Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzduch ( environmentální příručka – 5.ročník )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzduch ( environmentální příručka – 5.ročník )"— Transkript prezentace:

1 Vzduch ( environmentální příručka – 5.ročník )
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Vzduch ( environmentální příručka – 5.ročník )

2 „ Jsi vzduch, díky němuž žiji. “

3 Člověk vydrží: bez jídla 3 týdny bez vody 3 dny bez vzduchu 3 minuty

4 před 3 miliardami let byla Země zahalena v mracích čpavku a metanu, tyto podmínky neumožňovaly vznik života na planetě před 2,1 miliardami let se objevily v mořích sinice a řasy, ty začaly provádět fotosyntézu – vodu přeměnily na vodík a kyslík kyslík unikal do atmosféry a umožnil tak vznik dalších forem života na planetě

5 Dnes zemskou atmosféru tvoří:
78% dusíku 21% kyslíku 1% jiných plynů

6 Ozon vrstva plynů obsažená v atmosféře 15-50km nad Zemí
zachycuje ultrafialové záření ze Slunce dírami v ozonu přichází na Zem příliš mnoho UV záření UV záření poškozuje život na Zemi, lidem může způsobit rakovinu kůže ozonovou vrstvu je třeba chránit

7 Ozonovou vrstvu poškozují freony. ve sprejích hasicích přístrojích
Freony jsou plyny či kapaliny obsažené např. ve sprejích hasicích přístrojích chladících zařízeních

8 Znečišťování ovzduší ovlivňuje atmosféru, vodu, půdu a celé ekosystémy
nezná hranice mezi státy, mezi mořem a pevninou, ani mezi světadíly ovzduší je nedílnou součástí životního prostředí, je ho třeba chránit

9 Ovzduší nejvíce znečišťují
tepelné elektrárny automobilová doprava průmyslová výroba některé další činnosti člověka

10 Tepelné elektrárny znečišťují ovzduší především spalováním uhlí, plynů, ropy

11 Automobilová doprava vypouští do ovzduší výfukové plyny

12 Důsledky znečišťování ovzduší
různá onemocnění ( dýchací soustava, rakovina kůže – ozónová díra…) kyselé deště ( negativní vliv na vodní toky a lesní porosty ) změna globálního klimatu

13 V souvislosti se znečišťováním ovzduší se používají pojmy:
emise imise skleníkový efekt

14 = látky vypouštěné do ovzduší během výrobního procesu
Emise = látky vypouštěné do ovzduší během výrobního procesu Patří sem: výfukové plyny oxidy uhlíku, dusíku, síry popílek lehký polétavý prach

15 = jsou emise, které se dostaly do styku s životním prostředím
Imise = jsou emise, které se dostaly do styku s životním prostředím hromadí se v půdě, vodě, organizmech v praxi to jsou například těžké kovy

16 = proces, při kterém dochází k ohřívání planety
Skleníkový efekt = proces, při kterém dochází k ohřívání planety Na zemský povrch dopadá od Slunce záření, část tohoto záření planetu zase opouští. Opouštějící záření má dvě podoby: odražené sluneční záření tepelné záření

17 Skleníkový efekt Tepelné záření při opuštění naší planety zčásti zachycují skleníkové plyny ( vodní páry, oxid uhličitý, metan, ozón ). Hromaděním tepelného záření se naše planeta otepluje.

18 Skleníkový efekt způsobuje globální oteplování planety Země.

19 Přemýšlej a zkus odpovědět
Proč by bez vzduchu nebyl život? Odkud se vzduch bere? Jaké má vlastnosti? Čí je vzduch? Co vzduch nejvíce znečišťuje?

20 Přemýšlej a zkus odpovědět
Jak dlouho vydrží člověk bez vzduchu? Jak mohu já sám šetřit ovzduší? Kdo ještě potřebuje vzduch k dýchání Jaké složení má vzduch k dýchání? Kdo nám vyrábí kyslík?

21 Téma: Vzduch ( environmentální příručka – 5.ročník )
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional PowerPoint Internet Literatura: Matyášek, Štiková, Trna, Přírodověda pro 5. ročník, Nová škola, Brno 2004 Autor: Mgr. Eva Hocková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Vzduch ( environmentální příručka – 5.ročník )"

Podobné prezentace


Reklamy Google