Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola veřejné správy I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola veřejné správy I."— Transkript prezentace:

1 Kontrola veřejné správy I.
(Kontrolní činnosti spojené s veřejnou správou)

2 Kontrola vykonávaná veřejnou správou (správní kontrola)
Kontrola prováděná subjekty stojícími mimo veřejnou správu

3 Ad 1) Kontrola vykonávaná veřejnou správou
A) Vnitřní Služební dohled Instanční dozor B) Vnější Správní dozor Finanční kontrola Obdobné činnosti C) Dohled nad územními veřejnoprávními korporacemi D) Dohled nad profesními veřejnoprávními korporacemi

4 Ad 2) Kontrola prováděná subjekty stojícími mimo veřejnou správu
Ústavní soud Parlament Správní a civilní soudy Veřejný ochránce práv Orgány státního zastupitelství Nejvyšší kontrolní úřad Kontrola na základě iniciativy fyzických a právnických osob

5 I. Charakteristika Ústavního soudu
Soudním orgánem ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy) Pravomoc a působnost Ústavního soudu (čl. 87 Ústavy) Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu Vztah Ústavního soudu k moci zákonodárné, výkonné a soudní Složení Ústavního soudu Orgány Ústavního soudu

6 II. Pravomoc a působnost Ústavního soudu (ve vztahu k veřejné správě, resp. moci výkonné)
1. kontrola ústavnosti a zákonnosti jiných právních předpisů, 2. incidentní kontrola ústavnosti, tj. rozhodování o (obecných) ústavních stížnostech proti zásahu orgánů veřejné správy do ústavně zaručených základních práv a svobod, 3. rozhodování o tzv. komunálních stížnostech, tj. stížnostech orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu do samosprávy, 4. posuzování právnosti rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiného rozhodnutí týkajícího se činnosti politické strany, 5. rozhodování sporů o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, 6. rozhodování o ústavní žalobě proti prezidentu republiky, 7. rozhodování o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu o jeho neschopnosti vykonávat úřad.

7 Oprávnění podat návrh na zrušení jiného právního předpisu 1. vláda
1. Kontrola ústavnosti a zákonnosti jiných právních předpisů (čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy) Oprávnění podat návrh na zrušení jiného právního předpisu 1. vláda 2. skupina poslanců (25) nebo senátorů (10) 3. senát ÚS (souvislost s ústavní stížností) 4. ten, kdo podal ústavní stížnost (podmínky § 74, resp. § 119/4) 5. zastupitelstvo kraje 6. Veřejný ochránce práv

8 7. ministerstvo vnitra (obecně závazné vyhlášky)
8. věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad (nařízení VÚSC) 9. ředitel krajského úřadu (nařízení obce) 10. zastupitelstvo obce (jiný právní předpis příslušného VÚSC) 11. plénum Ústavního soudu (podmínky § 78/2)

9 2. Incidentní kontrola ústavnosti (obecná ústavní stížnost, čl. 87 odst. 1 písm d) Ústavy)
Ústavní stížnost proti rozhodnutí Ústavní stížnost proti jinému zásahu Oprávněné osoby Lhůta – 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva, resp. 60 dnů subj.lhůta a 1 rok obj.lhůta Vyčerpání prostředků k ochraně práva Průběh řízení a rozhodnutí

10 3. Komunální stížnost (čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy)
Ústavní stížnost proti rozhodnutí Ústavní stížnost proti jinému zásahu Oprávněné osoby Lhůta – 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva, resp. 60 dnů subj.lhůta a 1 rok obj.lhůta Vyčerpání prostředků k ochraně práva Průběh řízení a rozhodnutí

11 Ústavní stížnost proti rozhodnutí Oprávněné osoby
4. Rozhodování ve věcech politických stran (čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy) Ústavní stížnost proti rozhodnutí Oprávněné osoby Lhůta – 30 dnů od právní moci rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva Vyčerpání prostředků k ochraně práva Průběh řízení a rozhodnutí

12 5. Rozhodování kompetenčních sporů (čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy)
„nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu“ (zbytková kompetence) Nadřízené a ústřední správní úřady (spr.řád) Nejvyšší správní soud (s.ř.s.) Zvláštní senát (zákon č. 131/2002 Sb.) Oprávněný subjekt Lhůta Průběh řízení a rozhodnutí

13 6. Ústavní soud a hlava státu
Návrh prezidenta na zrušení zákona (čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy, resp. § 64 odst. 1 písm. a) zákona o ÚS) Ústavní žaloba proti prezidentu republiky (čl. 87 odst. 1 písm. g) Ústavy, resp. § 96/97/– 108 zák. o ÚS) Návrh prezidenta na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny (čl. 87 odst. 1 písm. h) Ústavy, resp. § 109 – 116 zák. o ÚS)

14 Literatura Povinná: Sládeček, V. Obecné správní právo. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2009. Doporučená: Sládeček, V. Ústavní soud. In Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl Ústavní právo ČR. Praha: Leges, 2011. Bartoň, M. Ústavní soudnictví a kontrola veřejné správy. In kol. autorů. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Periplum, 2009.


Stáhnout ppt "Kontrola veřejné správy I."

Podobné prezentace


Reklamy Google