Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní soustava jednotek SI (základní jednotky)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní soustava jednotek SI (základní jednotky)"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní soustava jednotek SI (základní jednotky)
Mgr. Kamil Kučera

2 ANOTACE Kód EVM: K_INOVACE_1.FY.03
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/ Vytvořeno: červenec 2012 Ročník: 1. ročník – čtyřleté gymnázium, 5. ročník – osmileté gymnázium (RVP-G), Anotace: Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh Fyzikální veličiny a jednotky Materiál slouží k seznámení žáků s mezinárodní soustavou jednotek SI. Obrazový materiál je vhodný pro vysvětlení základních jednotek soustavy SI, především jejich definic. Učivo je kontrolováno pomocí přiložených otázek. Materiál se využije v závěru hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule.

3 soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'Unités) je mezinárodně soustava jednotek fyzikálních veličin skládá ze základních jednotek, odvozených jednotek a násobků a dílů jednotek vznikla v roce základních jednotek v roce 1971 doplněna 7. základní jednotkou – mol zavedena v Československu od povinnost používat SI v Československu

4 Základní jednotky základní jednotka značka základní veličina metr m
délka l kilogram kg hmotnost sekunda s čas t ampér A elektrický proud I kelvin K termodynamická teplota T mol látkové množství n kandela cd svítivost

5 Definice základních jednotek
1 metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/ sekundy. 1 kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu uloženého v Mezinárodním úřadě pro váhy a míry v Sѐvres u Paříže. 1 sekunda je doba trvání period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma velmi jemnými hladinami základního stavu atomu 133Cs. 1 ampér je takový elektrický proud, který ve dvou přímých rovnoběžných vodičích o nekonečné délce a zanedbatelném průřezu vzájemně vzdálených ve vakuu jeden metr, vyvolá mezi těmito vodiči sílu rovnou 2 · 10−7 N na jeden metr délky.

6 Definice základních jednotek
1 kelvin je 1/273,16 díl absolutní teploty trojného bodu vody. 1 mol je takové množství, které obsahuje tolik elementárních jednotek (atomů, molekul, iontů, elektronů…), kolik je uhlíkových atomů v 12 g uhlíku 12C. 1 kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s frekvencí 540 · 1012 Hz a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 W/sr.

7 Původní platino-iridiový etalon metru [ 1 ]
Standardní kilogram hmotnosti [ 2 ]

8 Co si pamatujete? 1. Proč byla zavedena soustava jednotek SI?
2. Co tvoří soustavu jednotek SI? 3. Přiřaď ke značkám jednotek jejich název a odpovídající fyzikální veličinu: kg – mol - cd – A – K – m – s -

9 Zdroje a použitá literatura
[ 1 ] NEZNÁMÝ. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: < [ 2 ] NATIONAL BUREAU OF STANDARDS. wikipedia [online]. [cit Dostupný na WWW: < SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha: SPN, 1990, ISBN


Stáhnout ppt "Mezinárodní soustava jednotek SI (základní jednotky)"

Podobné prezentace


Reklamy Google