Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je vhodný ke společné práci žáků 3.třídy jako opakování učiva o školním řádu a pravidlech chování ve škole. K tomuto tématu je autorkou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je vhodný ke společné práci žáků 3.třídy jako opakování učiva o školním řádu a pravidlech chování ve škole. K tomuto tématu je autorkou."— Transkript prezentace:

1

2

3 Anotace Materiál je vhodný ke společné práci žáků 3.třídy jako opakování učiva o školním řádu a pravidlech chování ve škole. K tomuto tématu je autorkou vypracován ještě další samostatný DUM. Materiál vychází ze školního řádu ZŠ Svoboda nad Úpou. Opakování může být motivováno některou hrou, doporučuji hru „kopaná před tabulí“. Pravidla hry „kopaná před tabulí“: Žáky rozdělíme na dvě družstva, na dvě poloviny třídy směrem zepředu dozadu. Družstva se v odpovědích pravidelně střídají. Žáci mohou zůstat sedět ve dvou skupinách v lavicích a na odpovědích se mohou dohodnout s ostatními členy svého družstva. Nahlas odpovídá vždy jeden žák, říkáme, že střílí na bránu. Žáci v družstvu se pravidelně střídají, kdo bude střílet, třeba popořadě podle lavic. Jestliže žák odpoví správně, dává gól do soupeřovy brány, jestliže odpoví špatně, dává vlastní gól. Na tabuli učitel dvě brány skutečně znázorní a žák do nich svůj gól kreslí nebo znázorní třeba magnetem. Vítězí to družstvo, které má ve své bráně méně gólů. Pomůcky: 2 papíry s nakreslenou bránou, fix nebo magnety. Materiál slouží také k procvičení čtení s porozuměním a k rozšíření vědomostí, podporuje rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Materiál je inovativní tím, že umožňuje použití na interaktivní tabuli. Žáci se mohou do práce aktivně zapojit. Vždy se objeví otázka, po kliknutí následuje odpověď, po dalším kliknutí následuje další otázka… Pro zpestření výuky je materiál obohacen o animované prvky.

4 Školní řád Opakování

5 Znáš školní řád? Víš, jak se ve škole chovat? Přesvědčíme se. Zahrajeme si hru:

6 Kopaná před tabulí Rozdělte se na dvě družstva. Střihněte si, které družstvo začne. Při odpovědích se postupně střídejte. Na odpovědi se můžeš domlouvat se spoluhráči. Podle odpovědi střel gól soupeři, nebo vlastní.

7 1) Která tři základní hesla v naší škole máme? Vzpomeneš si na jedno z nich?

8 2) Která tři základní hesla v naší škole máme? Vzpomeneš si na druhé z nich?

9 3) Která tři základní hesla v naší škole máme? Vzpomeneš si na poslední?  Jak vysíláš, tak přijímáš.  Nedělej druhému to, co sám nemáš rád.  Chovej se tak, jak chceš, aby se jiní chovali k tobě.

10 4) Kam si odložíš svou bundu a boty? Do své skříňky.

11 5) Co uděláš, pokud si zapomeneš klíč od skříňky? Počkám na souseda ze skříňky a nebo si klíč od něj půjčím.

12 6) Můžeš hned odejít do třídy? Ne, až po prvním zvonění v 7.50 hodin.

13 7) Co uděláš, pokud potkáš spolužáky nebo dospělé osoby? Pozdravím.

14 8) Po které straně po schodech a na chodbě chodíš? Chodím po pravé straně.

15 9) Co uděláš s aktovkou po příchodu do třídy? Pověsím ji na svůj háček.

16 10) Co uděláš po přípravném zvonění? Připravím se na vyučovací hodinu, odevzdám domácí úkoly a žákovskou knížku, splním svou službu.

17 11) Co uděláš o přestávce? Napiji se, nasvačím se, dojdu si na WC a umyji si ruce. Teprve potom si mohu povídat a hrát si se spolužáky.

18 12) Co uděláš, pokud strčíš do spolužáka nebo mu shodíš věci? Omluvím se, řeknu: „Promiň, nechtěl jsem to udělat.“

19 13) Co uděláš, pokud si chceš půjčit věc od spolužáka? Dovolím si, řeknu: „Prosím tě, půjčíš mi... ?“

20 14) Co uděláš, pokud něco rozbiješ? Omluvím se a pokusím se to napravit, řeknu: „Nezlob se, nechtěl jsem to rozbít, jak to mohu napravit?“

21 15) Co uděláš, pokud se zraníš? Nahlásím to paní učitelce, aby mi mohla zranění ošetřit.

22 16) Co uděláš, pokud ti vadí chování spolužáka, pokud tě spolužák ve škole otravuje? Řeknu spolužákovi, že mi jeho chování vadí, ať toho nechá. Pokud neposlechne, nahlásím to paní učitelce.

23 17) Co uděláš, pokud ti někdo ublíží? Nahlásím to paní učitelce, aby mi mohla pomoci situaci vyřešit.

24 18) Co uděláš, pokud ti někdo vyhrožuje a zastrašuje tě, že to nemáš nikomu říkat? Svěřím se paní učitelce nebo rodičům, aby mi mohli pomoci problém vyřešit.

25 19) Co uděláš, když zazvoní na hodinu? Jdu na své místo, posadím se a počkám, až přijde učitel, potom vstanu a tím ho pozdravím.

26 20) Co uděláš, pokud jsi zapomněl udělat domácí úkol? Na začátku hodiny se přihlásím a omluvím: „Paní učitelko omluvte mě, že jsem neudělal domácí úkol.“

27 21) Co uděláš, pokud chceš něco říci? Přihlásím se a počkám, až mě paní učitelka vyvolá. Nevykřikuji, neskáču do řeči.

28 22) Co uděláš, pokud paní učitelka zadává domácí úkol? Hned si úkol zapíšu do notýsku.

29 23) Co uděláš, pokud potřebuješ na WC? Přihlásím se, dovolím si a počkám, až mě paní učitelka pustí.

30 24) Co uděláš, pokud zazvoní na konec hodiny? Počkám, až paní učitelka ukončí hodinu, postavím se a připravím se na další vyučování. Potom mám přestávku.

31 25) Při které přestávce můžeš navštěvovat spolužáky v jiných třídách? Při rekreační přestávce.

32 26) Na co nesmíš zapomenout, pokud chceš jít na jiné patro? Dovolit si učiteli, který má dohled.

33 27) Na koho se máš o přestávce obrátit, pokud něco potřebuješ? Na učitele, který má dohled.

34 28) Můžeš o přestávkách odejít do šatny? Ne, nesmím.

35 29) Můžeš o přestávkách odejít ven? Ne, nesmím.

36 30) Jak se máš chovat na toaletách? Udržovat pořádek a čistotu, šetřit papírem, splachovat, při odchodu nezamykat.

37 31) Co máš udělat po návštěvě toalety? Umýt si ruce.

38 32) Co musíš udělat před hodinou tělesné výchovy? Převléknout se do cvičebního úboru, sundat řetízek, náramky, prstýnky, dlouhé vlasy stáhnout do culíku.

39 33) Můžeš lézt bez dovolení na nářadí? Ne.

40 34) Jak se máš chovat při cvičení? Dobře se rozcvičit, poslouchat pokyny učitele, Dávat pozor na srážky a zranění.

41 35) Jak se máš chovat v jídelně? Dodržovat pravidla stolování, uklidit po sobě, neběhat, pozdravit.

42 36) Můžeš po vyučování sám zůstat ve škole? Ne, nesmím, musím odejít před školu.

43 37) Kde máš čekat na kroužky? Před školou.

44 38) Na co si před školou musíš dát pozor? Musím se rozhlédnout než vstoupím do vozovky a dát pozor na padající led ze střechy.

45 Chvála vítězům, Čest poraženým! Kolik jste dali celkem gólů?

46 Zdroje: ŠTIKOVÁ, Věra. Já a můj svět: prvouka pro 3. ročník. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2008, 2 sv. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-097-2. ŠTIKOVÁ, Věra. Metodický průvodce učebnicí prvouka 3. Brno, nám. SNP 9: Nová škola, 2007, ISBN 80-7289-065-4. Školní řád ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou, Kostelní 560


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je vhodný ke společné práci žáků 3.třídy jako opakování učiva o školním řádu a pravidlech chování ve škole. K tomuto tématu je autorkou."

Podobné prezentace


Reklamy Google