Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura a vlastnosti kapalin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura a vlastnosti kapalin"— Transkript prezentace:

1 Struktura a vlastnosti kapalin
VY_32_INOVACE_07-17 TEST Struktura a vlastnosti kapalin

2 Úloha 1 V rámečku s pohyblivou příčkou je natažena mydlinová blána. Příčka je v rovnovážném stavu zatížena závažím o hmotnosti 460 mg. Velikost povrchové síly, která působí na příčku v jednom povrchu je: A) 2,3 N C) 4,6 N B) 2,3 mN D) 4,6 mN

3 Úloha 2 Povrchové napětí je:
A) vektorová veličina jejíž velikost je rovna součinu povrchové síly a délky okraje blány, na který síla působí B) vektorová veličina, která vyjadřuje pružnost povrchové vrstvy C) skalární veličina jejíž velikost je rovna podílu povrchové síly a délky okraje blány, na který síla působí D) skalární veličina, která se zvyšuje s rostoucí teplotou

4 Úloha 3 Jednotkou povrchového napětí je: A) N·m B) Pa C) N·m-1
D) N·m-2

5 Úloha 4 Vztah pro uřčení výšky kapaliny v kapiláře při kapilární elevaci vyplývá z rovnosti mezi: Kapilárním tlakem a hydrostatickým tlakem Kapilárním tlakem a povrchovým napětím Kapilárním tlakem a tíhou sloupce kapaliny Povrchovým napětím a tíhou sloupce kapaliny

6 Úloha 5 V kapiláře vystoupila kapalina při kapilární elevaci do výšky 4 mm nad úroveň volné hladiny. Do jaké výšky vystoupí v téže kapiláře kapalina s dvojnásobným povrchovým napětím a poloviční hustotou? 4 mm 2 mm 8 mm 16 mm

7 Úloha 6 V kapiláře vystoupila kapalina při kapilární elevaci do výšky 4 mm nad úroveň volné hladiny. Do jaké výšky vystoupí tatáž kapalina v kapiláře s dvojnásobným poloměrem? 2 mm 16 mm 8 mm 4 mm

8 Úloha 7 Většina kapalin s rostoucí teplotou: Zvyšuje svůj objem
Snižuje svůj objem Zvyšuje svou hustotu Objem nezávisí na změně teploty

9 Úloha 8 Anomálie vody je vlastnost, podle které:
Hustota vody nezávisí na její teplotě Hustota vody je maximální přibližně při teplotě 4°C Hustota vody je maximální při teplotě trojného bodu Hustota vody je minimální přibližně při teplotě 4°C

10 ŘEŠENÍ 1. B C C 4. A D A 7. A B

11 Autor DUM: Mgr. Sylva Divišová
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Sylva Divišová


Stáhnout ppt "Struktura a vlastnosti kapalin"

Podobné prezentace


Reklamy Google