Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Případová studie Seminář 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Případová studie Seminář 2014."— Transkript prezentace:

1 Případová studie Seminář 2014

2 Případová studie Metoda kvalitativního výzkumu
Intenzivní studium jednoho případu Syntéza znalostí teoretických disciplín Studijní materiál

3 Metodologický postup Výběr problému a stanovení cíle, zdůvodnění výběru metodiky Výběr případu (na OP) Plán + projekt Sběr dat: otázky, pozorování, rozhovor, obsahová analýza Studium literatury – dostupné kazuistiky Analýza a publikace výsledků

4 Struktura případové studie
1. Anamnéza: podrobné údaje popisující „status quo“, informace osobního charakteru, informovaný souhlas, dodržení anonymity, relevantní údaje, využití více zdrojů informací Krátký patofyziologický úvod onemocnění, komplikace,vyšetřovací metody, léčba Použití modelu péče (pro strukturu získání anamnestických dat)

5 2. Popis případu: zaměření na konkrétní příběh případu (včetně jeho historie), časová a logická posloupnost, doplnění citacemi a výroky zkoumané osoby Aplikace teoretických vědomostí na příklad: Ošetřovatelský proces – plán péče na jeden den, ošetřovatelské diagnózy Edukace Psychologická problematika

6 Struktura případové studie (2)
3. Diskuze: zhodnocení kazuistiky, vyvození důsledků 4. Závěr: návrhy řešení zjištěných problémů, porovnání s již existujícími výsledky

7 1. Struktura případové studie
1. Struktura klinické části anatomicko – fyziologický úvod, patofyziologie charakteristika onemocnění vyšetřovací metody terapie – konzervativní i operační, včetně indikačních skupin léků stav nemocného při příjmu do nemocnice průběh hospitalizace prognóza

8 Pokrač. 2. Struktura ošetřovatelské části bakalářské práce
výběr ošetřovatelského modelu, proč tento? Doporučujeme V. Hendersonovou nebo M. Gordonovou, event. nemusí být použit žádný model, zhodnocení může být provedeno po systémech (např. GIT, dýchací systém, kardiovaskulární apod.). stručná charakteristika ošetřovatelského procesu ošetřovatelská anamnéza, ošetřovatelské diagnózy, tzn. údaje o nemocném významné pro formulování krátkodobého plánu péče (např. den příjmu, operační den, 3. pooperační den) přehled ošetřovatelských diagnóz ke zvolenému dni

9 Pokrač. krátkodobý plán péče včetně cílů péče pro zvolený den
realizace a hodnocení krátkodobého plánu u všech diagnóz dlouhodobý plán péče – délka je individuální, závisí na diagnóze a stavu pacienta hodnocení psychického stavu nemocného edukace nemocného a event. rodiny závěr – z hlediska prognózy

10 Pokrač. Povinnou přílohou je: formulář – ošetřovatelská anamnéza
formulář - plán péče Formulář si student může připravit sám, nebo formulář zdravotnického zařízení (!je nutné mít souhlas tohoto zařízení) nebo formulář Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK. Veškeré informace, které student nevymyslel sám, musí být citovány dle platných norem!!!, včetně obrázků

11 2. Výzkumné šetření 1. Struktura teoretické části bakalářské práce
téma projektu teoretický úvod poskytující vhled do problematiky, studium literatury zmapovat data zvoleného problému - literatura, databáze

12 Pokrač. 2. Struktura výzkumné části bakalářské práce 1. cíl výzkumu
2. hypotézy 3. časový harmonogram 4. metodika výzkumu 5. výběr vzorku 6. zpracování údajů

13 Pokrač. 7. vyhodnocení 8. shrnutí nejzajímavějších výsledků šetření
9. diskuse a závěrečné zhodnocení 10. závěr 11. souhrn

14 pokrač. Přílohy: výzkumná metoda (dotazník, anketa)
doprovodné materiály (edukační materiály, vzorky, další grafy, fotodokumentace apod.)

15 Pokrač. 3. přihlášení k tématu bakalářské práce
4. přidělení vedoucího práce a konzultanta 5. sledování instrukcí na webu:

16 Pokrač. 6. postup zpracování výzkumné práce – dle vedoucího práce a metodologa 7. postup zpracování případové studie – po dohodě s vedoucím práce a konzultace s lékařem 8. Termín odevzdání práce (student odevzdává 1 výtisk + odešle elektronickou verzi na SIS) – min. 3 týdny před SZZK, zápočet


Stáhnout ppt "Případová studie Seminář 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google