Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brzdy – účel, rozdělení, hlavní části

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brzdy – účel, rozdělení, hlavní části"— Transkript prezentace:

1 Brzdy – účel, rozdělení, hlavní části
Střední průmyslová škola Otrokovice Brzdy – účel, rozdělení, hlavní části Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Vladimír Vítů. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika 1 DUM Název školy a adresa
Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor ing. Vladimír Vítů Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Am-Aut/1-ST-2/4 Název DUM Brzdy – účel, rozdělení, hlavní části Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 23-68_H/01 Obor vzdělávání Automechanik Vyučovací předmět Automobily Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 15 – 16 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem. Náplň: Brzdová soustava, kapalinové brzdy, brzdy s posilovačem, vzduchotlaké brzdy, doba brzdění, dráha brzdění Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Brzdová soustava, kapalinové brzdy, posilovač, vzduchotlaká brzda Datum

3 Brzdy – účel, rozdělení, hlavní části
Náplň výuky Brzdová soustava Kapalinové brzdy Brzdy s posilovačem Vzduchotlaké brzdy Doba brzdění Dráha brzdění

4 Rozdělení brzd podle účelu Provozní brzdová soustava snižuje rychlost vozidla, případně až do jeho úplného zastavení, přičemž se vozidlo nesmí odchýlit od přímého směru provozní brzdy jsou ovládány pouze nohou řidiče, jejich účinek musí být odstupňován (regulovatelný) a musí působit na všechna kola Nouzová brzdová soustava plní úkoly provozních brzd při jejich poruše a musí působit alespoň na jedno kolo z každé strany vozidla soustava nemusí být samostatná, může to být neporušený okruh dvoukruhových provozních brzd nebo brzda parkovací Parkovací brzdová soustava zajišťuje stojící vozidlo proti pohybu (zejména na svahu), a to i za nepřítomnosti řidiče Zpomalovací brzdová soustava snižuje rychlost vozidla podle potřeby (zejména při sjíždění dlouhých svahů), aniž se použije brzda provozní, nouzová nebo parkovací úkolem těchto brzd není vozidlo zastavit

5 Rozdělení podle zdroje energie:
Přímočinná brzdová soustava Brzdná síla je vytvářena vlastní silou řidiče. Mechanickým nebo hydraulickým převodem se přenáší na kola vozidla. Brzdová soustava s posilovačem Jestliže nedostačuje síla řidiče, může být posílena pomocí podtlakového nebo hydraulického posilovače. Posilovač musí být konstruován tak, aby při jeho poruše zůstala brzdová soustava v činnosti a přitom ovládací síla na brzdový pedál nepřesáhla 800 N. Nepřímočinná brzdová soustava (strojní brzdy) Brzdný účinek je tvořen jiným zdrojem energie (obvykle tlakem vzduchu), který řidič pouze ovládá. Brzdy – přeměňují pohybovou energii vozidla v tepelnou. Jako provozní a parkovací brzdy se používají brzdy třecí (bubnové nebo kotoučové).

6 Základní rozdělení brzd
Kapalinové brzdy Kapalinová (hydraulická) brzdová soustava je tvořena brzdovým pedálem, posilovač brzdného účinku, hlavním tandemovým brzdovým válcem, brzdovým potrubím, brzdovými hadičkami, kolovými brzdovými válečky a vlastními kolovými brzdami. Vzduchotlaké brzdy Hlavní části vzduchotlaké brzdové soustavy Plnící část – zařízení vytvářející zásobu stlačeného vzduchu. K této části patří kompresor, regulátor tlaku, čtyřokruhový pojistný ventil, dva vzduchojemy s odkalovacími ventily a tlakoměry. Ovládací část – zařízení, která řídí brzdný účinek soustavy. K této části patří pedálový dvoukruhový brzdič, samočinný zátěžový regulátor tlaku (AZR = automatický zátěžový regulátor), pružinové brzdové válce (zadní náprava), jednoduché brzdové válce (přední náprava) a ovládací ventil parkovací brzdy.

7 Základní pojmy 1. Doba brzdění (s) je doba, která uplyne od okamžiku, kdy řidič začne působit na brzdu vozidla, až do okamžiku, kdy účinek brzdy pomine nebo kdy se vozidlo zastaví. Obr. 1: Doba (dráha) brzdění a její složky

8 Doba brzdění má tyto složky
– doba technické prodlevy brzd je doba, která uplyne od okamžiku, kdy řidič začne působit na brzdu vozidla, až do okamžiku, kdy se účinek brzdy začne projevovat – doba náběhu brzdění je doba, která uplyne od okamžiku, kdy se účinek brzdy začne projevovat, až do okamžiku, kdy dosáhne plné výše – účinná doba brzdění je doba, která uplyne od okamžiku, kdy se účinek brzdy začne projevovat, až do okamžiku, kdy pomine nebo kdy se vozidlo zastaví – doba doběhu brzdění je doba, která uplyne od okamžiku, kdy řidič přestane působit na brzdu vozidla, až do okamžiku, kdy účinek brzd pomine. K celkové době brzdění musíme ještě připočítat i reakční dobu řidiče (0,5 s až 1,2 s). 2. Dráha brzdění (m) je dráha, kterou vozidlo ujede v době brzdění. Má tyto složky: – dráha technické prodlevy brzd je dráha, kterou vozidlo ujede v době prodlevy brzd – dráha náběhu brzdění je dráha, kterou vozidlo ujede v době náběhu brzdění – dráha účinného brzdění je dráha, kterou vozidlo ujede v účinné době brzdění – dráha doběhu brzdění je dráha, kterou vozidlo ujede v době doběhu brzdění – brzdná dráha (m) je dráha brzdění vozidla až do zastavení – brzdné zpomalení (m.s-2) je úbytek rychlosti vozidla za 1 s způsobený účinkem brzd.

9 Kontrolní otázky: 1. Popiš brzdové soustavy podle účelu.
2. Popiš druhy brzdových soustav podle zdroje energie. 3. Popiš jednotlivé složky doby brzdění. 4. Popiš jednotlivé složky dráhy brzdění.

10 Seznam obrázků: Obr. 1: ŽDÁNSKÝ, Ing. Bronislav.: Podvozky, Avid, Brno, 2010, str. 81

11 Seznam použité literatury:
[1] ŽDÁNSKÝ, Ing. Bronislav. Podvozky. 6. vydání. Avid, Brno, ISBN


Stáhnout ppt "Brzdy – účel, rozdělení, hlavní části"

Podobné prezentace


Reklamy Google