Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozvánka na poradu Pracovní porady jsou určitou formou týmové práce. Pracovní porady jsou buď předem připraveny a termín jejich konání je znám dopředu,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozvánka na poradu Pracovní porady jsou určitou formou týmové práce. Pracovní porady jsou buď předem připraveny a termín jejich konání je znám dopředu,"— Transkript prezentace:

1

2 Pozvánka na poradu Pracovní porady jsou určitou formou týmové práce. Pracovní porady jsou buď předem připraveny a termín jejich konání je znám dopředu, tzv. plánované, nebo se svolávají při řešení nějaké naléhavé situace, tzv. operativní. Pracovní porady mají také různý okruh účastníků a z tohoto hlediska je můžeme rozdělit na porady vedení organizace, provozní porady, porady účetních apod. POZVÁNKA NA PORADU – obsahují důležité informace pro účastníky. Pozvánky se upravují na A4 – pozvánka pro pracovníky organizace, na předtisku obchodního dopisu – pozvánka pro pracovníky z jiných organizací.

3 Náležitosti pozvánky záhlaví – označení pořádající organizace
název písemnosti: Pozvánka – umísťuje se na střed papíru a zvýrazňuje se účel porady den, místo a doba začátku porady – umísťuje se do výčtu a zvýrazňuje se program jednání body programu se uvádí heslovitě (začínají velkým písmenem, neukončují se tečkou, pokud nejsou větami) další informace (např. dopravní spojení, způsob stravování …) místo a datum vyhotovení pozvánky jméno a funkce pracovníka, který poradu svolává (za jméno se u rozmnožených pozvánek uvádí zkratka v. r. a podpis se již neuvádí)

4

5 Otázky k pozvánkám: 1. Pozvánky jsou určeny: a) k inzerci b) pozvání na porady c) reklama 2. Pozvánky se upravují: a) jako inzerát b) předtisk, na A4 c) reklama 3. Obsah záhlaví pozvánky: a) odesilatel fa b) adresát c) není nutné 4. Název pozvánka píšeme: a) vlevo b) vpravo c) střed 5. Body programu píšeme a) heslovitě s velkým písmenem b) heslovitě vždy malé písmeno c) heslovitě zakončené dvojtečkou 6. Účel porady: a) nemusí být b) jen č. pobočky c) vždy uvedeme 7. Jméno a funkci píšeme: a) včetně podpisu b) nepodepisujeme c) nepodepisujeme nahradí zkratka v. r. Každá správná odpověď hodnocena 1 bod

6 Test Hodnocení zadání: celkem 7 bodů = výborný, 5 – 6 b. = chvalitební 4 – 6 b. dobrý, 2 – 3 b. dostatečný, 1 – 2 b. nedostatečný

7 Literatura: [1] FLEISCHMANNOVÁ, E.; JONÁŠ, I.; KULDOVÁ, O. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. První vydání. Praha: Fortuna, 2005, 152 s. ISBN [2] SLAVÍČKOVÁ, M.; VALEŠOVÁ, I. a kol. Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky + sbírka úloh. 2. vydání. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání – oddělení Státní těsnopisný ústav, 2008, 27 s. ISBN [3] ŠTIKOVÁ, S. Písemná a elektronická komunikace 2. Uzavírání a plnění kupních smluv. 8. vydání. Plzeň: KORESPONDENT, 2007, 119 s.


Stáhnout ppt "Pozvánka na poradu Pracovní porady jsou určitou formou týmové práce. Pracovní porady jsou buď předem připraveny a termín jejich konání je znám dopředu,"

Podobné prezentace


Reklamy Google