Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hudební výchova-5.ročník ZŠ „Otázky ke kritickému myšlení“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hudební výchova-5.ročník ZŠ „Otázky ke kritickému myšlení“"— Transkript prezentace:

1 Hudební výchova-5.ročník ZŠ „Otázky ke kritickému myšlení“
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Poměr Hudební výchova-5.ročník ZŠ „Otázky ke kritickému myšlení“

2 Hudební výchova – 5.ročník ZŠ

3 Kam se zapisují noty? Na linkovaný papír Do notové osnovy 1 2 3 4 5

4 Notovou osnovu tvoří: 5 linek a 4 mezery Libovolný počet linek 1 2 3 4

5 Jsou všechny písně psány ve stupnicích?
Ano Ne 1 2 3 4 5

6 Co je to stupnice? Řada libovolně seskupených tónů
Řada tónů jdoucích za sebou 1 2 3 4 5

7 Co je to tónina? Soubor různě přeskupených tónů,tvořících melodii a vy- užívajících tónový materiál určité stupnice Soubor tónů, které jdou v písničce za sebou 1 2 3 4 5

8 Co je to akord? Je souzvuk nejméně dvou tónů
Je souzvuk nejméně tří tónů 1 2 3 4 5

9 Co je to notový klíč? Znak notového písma, který svým tvarem a polohou udává tónovou výšku not v osnově Klíč, sloužící k zamykání souborů not do skříně houslový basový 1 2 3 4 5

10 Kde se nachází houslový klíč?
Na začátku notové osnovy V zámku dveří 1 2 3 4 5

11 Oblouček označuje, že noty máme zpívat:
Odděleně Vázaně,bez přestávek 1 2 3 4 5

12 Tečka nad nebo pod notou znamená zpívat:
Dlouze Krátce 1 2 3 4 5

13 Jaké noty znáš? Celá,půlová,čtvrťová, osminová šestnáctinová
Celá,rozpůlená,čtvrtinová,osminka 1 2 3 4 5

14 Stupnice C dur: c1 d e f g a h c2 c1 d e f g h ch i 1 2 3 4 5

15 Melodie písně může být:
Stoupající melodie a klesající melodie Snižující a stoupací melodie 1 2 3 4 5

16 Jak poznáme písničky? Podle různé melodie a různého rytmu
Podle houslového klíče 1 2 3 4 5

17 Co je to balet? Hudební divadlo,kde se děj vyjadřuje tancem
Je to hudební pohádka bez pohybu 1 2 3 4 5

18 K čemu jsou dynamická znaménka?
Určují sílu zvuku Žádná nejsou 1 2 3 4 5

19 Co je rondo? Hudební forma,založená na několikerém opakování hlavního tématu,mezi něž jsou vkládány mezivěty Je to veselá píseň 1 2 3 4 5

20 Co je to árie Sólová píseň s doprovodem hudebních nástrojů
Národní píseň 1 2 3 4 5

21 Děj, vyjádřený hudbou a tancem je:
Opera Balet 1 2 3 4 5

22 Kdo řídí orchestr? Ředitel Dirigent 1 2 3 4 5

23 Co určují dynamická znaménka?
Určují, jak silně nebo slabě máme zpívat Určují hudební nástroje 1 2 3 4 5

24 Dřevěné dechové nástroje jsou:
Flétna,fagot, hoboj, klarinet Harfa, cimbál, klavír 1 2 3 4 5

25 Strunné smyčcové nástroje jsou:
Housle, viola, kontrabas, violoncello Kytara, harfa 1 2 3 4 5

26 Jak se říká houslovému klíči?
G klíč B klíč 1 2 3 4 5

27 Improvizace je: Hra bez přípravy, bez not, co hudebníka právě napadne
Hra podle not 1 2 3 4 5

28 Vícehlasý zpěv je : Kánon Opera 1 2 3 4 5

29 Co je to repetice? Opakování části skladby Konec skladby 1 2 3 4 5

30 Co je to rytmus? Střídání krátkých a dlouhých tónů
Střídání hudebních nástrojů 1 2 3 4 5

31 Takt je: Píseň Nejmenší hudební úsek 1 2 3 4 5

32 Taktovka je: Druh aktovky Hůlka, kterou dirigent řídí orchestr 1 2 3 4
5

33 Vlastnosti tónů jsou: Výška, délka, rychlost Barva,síla,délka,výška 1
2 3 4 5

34 Johan Sebastian Bach byl:
Italský hudební skladatel Německý hudební skladatel 1 2 3 4 5

35 Který hudební skladatel složil Českou mši vánoční?
Josef Mysliveček Jakub Jan Ryba 1 2 3 4 5

36 František Škroup je autorem melodie:
Hymny ČR Národních písní 1 2 3 4 5

37 Operu Prodaná nevěsta složil:
Antonín Dvořák Bedřich Smetana 1 2 3 4 5

38 Antonín Dvořák složil operu:
Kouzelná flétna Rusalka 1 2 3 4 5

39 Který hudební skladatel v 50 letech svého věku ohluchl ?
Antonín Dvořák Bedřich Smetana 1 2 3 4 5

40 Téma: Hudební výchova - 5. ročník ZŠ
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Microsoft Office Zoner - České kliparty 1, 2, 3, Internet,Hudební výchova pro 5. roč. ZŠ Autor: Mgr. Jana Brdová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Hudební výchova-5.ročník ZŠ „Otázky ke kritickému myšlení“"

Podobné prezentace


Reklamy Google