Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagram IRA, ARA Žíhání Kalení Popouštění Chemicko-tepelné zpracování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagram IRA, ARA Žíhání Kalení Popouštění Chemicko-tepelné zpracování"— Transkript prezentace:

1 Diagram IRA, ARA Žíhání Kalení Popouštění Chemicko-tepelné zpracování

2

3

4 1/ Perlitická přeměna Ferit α (0,02%C) A ustenit γ (0,77%C ) ̶ P erlit ˂ Cementit (6,68%C) 2/ Bainitická přeměna A ustenit γ (0,77%C ) ̶ Bainit ˂ 3/ Martenzitická přeměna A ustenit γ (0,77%C ) ̶ Martenzit - přesycený tuhý roztok uhlíku v Fe α

5 Bainitická struktura eutektoidní oceli

6 Martenzit a zbytkový austenit

7 Diagram IRA pro ocel

8 Diagram IRA pro nadeutektoidní ocel

9 Diagram IRA oceli 15 231 0,33%C 1,0 % Mn 1,0%Cr 0,2%V

10 Diagram ARA a IRA eutektoidní ocel

11 Diagram ARA a IRA oceli

12 Závislost teploty Ms a Mf na obsahu uhlíku

13 Kalení – ohřev na kalící teplotu ( 50°C nad A₃, A₁ ), výdrž na teplotě a ochlazení na bainitickou nebo martenzitickou strukturu

14

15 Kalící prostředí Vzduch Voda Olej Solná lázeň Kovová lázeň Zmrazování

16

17 Průběh ochlazování ve středu vzorku kalených z teploty 850°C

18

19

20

21

22

23 Kalení Martenzitické - nepřetržité - přetržité -lomené - termální
- se zmrazováním Bainitické nepřetržité - izotermické

24 Kalení martenzitické nepřetržité

25 Kalení martenzitické přerušované lomené

26 Kalení martenzitické přerušované termální

27 Martenzitické kalení lomené termální

28 Struktura martenzitu se zbytkovým austenitem

29 Struktura primárního martenzitu vzniklého rozpadem zbytkového austenitu po zmrazení

30 Kalení bainitické nepřetržité

31 Kalení bainitické izotermické

32 Popouštění Martenzit ( přesycený tuhý roztok uhlíku v Fe α ) po základním kalení má jehlicovitý tvar – martenzit tetragonální 80 až 180°C dojde uvnitř jehlic k vyloučení uhlíku v podobě přechodových fází ( karbidů) - kubický martenzit (pokles tvrdosti a křehkosti) 180 až 300°C rozpad zbytkového austenitu na bainit 200 až 400°C rozpad martenzitu na F + C ve velmi jemné formě. Vyloučený cementit má tvar kuliček a zůstává ještě částečně zachovaná jehlicovitá struktura 400 až Ac1 se cementitové kulové částice zvětšují a mizí jehlicovitý charakter – jemná struktura s kuličkovým cementitem v základní feritické hmotě – sorbit ( pevnost a vysoká houževnatost) Popouštění za nízkých teplot – do 350°C – napouštění Popouštění za vysokých teplot na 350 až 700°C - zušlechťování

33

34 Struktura sorbitu

35

36

37

38

39

40 ŽÍHÁNÍ

41 Přehled způsobů žíhání ocelí

42 Oblast žíhacích teplot v diagramu Fe-Fe3C

43

44 ŽÍHÁNÍ OCELI BEZ PŘEKRYSTALIZACE

45 Ohřev za studena tvářených výrobků na teploty 500 až 650°C.
Výdrž 1 až 2 hodiny na teplotě a libovolné ochlazení. Smyslem žíhání je odstranění deformovaných zrn a odstranění zpevnění. Zařazuje se jako mezioperační žíhání.

46 Žíhání ke snížení pnutí
Pozvolný ohřev na teploty 450 až 650°C. Výdrž 1 až 2 hodiny na teplotě. Pomalé ochlazování do teplot 150 až 300°C. Zařazuje se do technologického postupu například po mechanickém zpracování, normalizačním žíhání, svařování a pod.

47 Protivločkové žíhání Nejjednodušším postupem je pomalé ochlazování součásti po tváření z oblasti stabilního austenitu, a to rychlostí 5°C/h až do teploty 100°C. Při teplotě 600 až 650°C-několikahodinová prodleva pro uskutečnění difuse. Používá se u legovaných ocelí, aby se zamezilo tvorbě trhlinek způsobených vodíkem.

48 ŽÍHÁNÍ OCELI S PŘEKRYSTALIZACÍ

49 Homogenizační žíhání Spočívá v zahřátí odlitků nebo ingotů vysoko do oblasti stabilního austenitu, na teploty 1100 až 1250°C. Při těchto teplotách se vyrovnávají rozdíly v chemickém složení difuzí. Následuje normalizační žíhání, jelikož současně hrubne austenitické zrno. Výdrž na teplotě bývá 10 až 50 hodin. Velmi energeticky náročná operace

50 Normalizační žíhání Uskutečňuje se při teplotách 20 až 50°C nad teplotou Ac3, respektive Acm, s následujícím ochlazením na volném vzduchu. Jeho účelem je získat zrovnoměrnění struktury. V případech kdy se vytváří bainitická struktura i po ochlazení na vzduchu se zařazuje ještě popouštění při 600°C. Běžné doby normalizačního žíhání jsou 1 až 2 hodiny podle velikosti součásti. Tímto žíháním se odstraňuje též primární licí struktura v ocelových odlitcích.

51

52 Izotermické žíhání Jeho podstatou je izotermická přeměna přechlazeného austenitu na perlit, nebo směs feritu a perlitu. Uskutečňuje se obvykle při 600 až 700°C. Zpracování je vhodné pro tepelné zpracování malých rozměrů vzhledem k obtížnosti ochlazování velkých součástí na teplotu izotermické přeměny dostatečně velkými rychlostmi. Použítí hlavně ke zlepšení obrobitelnosti ocelových součástí.

53 Žíhání izotermické

54 Žíhání s částečnou austenitizací
Je žíhání ve dvoufázové oblasti austenitu a feritu tj. mezi teplotami Ac1 a Ac3, s následujícím ochlazením na klidném vzduchu nebo v peci. Smyslem postupu je vyrovnání chemického složení při využití rozdílných rozpustností a rozdílných rychlostí difuse některých prvků v austenitu a ve feritu. Zvyšuje se tak houževnatost ocelí.

55 Žíhání na měkko (sferoidizační žíhání)
Se provádí za účelem snížení tvrdosti středně a vysokouhlíkových ocelí před třískovým obráběním, nebo za účelem zvýšení homogenizace struktury před kalením. Tvrdost ocelí se při žíhání snižuje z toho důvodu, že lamely perlitického cementitu se sbalují do globulí, takže výsledkem procesu jsou globule cementitu uložené ve feritické matrici. Nízkouhlíkové ocele nemá smysl tímto způsobem žíhat, neboť jsou samy o sobě měkké již ve stavu po tváření, pokud nejsou zpevněné za studena. Toto žíhání se uskutečňuje při teplotách většinou mírně pod Ac1 a dobách 2 až 4 hodiny. Ochlazování se děje téměř vždy v peci.

56

57 Žíhání na měkko

58 Patentování zvláštní případ izotermického rozpadu austenitu v lázních o teplotě °C. Struktura – jemný perlit (troostit) a bainit. Výroba patentovaného drátu s vysokou pevností (lana, pružiny)

59 Tepelné zpracování nástrojů z RO

60 Pokles tvrdosti kalené uhlíkové nástrojové oceli v závislosti na popouštěcí teplotě

61

62 Čelní zkouška prokalitelnosti

63 Pás prokalitelnosti

64

65 Povrchové kalení plamenem

66

67 Povrchové kalení – indukční ohřev

68 Tvrdost uhlíkových ocelí v závislosti na obsahu uhlíku

69 Cementování Povrch měkké oceli ( C max. 0,2 %) nasycujeme uhlíkem při teplotách nadAc₃ na obsah 0,7 -0,9 % C. Zakalením dosáhneme vysokou tvrdost a zachová se houževnatost jádra Plynné prostředí - a) v peci z cementačního prášku mleté dřevené uhlí % uhličitan barnatý b) v šachtových pecích „Monocarb“ – směs uhlovodíků a vzduchu Kapalné prostředí - solné lázně (kyanid sodný) Teploty °C Nitridování Sycení povrchu dusíkem –reaguje s Fe a Al, Cr vytváří tvrdé nitridy Teploty °C Plynné prostředí - čpavek Kapalné prostředí - kyanid sodný a kyanatan draselný

70

71

72

73 Rychlost růstu cementované vrstvy

74

75

76 Komorová pec plynová

77 Plynová muflová pec

78 Elektrická odporová pec

79 Šachtová pec Monocarb

80 Bubnová kalící pec

81 Komorový kalící agregát Birlec s ochrannou atmosférou a nuceným oběhem atmosféry


Stáhnout ppt "Diagram IRA, ARA Žíhání Kalení Popouštění Chemicko-tepelné zpracování"

Podobné prezentace


Reklamy Google