Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_09

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_09"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_09
Název materiálu: Stupňování přídavných jmen Tematická oblast: Angličtina 2. ročník – strojírenské obory  Anotace: Stupňování přídavných jmen je v angličtině běžně používaný gramatický jev. Prezentace slouží k výkladu a k procvičování stupňování. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede stupňovat pravidelná i nepravidelná přídavná jména a používat je ve srovnávacích větách. Klíčová slova: Stupňování přídavných jmen, srovnávací věty Metodika: Zpracovaný materiál slouží k výkladu a k procvičování stupňování přídavných jmen. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce. Obor: tříleté učební obory Ročník: 2. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Stupňování přídavných jmen

3 Stupňování přídavných jmen
Přídavná jména se v angličtině ve 2. a 3. stupni tvoří dvojím způsobem. 1) jednoslabičná a dvouslabičná slova příponami –er a –est 2) víceslabičná slova (někdy i dvouslabičná) pomocí „more“ a „most“

4 Stupňování přídavných jmen
1) jednoslabičná a dvouslabičná slova Příponou –er se tvoří 2. stupeň přídavných jmen (komparativ). Např.: old – starý older – starší long – dlouhý longer - delší

5 Stupňování přídavných jmen
Příponou –est se tvoří 3. stupeň přídavných jmen (superlativ). Např.: old – starý the oldest – nejstarší long – dlouhý the longest – nejdelší U 3. stupně se většinou používá určitý člen „the“

6 Stupňování přídavných jmen
2) víceslabičná slova (někdy i dvouslabičná) 2.stupeň se tvoří pomocí „more“ před přídavným jménem. Např.: interesting – zajímavý more interesting – zajímavější difficult – obtížný more difficult - obtížnější

7 Stupňování přídavných jmen
3.stupeň se tvoří pomocí „most“ (většinou s členem určitým) Např.: interesting – zajímavý the most interesting – nejzajímavější difficult – obtížný the most difficult - nejobtížnější

8 Stupňování přídavných jmen
Nepravidelné stupňování Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně: 1. good – dobrý 2. better – lepší 3. the best – nejlepší 1. bad – špatný 2. worse – horší 3. the worst - nejhorší

9 Stupňování přídavných jmen
Stupňování se využívá ve srovnávacích větách: 1. stupeň tak ….. jako - as …..as On je (stejně) tak starý jako můj bratr. He is as old as my brother. Já jsem tak vysoký jako ty. I am as tall as you.

10 Stupňování přídavných jmen
2. stupeň více ….. než - komparativ + than On je vyšší než jeho sestra. He is taller than his sister. méně ….. než - less ….than Ona je méně praktická než její bratr. She is less practical than her brother.

11 Stupňování přídavných jmen
3.stupeň nejvíce …. - the + superlativ Je nejlepší hráč v našem mužstvu. He is the best player in our team. nejméně ….. – the least ….. To je nejméně zajímavý film. It is the least interesting film.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_09"

Podobné prezentace


Reklamy Google