Streda)

9 Národní seznam chráněných ptačích území na Slovensku
13. Malá Fatra (Čadca, Dolný Kubín, Martin, Prievidza, Námestovo, Růžomberok, Žilina 14. Malé Karpaty (Bratislava, Malacky, Myjava, Pezinok, Piešťany, Senica, Trnava) 15. Medzibodrožie (Michalovce, Trebišov) 16. Morava (Bratislava, Malacky, Senica, Skalica) 17. Muránska planina a Stolické vrchy (Brezno, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava) 18. Nízké Tatry (Bánská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok) 19. Ostrovné lúky (Dunajská Streda, Komárno) 20. Parížské močiare (Nové Zámky) 21. Poliplie (Levice, Lučenec, Velký Krtíš) 22. Poľana (Bánská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen) 23. Pusté Úľany – Zeleneč (Galanta, Senec, Trnava) 24. Senné (Michalovce, Sobrance)

10 Národní seznam chráněných ptačích území na Slovensku
25. Slánské vrchy (Košice, Prešov, Trebišov, Vranov nad Ťoplou) 26. Sľňava (Piešťany) 27. Slovenský kras (Košice, Revúca, Rožňava) 28. Strážovské vrchy (Bánovce nad Bebravou, Bytča, Ilava, Povážská Bystrica, Prievidza, Trenčín, Žiliny) 29. Sysľovské polia (Bratislava) 30. Tatry (Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín) 31. Tríbeč (Nitra, Partizánské, Topolčany, Zlaté Moravce) 32. Trnavské rybníky (Trnava) 33. Veľká Fatra (Banská Bystrica, Martin, Ružomberok, Turčianské Teplice) 34. Veľkoblahovské rybníky (Dunajská Streda) 35. Vihorlat (Humenné, Michalovce, Snina, Sobrance) 36. Volovské vrchy (Gelnica, Košice, Prešov, Rožňava, Spišská nová Ves) 37. Východoslovenská rovina (Michalovce, Trebišov) 38. Žltavský luh (Nové Zámky, Nitra)

11 Dolné Pohronie Odůvodnění návrhu ochrany:
je jedním z pěti nejvýznamnějších území na Slovensku pro hnízdění Merops Apiaster , Vlha pestrá,Včelárik zlatý, Szcurek pszczolojad, (Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος , Guêpier d'Europe) V okrese Levice se jedná o katastrální území Pastovce. V prezentaci byly použity fotografie Milana a Jakuba Kubačkových. Chráněné druhy ptáků žijící na území Pastovce byly fotografovány jako dermoplastické preparáty opavského preparátora Víléma Borůvky, v depozitáři Slezského zemského muzea v Opavě.

12 Zastoupení chráněných druhů ptáků v rezervaci PASTOVCE
Merops apiaster Vlha pestrá, Včelárik zlatý, Żołna zwyczajna, (Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος , Guêpier d'Europe) Alauda arvensis Skřivan polní, Škovránok poľný Skowronek polny, (Κοινή) Σιταρήθρα, Alouette des champs Anthus campestris Linduška úhorní, Ľaptuška poľná, Świergotek polny, Ωχροκελάδα, Pipit rousseline , Galerida cristata Chocholouš obecný, Pipíška chochlatá, Dzierlatka, Κατσουλιέρης, Cochevis huppé Lanius collurio Ťuhýk obecný, Strakoš červenochrbtý, Dzierzba gąsiorek, Αετομάχος, Pie-grièche écorcheur Riparia riparia Břehule říční, Brehuľa knedá, Jaskółka brzegówka, Οχθοχελίδονο, L'Hirondelle de rivage Saxicola torquata Bramborníček černohlavý, Pŕhľaviar čiernohlavý, Kląskawka zwyczajna, (Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης , Tarier pâtre Streptopelia turtur Hrdlička divoká, hrdlička divá, Turkawka zwyczajna, Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι , Tourterelle des bois Sylvia nisoria Pěnice vlašská, Penica jarabá, Pokrzewka jarzębata, Γερακοτσιροβάκος , Fauvette épervière

13 Merops apiaster, Vlha pestrá, Včelárik zlatý, (Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος, Źołna, Guêpier d'Europe

14 Alauda arvensis, Skřivan polní, Škovránok poľný, (Κοινή) Σιταρήθρα, Skowronek, Alouette des champs

15 Anthus campestris Linduška úhorní, Ľaptuška poľná, Świergotek polny, Ωχροκελάδα, Pipit rousseline

16 Gaterida cristata, Chocholouš obecný, Pipíška chochlatá, Κατσουλιέρης , Dzierlatka, Cochevis huppé
Juv.

17 Lanius collurio, Ťuhýk obecný, Strakoš červenochrbtý, Αετομάχος, Gąsiorek, Pie-grièche écorcheur
F M

18 Riparia riparia, Břehule říční, Brehula hnedá, Οχθοχελίδονο, brzegówka, Hirondelle de rivage

19 Saxicola torquata, African Stonechat , Bramborníček černohlavý, Tarier pâtre, Kląskawka zwyczajna, (Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης Juv. M

20 Streptopelia turtur, Hrdlička divoká, Hrdlička poľná, (Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι, Turkawka, Tourterelle des bois Ad. Juv.

21 Sylvia nisoria, Pěnice vlašská, Penica jarabá, Γερακοτσιροβάκος, Jarzębatka, Fauvette épervière

22 Zastoupení chráněných druhů ptáků v ostatních ptačích rezervacích Slovenska
Acrocephalus melanopogon, Rákosník tamaryškový, Trsteniarik tamaryškový, Ψαθοποταμίδα, Tmaryska, Lusciniole à moustaches Aegolius funereus, Sýc rousný, Kuvik kapcavý, Αιγωλιός, Włochatka, Nyctale de Tengmalm Alauda arvensis, Skřivan polní, Škovránok poľný, (Κοινή) Σιταρήθρα, Skowronek, Alouette des champs Alcedo athis, Ledňáček říční, Rybárik riečný, (Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη, Zimorodek, Martin-pêcheur d'Europe Anas querquedula, Čírka modrá, Kačica chrapľavá, (Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα, Cyranka, Sarcelle d'été Anas strepera, Kopřivka obecná, Kačica chripľavá, Καπακλής, Krakwa, Canard chipeau Anser anser, Husa velká, Husa divá, Σταχτόχηνα, Gęgawa, Oie cendrée Anthus campestris Linduška úhorní, Ľaptuška poľná, Świergotek polny, Ωχροκελάδα, Pipit rousseline Aquila heliaca, Orel královský, Orol kráľovský, (Ανατολικός) Βασιλαετός, Orzeł cesarski, Aigle impérial

23 Zastoupení chráněných druhů ptáků v ostatních ptačích rezervacích Slovenska
Aquila chrysaetos, Orel skalní, Orol skalný, Χρυσαετός, Orzeł przedni, Aigle royal Aquila pomarina, Orel křiklavý, Orol křiklavý, Κραυγαετός, Orlik krzykliwy, Aigle pomarin Ardea alba, Volavka bílá, Volka biela, Αργυροτσικνιάς, Czapla biała, Grande Aigrette Ardea purpurea, Volavka červená, Volavka purpurová, Πορφυροτσικνιάς, Czapla purpurowa, Héron pourpré Aythya ferina, Polák velký, Chochlačka sivá, Γκισάρι, Głowienka, Fuligule milouin Aythya fuligula, Polák chocholačka, Chocholačka vrkočatá, Μαυροκέφαλη Πάπια, Czernica, Fuligule morillon Aythya nyroca, Polák malý, Chochlačka brlooká, (Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια, Podgorzałka, Fuligule nyroca Bonasa bonasia, Jeřábek lesní, Jarjabok horný, Δασόκοτα, Jarząbek, Gélinotte des bois

24 Zastoupení chráněných druhů ptáků v ostatních ptačích rezervacích Slovenska
Botaurus stellaris, Bukač velký, Bučiak trsťový, (Ευρασιατικός) Ήταυρος, Bąk, Butor étoilé Bubo bubo, Výr velký, Výr skalný, (Κοινός) Μπούφος, Puchacz, Grand-duc d'Europe Bucephala clangula, Hohol severní, Hlaholka severská, (Ευρωπαϊκή) Βουκεφάλα, Gągoł, Garrot à oeil d'or Caprimulgus europaeus, Lelek lesní, Lelek lesný, (Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι, Lelek, Engoulevent d'Europe Ciconia ciconia, Čáp bílý, Bocian biely, Λευκός Πελαργός, Bocian biały, Cigogne blanche Ciconia nigra, Čáp černý, Bocian čierny, Μαύρος Πελαργός, Bocian czarny, Cigogne noire Circaetus gallicus, Orlík krátkoprstý, Hadiar krátkoprstý, Φιδαετός, Gadożer, Circaète Jean-le-Blanc Circus aeruginosus, Moták pochop, Kaňa močiarna, Καλαμόκιρκος, Błotniak stawowy, Busard des roseaux

25 Zastoupení chráněných druhů ptáků v ostatních ptačích rezervacích Slovenska
Circus pygargus, Moták lužní, Kaňa popolavá, Λιβαδόκιρκος, Błotniak łąkowy, Busard cendré Coracius garrulus, Mandelík hajní, Krakľa belhá, (Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα, Kraska, Rollier d'Europe Coturnix coturnix, Křepelka polní, Prepelica poľná, (Κοινό) Ορτύκι, Przepiórka, Caille des blés Crex crex, Chřástal polní, Chriašteľ polný, Ορτυκομάνα, Derkacz, Râle des genêts Dendrocopus leucotos, Strakapoud bělohřbetý, Ďateľ bielochrbtý, Λευκονώτης Δρυοκολάπτης, Dzięcioł białogrzbiety, Pic à dos blanc Dendrocopus medius, Strakapoud prostřední, Ďateľ prostredný, Μεσαίος Δρυοκολάπτης, Dzięcioł średni, Pic mar Dendrocopus syriacus, Strakapoud jižní, Ďateľ hnedkavý, Βαλκανικός Δρυοκολάπτης, Dzięcioł białoszyi, Pic syriaque Dryocopus martius, Datel černý, Ďateľ čierny, Μαύρος Δρυοκολάπτης, Dzięcioł czarny, Pic noir

26 Zastoupení chráněných druhů ptáků v ostatních ptačích rezervacích Slovenska
Ergetta garzetta, Volavka stříbřitá, Volavka striebristá, (Κοινός) Λευκοτσικνιάς, Czapla nadobna, Aigrette garzette Falco cherrug, Raroh velký, Sokol raroh, Στεπογέρακο, Raróg, Faucon sacre Falco peregrinus, Sokol stěhovavý, Sokol sťahovavý, Πετρίτης, Sokół wędrowny, Faucon pèlerin Falco vespertinus, Poštolka rudonohá, Sokol červenonohý, (Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο, Kobczyk, Faucon kobez Ficedula albicollis, Lejsek bělokrký, Muchárik bělokrký, Κρικομυγοχάφτης, Muchołówka białoszyja, Gobemouche à collier Ficedula parva, Lejsek malý, Muchárik červenohrdlý, Νανομυγοχάφτης, Muchołówka mała, Gobemouche nain Galerida cristata, Chocholouš obecný, Pipíška chochlatá, Κατσουλιέρης , Dzierlatka, Cochevis huppé Glaucidium passerinum, Kulíšek nejmenší, Kuvik vrabčí, Σπουργιτόγλαυκα, Sóweczka, Chevêchette d'Europe

27 Zastoupení chráněných druhů ptáků v ostatních ptačích rezervacích Slovenska
Haliaeetus albicilla, Orel mořský, Orliak morský, (Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός, Bielik, Pygargue à queue blanche Hirundo rustica, Vlaštovka obecná, Lastovička domová, Σταβλοχελίδονο, Dymówka, Hirondelle rustique Chlidonias hybridus, Rybák bahenní, Rybár bahenný, Μουστακογλάρονο, Rybitwa białowąsa, Guifette moustac Chlionidas niger, Rybák černý, Rybár čierný, Μαυρογλάρονο, Rybitwa czarna, Guifette noire Ixobrychus minutus, Bukáček malý, Bučiačik močiarny, (Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς, Bączek, Blongios nain Jynx torquilla, Krutihlav obecný, Krutihlav hnedý, Στραβολαίμης, Krętogłów, Torcol fourmilier Lanius collurio, Ťuhýk obecný, Strakoš červenochrbtý, Αετομάχος, Gąsiorek, Pie-grièche écorcheur Lanius excubitor, Ťuhýk šedý, Strakoš sivý, Διπλοκεφαλάς, Srokosz, Pie-grièche grise

28 Zastoupení chráněných druhů ptáků v ostatních ptačích rezervacích Slovenska
Lanius minor, Ťuhýk malý, Strakoš kolesár, Σταχτοκεφαλάς, Dzierzba czarnoczelna, Pie-grièche à poitrine rose Larus canus, Racek bouřní, Čajka sivá, Θυελλόγλαρος, Mewa pospolita, Goéland cendré Larus melanocephalus, Racek černohlavý, Čajka černohlavá, Μαυροκέφαλος Γλάρος, Mewa czarnogłowa, Mouette mélanocéphale Limosa limosa, Břehouš černoocasý, Brehár čiernochvostý, (Ευρωπαϊκή) Λιμόζα, Rycyk, Barge à queue noire Lullua arborea, Skřivan lesní, Škovránok stromový, Δεντροσταρήθρα, Lerka, Alouette lulu Mergllus abellus, Morčák bílý, Potápač biely, Νανοπρίστης, Bielaczek, Harle piette Merops apiaster, Vlha pestrá, Včelárik zlatý, (Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος, Žołna, Guêpier d'Europe Milvus migrans, Luňák hnedý, Haja tmavá, Τσίφτης, Kania czarna, Milan noir

29 Zastoupení chráněných druhů ptáků v ostatních ptačích rezervacích Slovenska
Milvus milvus, Luňák červený, Haja červená, Ψαλιδιάρης, Kania ruda, Milan royal Moncicola saxatilis, Skalník zpěvný, Skaliar pestrý, Πυροκότσυφας, Nagórnik, Monticole merle-de-roche Muscicapa striata, Lejsek šedý, Muchárik sivý, Σταχτομυγοχάφτης, muchołówka Szara, Gobemouche gris Netta rufina, Zrzohlávka rudozobá, Hrdzavka potápavá, (Ευρασιατικό) Φερεντίνι, Hełmiatka, Nette rousse Nykticorax nycticorax, Kvakoš noční, Bučiak nočný, (Κοινός) Νυχτοκόρακας, Šlepowron, Bihoreau gris Otis tarda, Drop velký, Drop fúzatý, Μεγάλη Ωτίδα, Drop, Grande Outarde Otus scops, Výreček malý, Výrik lesný, (Ευρωπαϊκός) Γκιώνης, Syczek, Petit-duc scops

30 Zastoupení chráněných druhů ptáků v ostatních ptačích rezervacích Slovenska
Pernis apivorus, Včelojed lesní, Včelár lesný, (Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης, Trzmielojad, Bondrée apivore Phoenicurus phoenicurus, Rehek zahradní, Žltochvost lesný, (Κοινός) Φοινίκουρος, Pleszka, Rougequeue à front blanc Picoides tridactylus, Datlík tříprstý, Ďateľ trojprstý, Τριδάχτυλος Δρυοκολάπτης, Dzięcioł trójpalczasty, Pic tridactyle Picus canus, Žluna šedá, Žlna sivá, Σταχτής Δρυοκολάπτης, Dzięcioł zielonosiwy, Pic cendré Platalea leucorodia, Kolpík bílý, Lyžičiar biely, (Ευρασιατική) Χουλιαρομύτα, Warzęcha, Spatule blanche Porzana parva, Chřástal malý, Chriašteľ malý, Μικροπουλάδα, Zielonka, Marouette poussin Porzana porzana, Chřástal kropenatý, Chriašteľ bodkovaný, Στικτοπουλάδα, Kropiatka, Marouette ponctuée Recurvirostra avosetta, Tenkozobec opačný, Šabliarka modronohá, (Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα, Szablodziób, Avocette élégante

31 Zastoupení chráněných druhů ptáků v ostatních ptačích rezervacích Slovenska
Riparia riparia, Břehule říční, Brehula hnedá, Οχθοχελίδονο, Brzegówka, Hirondelle de rivage Sterna hirundo, Rybák obecný, Rybár riečný, Ποταμογλάρονο, Rybitwa rzeczna, Sterne pierregarin Streptopelia turtur, Hrdlička divoká, Hrdlička poľná, (Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι, Turkawka, Tourterelle des bois Strix uralensis, Puštík bělavý, Sova dlhochvostá, Puszczyk uralski, Chouette de l'Oural Sylvia nisoria, Pěnice vlašská, Penica jarabá, Γερακοτσιροβάκος, Jarzębatka, Fauvette épervière Tetrao tetrax, Tetřívek obecný, Tetrov hoľniak, Λυροπετεινός, Strepet, Tetrao urogallus, Tetřev hlušec,Tetrov hlucháň, Αγριόκουρκος, Głuszec, Grand Tétras Tringa totanus, Vodouš rudonohý, Kalužiak červenonohý, Κοκκινοσκέλης, Krwawodziób,

32 Proč byli jako první k ochraně vybraní ptáci?
Protože nás zajímá jejich způsob života. Mnozí se ozývají krásným zpěvem a jsou pestře zbarvení. Jsou aktivní, takže jsou vidět. Jsou užiteční. Lidé je rádi přikrmují v zimě na krmítku nebo na vodní hladině.

33 Muscicapa striga, Lejsek šedý, Muchárik sivý, Σταχτομυγοχάφτης, Muchołówka szara, Gobemouche gris

34 Carduelis chloris, Zvonek zelený, Stehlík zelený, Dzwoniec,
(Ευρωπαϊκός) Φλώρος, Verdier d'Europe Carduelis carduelis, Stehlík obecný, Stehlík pestrý, Szczygieł, (Κοινή) Καρδερίνα, Chardonneret élégant Carduelis spinus, Čížek lesní, Stehlík čížavý, Czyż, (Κοινό) Λούγαρο, Tarin des aulnes Parus major, Sýkora koňadra, Sýkorka bielolica, Bogatka, Καλόγερος , Mésange charbonnière Coccothraustes coccothraustes, Dlask tlustozobý, Grubodziób, (Ευρωπαϊκός) Κοκκοθραύστης, Gros-bec casse-noyaux

35 1. Cygnus olor, Labuť velká, Labuť hrbozobá, łabędź niemy, Cygne tuberculé, (Κοινός) Κύκνος
2. Anser albifrons, Husa běločelá, Hus bieločelá, Oie rieuse, Ασπρομέτωπη Χήνα 3. Anas platyrhynchos, Kachna divoká, Kačica divá, krzyżówka, Canard, colvert, Πρασινοκέφαλη Πάπια 4. Fulica atra, Lyska černá, Lyska čierna, łyska, Foulque macroule, (Κοινή) Φαλαρίδα 1 2 3 4

36 Občanské sdružení NATURA OPAVA – CZECH REPUBLIC
Aktivity v České republice Výstavba naučných stezek Publikační činnost Environmentální akce pro školy a veřejnost, Přírodovědné vycházky, výlety, mezinárodní expedice, exkurze (botanické, ornitologické, hydrobiologické apod.) Aktivity v Polsku Od roku společný projekt „Příroda bez hranic“ (přírodovědný průzkum zemědělské oblasti podél česko-polské hranice v okrese Opava a Racibórz, Výsledkem je návrh biokoridoru mezi oběma městy). Výstavy ze společných akcí (biokoridor, mezinárodní setkání v Řecku). Aktivity v Řecku Od roku spolupráce s řeckým městem Preveza a místní organizací Environmental Society of Preveza na přírodovědném průzkumu prevezské oblasti. Zřízení přírodovědného regionálního muzea v Neohori, založení botanické zahrady u muzea, naučná stezka „Deset zastavení v přírodě prevezské oblasti“, Mezinárodní setkání mladých přírodovědců a výtvarníků na základně Natury v Agii Apostoli .

37 Proč je chránit? Jak je chránit?

38 NAUČNÁ STEZKA HVOZDNICE
Informační tabule představují ptáky v chráněném území Hvozdnice u Opavy

39

40

41

42 Vydané publikace

43 Děkujeme za pozornost Milan Kubačka a František Gazda
Prezentace - projekt PUZZLE PRO AGROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO TRVALE UDRŽITELNÝM ZPŮSOBEM – AgroPuzzle – Levice, Slovensko Děkujeme za pozornost Milan Kubačka a František Gazda Odborný poradce: Martin Gajdošík Fotografie: Jakub Kubačka Překladatel: Pavla Mižičová


Stáhnout ppt "Ptačí území na Slovensku"

Podobné prezentace


Reklamy Google