Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studium pro školní metodiky prevence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studium pro školní metodiky prevence"— Transkript prezentace:

1 Studium pro školní metodiky prevence
Kateřina Gruntová, DiS. Krajská protidrogová koordinátorka

2 Protidrogová politika národní úroveň
Obsah Protidrogová politika národní úroveň krajská úroveň místní Personální zajištění protidrogové politiky na Krajském úřadě Libereckého kraje Orgány kraje

3 Protidrogová politika
Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření na státní, krajské a místní úrovni. Cílem je: snížit užívání drog a zmírnit potencionální rizika a škody

4 Protidrogová politika
Horizontální koordinace Vertikální koordinace

5

6 Protidrogová komise Rady LK
Zastupitelsvo Libereckého kraje Rada Libereckého kraje Pracovní skupiny Protidrogová komise Rady LK Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

7 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Vláda ČR MŠMT Kraje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu PPP okresní metodik Školy školní koordinátor primární prevence

8 Personální zabezpečení na Krajském úřadě Libereckého kraje
Krajský protidrogový koordinátor odbor sociálních věcí bezpečnosti a problematiky menšin Krajský školský koordinátor primární prevence odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

9 Personální zabezpečení Krajský protidrogový koordinátor
zajištění komunikace s ústředními orgány metodické vedení a spolupráce s místními protidrogovými koordinátory obcí s rozšířenou působností III. stupně spolupráce a metodické vedení poskytovatelů služeb (primární, sekundární, terciární prevence) spolupráce s klíčovými institucemi v kraji participace na dotačním řízení státních orgánů mapování drogové scény v kraji (sběr dat) odpovědnost za přípravu strategických dokumentů kraje pro oblast protidrogové politiky (všechny tři oblasti prevence) administrace dotačních či grantových programů resortu prezentace aktivit protidrogové politiky v kraji

10 Personální zabezpečení Krajský školský koordinátor primární prevence
zajištění komunikace s MŠMT metodické vedení a spolupráce s PPP a školními metodiky primární prevence participace na dotačním řízení MŠMT mapování potřeb škol a školských zařízení (sběr dat) odpovědnost za přípravu strategických dokumentů kraje pro oblast primární prevence (Program rozvoje LK , Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK) administrace dotačních či grantových programů resortu prezentace aktivit primární prevence v kraji

11 Orgány kraje Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
Komise je zřízena jako iniciativní a poradní orgán RK pro oblast protidrogové politiky, Zejména plní úkoly, kterými jí pověří RK, jíž se ze své činnosti odpovídá. Jejím úkolem je koordinovat a navrhovat veškeré aktivity v oblasti protidrogové prevence v rámci celého kraje. 9 členů (odborná veřejnost)

12 Orgány kraje Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
Pracovní skupiny: primární prevence snižování rizik /HR/ léčba a resocializace koordinace

13 Gestor: Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Orgány kraje Protidrogová komise Rady Libereckého kraje Pracovní skupina PRIMÁRNÍ PREVENCE Gestor: Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje Hl. cíl: Prostřednictvím PP šířit informace o návykových látkách a jejich souvislostech, zvyšovat právní vědomí, ovlivňovat postoje a chování směrem k odmítnutí nebo oddálení užití drogy v celé populaci. Výstupy: příprava strategických dokumentů plakáty kontaktů

14 Místní koordinace protidrogové politiky Libereckého kraje
V rámci kraje 10 správních obvodů = 10 pověřených úřadů = 10 místních protidrogových koordinátorů (Česká Lípa, Nový Bor, Liberec, Frýdlant, Jablonec n/N., Tanvald, Semily, Turnov, Jilemnice, Železný Brod)

15 Na významu prevence užívání drog se patrně shodnou všichni dospělí bez ohledu na jejich profesi a životní roli.

16 Krajský úřad Libereckého kraje
Děkuji za pozornost Kateřina Gruntová, DiS. krajský protidrogový koordinátor Krajský úřad Libereckého kraje Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin U Jezu 642/2a Liberec 2

17 11. patro


Stáhnout ppt "Studium pro školní metodiky prevence"

Podobné prezentace


Reklamy Google