Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Periferní nervový systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Periferní nervový systém"— Transkript prezentace:

1 Periferní nervový systém
Jitka Riedlová

2 Míšní nervy 31 párů 8 krčních 12 hrudních 5 bederních 5 křížových
1 kostrční

3

4 zadní kořeny míšní – senzitivní vlákna (somato- i viscerosenzitivní)
přední kořeny míšní – motorická vlákna (somato- i visceromotorická) ramus communicans albus – autonomní pregangliová vlákna ramus communicans griseus – autonomní postgangliová vlákna ramus meningeus – pro míšní obaly a cévy periferní nerv – smíšený

5 Areae radiculares oblasti inervované z jednoho míšního segmentu
tvoří „pásy“ na končetinách v ose na trupu napříč

6 Rami posteriores nervorum spinalium
zadní větve segmentová úprava nevytváří pleteně nervy smíšené motoricky - hluboké zádové svalstvo senzitivně - kůži mediálně při páteři

7 Samostatné nervy zadních větví míšních nervů
C1 – C3 n. suboccipitalis – motorický (1) n. occipitalis major – senzitivní (2) n. occipitalis tertius – senzitivní (3) L1 – L3 nervi clunium superiores – senzit. kůže horní části hýžďové krajiny S1 – S3 nervi clunium medii – senzit. kůže křížové a vnitřní části hýžďové krajiny

8 Rami anteriores nervorum spinalium
přední větve: tvoří pleteně plexus cervicalis plexus brachialis plexus lumbalis plexus sacralis vedou všechny typy vláken motorická senzitivní autonomní

9 Plexus cervicalis (C1 – C4)
senzitivní – punctum nervosum n. occipitalis minor (1) n. auricularis magnus (2) n. transversus colli (3) nervi supraclaviculares (4)

10 Plexus cervicalis (C1 – C4)
motorické rr. musculares – svaly přední strany krční páteře n. phrenicus (C4 + C3, C5) - bránice

11 Plexus brachialis (C4 – Th1)
primární svazky – tři, posléze se dělí na přední a zadní větev truncus superior (C4 + C5 + C6) truncus medius (C7) truncus inferior (C8 + Th1) sekundární svazky – tři, kolem a. axillaris fasciculus lateralis (přední větve horního a středního primárního svazku) fasciculus medialis (pokračování přední větve truncus inferior) fasciculus posterior (ze všech zadních větví primárních svazků)

12 A – plexus cervicalis B – plexus brachialis truncus superior (C4+C5+C6) medius (C7) inferior (C8+Th1) fasciculus lateralis medialis posterior

13 Pars supraclavicularis
motorické nervy pro spinohumerální svaly, thorakohumerální svaly a pro svaly lopatky n. dorsali scapulae – mm. rhomboidei a m. levator scapulae n. suprascapularis – m. supra- a infraspinatus n. thoracicus longus – m. serratus anterior n. thoracodorsalis – m. latissimus dorsi nn. subscapulares – m. subscapularis a m. teres major n. subclavius – m. subclavius n. pectoralis medialis et lateralis – m. pectoralis major a minor

14 Pars supraclavicularis
n. dorsalis scapulae n. supracsapularis n. thoracicus longus n. thoracodorsalis n. subscapularis

15 Pars infraclavicularis
fasciculus lateralis n. musculocutaneus (1) – motoricky přední skupinu svalů paže, senzitivně jako n. cutaneus antebrachii lateralis n. medianus (4) – z radix lateralis a medialis (fasc. lat. a med.) motoricky svaly přední skupiny předloktí, svaly thenaru a mm. lumbricales I et II, senzitivně kůže radiální poloviny zápěstí, dlaně a 3,5 prstu

16 Pars infraclavicularis
fasciculus medialis n. ulnaris (11) – motoricky jeden a půl svalu přední sk. předloktí svaly hypothenaru a mm. interossei, senzitivně kůže ulnární části zápěstí, dlaně a hřbetu ruky, 1,5 prstu palmárně a 2,5 prstu dorzálně n. cutaneus brachii medialis (10) – senzitivně ulnární část paže n. cutaneus antebrachii medialis (9) - senzitivně ulnární část předloktí

17 Pars infraclavicularis
fasciculus posterior n. axillaris (18) – motoricky m. deltoideus a m. teres minor senzitivně jako n. cutaneus brachii lateralis superior kůži nad m. deltoideus a laterálně na proximální části paže n. radialis (20) – motoricky celou zadní skupinu paže a předloktí, senzitivně kůže dorzální plochy paže a předloktí, radiální poloviny zápěstí, hřbetu ruky a 2,5 prstu

18 Senzitivní inervace HK (areae nervinae)

19 Rami anteriores nervorum thoracicorum (Th1 – Th12)
segmentové uspořádání netvoří pleteně nervy smíšené v mezižeberních prostorech a pod 12. žebrem

20 nervi intercostales (I – XI)
n. subcostalis motoricky – mezižeberní svaly, všechny laterální a přední svaly břišní stěny senzitivně – kůži vpředu a na boku hrudníku a břicha, nástěnnou pleuru a peritoneum

21 Plexus lumbalis (Th12 – L4)
n. iliohypogastricus - m. obliquus int. a m. transversus abd., kůže v kaud. části břišní stěny, nad kyč. kl., podél lig. inguinale n. ilioinguinalis - m. obliquus int., m. transversus abd., m. cremaster, kůže v krajině inguin. kanálu, scrotum a kořen penisu, mons pubis a labia majora n. genitofemoralis – r. genitalis – jde s funiculus sperm. - m. cremaster, kůže scrota, labia majora r. femoralis – jde pod lig. inguinale - přední plocha stehna pod lig. inguinale n. cutaneus femoris lateralis – až ke kolennímu kloubu n. femoralis – m. iliopsoas, svaly přední skupiny stehna, přední str. stehna, kyč. kloub, kolenní kloub, přední a vnitřní str. bérce, část hřbetu nohy n. obturatorius – adduktory stehna a kůže nad nimi

22 Plexus lumbalis (Th12 – L4)
n. iliohypogastricus n. ilioinguinalis n. genitofemoralis r. genitalis r. femoralis n. cutaneus femoris lateralis n. femoralis n. obturatorius

23 Plexus sacralis (L4 – S5, Co)
n. glutaeus sup. – m. glutaeus min., m. glutaeus medius, m. tensor fasciae latae n. glutaeus inferior – m. glutaeus maximus, zadní část kyčelního kloubu n. cutaneus femoris posterior – senzit. dolní část rg. glutaea, rg. femoris post., kůže hráze a zevní genitál n. ischiadicus – zadní sk. svalů stehna, bérec, noha, senzit. od kolenního kloubu distálně n. pudendus – svaly hráze a m. sph. ani ext., senzit. oblast hráze, kolem análního otvoru a zevního genitálu

24 Plexus sacralis (L4 – S5, Co)
n. glutaeus superior n. glutaeus inferior n. cutaneus femoris posterior n. ischiadicus n. tibialis n. fibularis com. n. pudendus

25 n. cutaneus femoris lateralis (1)
n. femoralis (2) n. saphenus (5) n. cutaneus femoris posterior (18) n. glutaeus sup. (16) n. glutaeus inf. (17) n. ischiadicus (21) n. tibialis (22) n. fibularis com. (9, 23)

26

27 Senzitivní inervace dolní končetiny (areae nervinae)

28 Plexus coccygeus (S5 – Co)
malá pleteň na m. coccygeus motoricky – m. levator ani a m. coccygeus senzitivně – nn. anococcygei – kůže mezi hrotem kostrče a análním otvorem n. pudendus plexus coccygeus (7)

29 A příště vás čekají hlavové a autonomní nervy


Stáhnout ppt "Periferní nervový systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google