Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastPřírodovědné vzdělávání Vzdělávací oborFyzika Tematický okruh Úvod do fyziky – fyzikální veličiny a jejich jednotky, soustava SI, měření fyzikálních veličin, chyby měře ní Téma Úvod do fyziky – fyzikální veličiny a jejich jednotky, soustava SI, měření fyzikálních veličin, chyby měření Tematická oblast Úvod do fyziky – fyzikální veličiny a jejich jednotky, soustava SI, měření fyzikálních veličin, chyby měření Název Odvozené jednotky soustavy SI AutorMgr. Přemysl Strážnický Vytvořeno, pro obor, ročníkkvěten 2013, strojírenství, stavebnictví, technické lyceum, elektrotechnika 1. r. AnotaceÚvod do soustavy jednotek SI – odvozené a doplňkové jednotky Přínos/cílové kompetencePochopení principu odvození jednotek soustavy SI VY_32_INOVACE_07_03

2 Odvozené jednotky SI Prezentace je určena všem žákům 1. ročníku technických oborů na SŠ. Rozšiřuje poznatky žáků o fyzikálních veličinách, fyzikálních jednotkách a jejich odvození.

3 Odvozené jednotky soustavy SI Odvozené jednotky se pro danou fyzikální veličinu určují dosazením jednotek základních do definičního vztahu dané fyzikální veličiny bez násobících koeficientů.

4 Doplňkové jednotky Tyto jednotky dříve patřily (do roku 1980) k jednotkám základním, protože je doplňují o jednotky pro rovinný úhel a prostorový úhel. Bez těchto jednotek by nebylo možno odvodit jednotky některých fyzikálních veličin. Proto je nazýváme doplňkové jednotky. veličinaZnačkajednotkaznačka rovinný úhelarc αradiánrad prostorový úhelΩsteradiánsr

5 Radián 1 radián je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce l, jako je poloměr kružnice r.

6 Steradián Steradián je prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).

7 Odvození jednotek Pro odvození jednotky příslušné fyzikální veličiny potřebujeme znát její definiční vztah ( vzorec pro její výpočet ). Do tohoto matematického vztahu pak dosadíme na místo příslušné veličiny její základní jednotku. Pokud je v definičním vztahu veličina, u které již byla její jednotka odvozena, dosazujeme její jednotku vyjádřenou v jednotkách základních.

8 Příklady odvození jednotek Postup odvození jednotky pro rychlost v. Definiční vztah pro výpočet průměrné rychlosti je: Jednotkou dráhy s je metr, jednotkou času t je sekunda a tyto jednotky dosadíme místo uvedených fyzikálních veličin: jednotkou rychlosti v soustavě SI je pak z tohoto vztahu metr za sekundu.

9 Příklady odvození jednotek Otázka 1.: Jakou jednotku má v soustavě SI jednotka plošného obsahu? Jednotku odvoď stejným postupem, jakým byla odvozena jednotka rychlosti.

10 Příklady odvození jednotek Správná odpověď na otázku číslo 1.: Využijeme vztah pro výpočet obsahu čtverce: Jednotkou plošného obsahu v soustavě SI je metr čtvereční.

11 Příklady odvození jednotek Otázka 2.: Jakou jednotku má v soustavě SI jednotka objemu? Jednotku odvoď stejným postupem, jakým byla odvozena jednotka rychlosti.

12 Příklady odvození jednotek Správná odpověď na otázku číslo 2.: Využijeme vztah pro výpočet objemu krychle: Jednotkou objemu v soustavě SI je metr krychlový.

13 Domácí úkol Odvoď jednotku SI pro hustotu.

14 Řešení domácího úkolu

15 Zdroje a prameny 1.Bednařík,M.,Široká,M. Fyzika pro GYMNÁZIA Mechanika. Dotisk 3.vydání Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-176-0 s. 13 – 22 2.Vlastní 3.http://cs.wikipedia.org/wiki/Radianhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Radian 4.http://cs.wikipedia.org/wiki/Steradianhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Steradian


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google