Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost"— Transkript prezentace:

1 Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost
Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení snímku (obrázky, texty ….. ) je libovolné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚČEL A DEFINICE
Sociální služby jsou určeny lidem společensky znevýhodněným -  účelem je zlepšit kvalitu jejich života, v určité míře je zapojit do společnosti, chránit společnost před riziky, které tito lidé mohou způsobit. Sociální služby jsou poskytovány pro uživatele, jeho rodinu, skupiny, do kterých patří. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 V zahraniční literatuře se vyskytuje i pojem humanitní služba.
Tento pojem je široký a zahrnuje služby: administrativní vzdělávací zdravotnické Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je sociální činnost vymezena jako:
soubor činností poskytující pomoc jedincům začlenit se do společnosti a chránit je před sociálním vyloučením Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 Sociální služby jsou poskytovány jedincům:
kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodu věku s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem z nepříznivého sociálního prostředí v rodině s problémem sociálního začleňování do společnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 Sociální služby spadají do mnoha resortů státní správy:
MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí MZ – ministerstvo zdravotnictví MŠMT – ministerstvo školství a tělovýchovy MV – ministerstvo vnitra MS – ministerstvo spravedlnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 Působnost v oblasti sociálních služeb vykonávají: MPSV krajské úřady
obecní úřady s rozšířenou působností úřady práce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 Sociální služby se mohou dělit i podle toho, jaké služby poskytují:
preventivní   terapeutické rehabilitační pečovatelské intervenční (zásahové) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 PRÁVO NA OCHRANU FORMOU SLUŽBY
Pomoc znevýhodněným jedincům vychází ze základních lidských práv. MOC: výkonná zákonodárná soudní Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV - 1948
právo na práci právo na vzdělání právo na přiměřené pracovní podmínky právo na životní úroveň právo na rodinu právo na ochranu při určitých sociálních událostech Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ
OCHRANY 2 způsoby sociální ochrany: občan se musí povinně pojistit pro případ sociálních událostí, dobrovolné připojištění stát občanům poskytuje dávky v situacích, na které se nepojišťovali, a pomoc z veřejných rozpočtů je žádoucí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAHRNUJÍ:
sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ:
základní sociální poradenství odborné sociální poradenství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE: osobní asistent pečovatelská služba tísňová péče
průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení odlehčovací služby centra denních služeb Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory
denní stacionář týdenní stacionář domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 Služby sociální prevence: raná péče telefonická krizová pomoc
tlumočnické služby azylové domy domy na půl cesty kontaktní centra krizová pomoc Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
intervenční centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny služby následné péče sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně-terapeutické dílny Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 terapeutické komunity terénní programy sociální rehabilitace
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 Je určen osobám v určité míře závislým na pomoci druhých osob.
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Je určen osobám v určité míře závislým na pomoci druhých osob. Příspěvek na péči je poskytován od jednoho roku osoby. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 Příspěvek na péči se dle závislosti dělí na 4 stupně.
Výše příspěvku na péči u dětí do 18 let (platné od 1. ledna 2011): I. stupeň závislosti – Kč II. stupeň závislosti – Kč III. stupeň závislosti – Kč IV. stupeň závislosti – Kč Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 Výše příspěvku u osob starších 18 let (platné od 1. ledna 2011):
I. stupeň závislosti – 800 Kč II. stupeň závislosti – Kč III. stupeň závislosti – Kč IV. stupeň závislosti – Kč Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google