Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA PŘÍRODY V ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA PŘÍRODY V ČR."— Transkript prezentace:

1 OCHRANA PŘÍRODY V ČR

2 Ochrana přírody národní mezinárodní
Ochrana přírody, kterou zajišťuje zákon příslušného státu, v ČR zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny mezinárodní Ochrana přírody, kterou zajišťují mezinárodní organizace UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu EU Evropská unie IUNC Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů a další

3 Nejstarší chráněné území v Česku a pevninské Evropě
Hrabě Jiří František August Buquoy vyhlašuje 28. srpna 1838 ochranu nad územím v Novohradských horách, které dnes známe jako NPR Žofínský prales. ... rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku přátel přírody a vzdáti se v ní veškerého hospodářského těžení..." Bukojedlosmrkový prales, který se od poloviny 18. století vyvíjí zcela bez zásahu člověka a je nepřístupný veřejnosti Prohlídka je možná z cyklostezky vedoucí okolo Nejstarší stromy jsou až 400 let staré.

4 Ochrana přírody v ČR Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny rozlišuje Obecnou ochranu přírody a krajiny Obecná ochrana územní poskytuje zákonnou ochranu celému území ČR Obecná ochrana druhová chrání všechny druhy rostlin a živočichů před zničením a poškozováním Obecná ochrana neživé části přírody a krajiny představuje ochranu povrchových i podpovrchových útvarů Zvláštní ochranu přírody a krajiny Zvláštní ochrana územní je vymezování zvláště chráněných území nebo i jednotlivých objektů Zvláštní ochrana druhová je vymezování zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

5 velkoplošná národní park NP (4) chráněná krajinná oblast CHKO (25)
Zvláštní ochrana přírody a krajiny územní Zvláště chráněná území velkoplošná národní park NP (4) chráněná krajinná oblast CHKO (25) maloplošná národní přírodní rezervace NPR (110) národní přírodní památka NPP (113) přírodní rezervace PR (807) přírodní památka PP (1324)

6 Velkoplošná zvláště chráněná území
Národní parky Chráněné krajinné oblasti

7 NP KRKONOŠE NP ŠUMAVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO NP PODYJÍ
Nejstarší národní park vyhlášený v roce1963, od roku 1992 je zároveň biosférickou rezervací UNESCO. NP ŠUMAVA Největší NP s rozlohou 680 km2, vyhlášený v roce V roce byla Šumava vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO. NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO Nejmladší národní park vyhlášený v roce 2000 NP PODYJÍ Nejmenší národní park s rozlohou 63 km2, vyhlášený v roce Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal.

8 Zvláštní ochrana přírody a krajiny územní
Maloplošná zvláště chráněná území národní přírodní rezervace (Boubínský prales, Žofínský prales) národní přírodní památky (Pravčická brána) přírodní rezervace (Meandry Lužnice) přírodní památky (Barrandovské skály)

9 Označení zvláště chráněných území v terénu
NP, CHKO, NPR, NPP tabule s velkým státním znakem PR a PP tabule s malým státním znakem Pruhové značení hranic

10 kriticky ohrožený druh silně ohrožený druh ohrožený druh
Zvláštní ochrana přírody a krajiny druhová Zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin Podle Zákona o ochraně přírody a krajiny se rozlišují tři kategorie podle stupně ohrožení kriticky ohrožený druh silně ohrožený druh ohrožený druh Seznam kriticky ohrožených druhů rostlin v ČR Seznam kriticky ohrožených druhů živočichů v ČR

11 Červený seznam IUNC Seznam ohrožených druhů rostlin a živočichů vydávaný každé dva roky IUNC (Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů) Podle stupně ohrožení se druhy zařazují do různých kategorií (vyhubený, vyhubený ve volné přírodě, kriticky ohrožený, ohrožený, zranitelný) Seznam vyhubených druhů se označuje jako černý seznam. Zdroj:cs.wikipedia.org Extinct Extinct in the Wild Critically endangered Endangered Vulnerable

12 ZOO Zařízení určené k chovu ohrožených druhů živočichů v zajetí, v podmínkách co nejbližších jejich přirozenému prostředí. Nejstarší zoologická zahrada na českém území je ZOO Liberec založená v roce 1919. Největší z českých ZOO rozlohou je Podkrušnohorský zoopark Chomutov. V počtu ohrožených živočichů  je na prvním místě malá ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou, která má přes 50 těchto druhů. V počtu celosvětově chráněných druhů jsou na prvním místě ZOO Praha a ZOO Plzeň, z nichž každá chová téměř 250 druhů. Jednou z nejmenších a také nejmladších ZOO v Česku je ZOO Chleby založená v roce 1997.

13 Zdroj: cs.wikipedia.org

14 DRUHOVÁ OCHRANA PŘÍRODY V ČR
Stanice pro handicapované živočichy ČSOP Národní síť záchranných stanic sdružuje subjekty pečující o zraněné nebo jinak hendikepované volně žijící živočichy Jejich cílem je zajistit pomoc takovýmto živočichům a umožnit jejich plnohodnotný návrat do přírody. Pátek u Poděbrad Adresa: Stanice pro handicapované živočichy, Pátek 56, Poděbrady Telefon: Web: 

15 Mezinárodní ochrana přírody
Světové dědictví, t j. kulturní a přírodní památky vybrané organizací UNESCO dle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 Síť biosférických rezervací vyhlašovaných UNESCO v rámci programu Man and Biosphere (386) od roku 1970 tak, aby zahrnovala všechny biomy Soustava NATURA 2000, síť chráněných území v rámci členských zemí EU (tzv. evropsky významné lokality a ptačí oblasti) Tzv. červené seznamy IUNC (Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů), seznamy ohrožených druhů rostlin a živočichů. Rostlinná banka pro budoucnost

16 BIOSFÉRICKÉ REZERVACE V ČR
první biosférické rezervace vznikaly již na území bývalého Československa koncem 70. let minulého století v ČR je v současnosti 6 biosferických rezervací UNESCO Třeboňsko Křivoklátsko Šumava Krkonoše Bílé Karpaty Dolní Morava

17 NATURA 2000 síť chráněných území v rámci členských zemí EU
(V ČR na př. Podyjí, Žehuňský rybník) Evropsky významné lokality EVL (1082) Ptačí oblasti PO (41)

18 Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky
byla vyhlášena v roce 2004 jako jedna ze 38 doposud vyhlášených oblastí tohoto typu v České republice. cestypamatky.cz Bukáček malý Orel mořský Chřástal kropenatý cs.wikipedia.org

19 Evropsky významná lokalita Oškobrh
byla vyhlášena v roce 2004 jako jedna ze 38 doposud vyhlášených oblastí tohoto typu v České republice. Opukový svědecký vrch (285 m n. m.) porostlý doubravami a teplomilnými trávníky cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "OCHRANA PŘÍRODY V ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google