Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0007 Pražské centrum transferu znalostí při ČVUT ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická Partner: Česká společnost pro kybernetiku a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0007 Pražské centrum transferu znalostí při ČVUT ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická Partner: Česká společnost pro kybernetiku a."— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.2.01.1/0007 Pražské centrum transferu znalostí při ČVUT ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická Partner: Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Partner: Česká asociace telekomunikací Doc. Ing. Boris Šimák, CSc. simak@fel.cvut.czsimak@fel.cvut.cz Ing. Petr Hofman, hofmanp2@fel.cvut.cz, 777 845 929hofmanp2@fel.cvut.cz Web: kontrast.cvut.cz, t-point.cz ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

2 2 1 Zdůvodnění projektu Problém - neexistence expertního školícího centra při ČVUT -> centrum t-point Cíl – zpřístupnění technických znalostí expertů z ČVUT komerční sféře, zajišťování školení na hi-tech úrovni, osvětových přednášek, rekvalifikačních školení ve spolupráci s partnery Vybudování IS pro podporu týmové spolupráce Veřejný zájem – upevnění pozice Prahy a ČVUT v oblasti špičkových technologií – špičkové školící centrum Podnikatelský zájem – zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti školení, přiblížení odborníků z ČVUT komerční sféře

3 3 2 Cílové skupiny Studenti ČVUT – možnost zapojení do spolupráce s podnikovou sférou, konkurenceschopnost, stáže Doktorandi – odborný růst, přístup ke špičkovým technologiím Řídící pracovníci – řízení inovačního procesu, zavádění nových technologií, konkurenceschopnost Zaměstnanci – odborný profesní růst, rekvalifikace, adaptabilita Podíl cílové skupiny z území JPD2: 50%

4 4 3 Typy činností Klíčová aktivita – vývoj a realizace expertních školení První oblast – školení signalizace v mobilních komunikacích Realizace školení nižší úrovně (rekvalifikace, osvěta) Návrh, vývoj, nasazení a otestování IS pro týmovou spolupráci (projektové řízení, platforma Microsoft, diskuze, knowledge base, …) Konzultace a podpora Spolupráce s dalšími organizačními celky ČVUT Odladění grafického prostředí pro tvorbu technických školících materiálů Průzkum trhu v oblasti technických školení Zvýšení prestiže a všeobecného povědomí o expertech z ČVUT Vznik jednoho kontaktního bodu pro technická školení ČVUT

5 5 4 Vnitřní postupy řízení Složení realizačního týmu – vedoucí, manažer, asistentka/administrativa, účetní, konzultant, členové řídící rady, školitelé – experti, grafici, obchodník, projektový manažer, architekt/vývojář IS, programátoři IS Formy komunikace týmu Zadávání úkolů Hodnocení procesů Zkušenosti – akademický přístup, menší úvazky, nejasně definované odpovědnosti a úkoly Problém – časové zpoždění, úpravy harmonogramu, zpřesňování rozpočtu, sladění s předpisy ČVUT

6 6 Ukázky Struktura SharePointu HW struktura informačního systému Intranetový portál v SharePointu 2003 Definice projektu v Microsoft Project

7 7

8 8 5 Zajištění publicity Představení grafické identity projektu – vzhled dokumentů, katalog školení, desky, web, inzeráty, … Vývoj loga – KonTrast, t-point Motto – Information has no value unless you understand it Animace v Macromedia Flash Web projektu http://kontrast.cvut.cz (nyní intranet)http://kontrast.cvut.cz Web školícího centra http://t-point.cz, http://tpoint.cz (zaregistrované domény, v blízké době)http://t-point.czhttp://tpoint.cz Intranetový portál (migrace na SharePoint 2007 – grafické přizpůsobení)

9 9 Ukázky - grafika Vývoj loga Vzhled webu Seznam školení Katalogový list Inzerát na nového člena týmu Šablona pro prezentaci Ukázka přehledového slajdu Vytvořené ikonky

10 10

11 11

12 12 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace Přidaná hodnota financování projetu z ESF? Vytvořené produkty budou využité při výuce na ČVUT, zapojování dalších studentů, doktorandů a zaměstnanců ČVUT do projektu V čem je projekt inovativní? Vybudování centra s odlišným pohledem na školení (ne pouze dobrý oběd a příjemné prostředí), obtížná měřitelnost znalostí – výstupů ze školení Multiplikační efekty projektu? Využití vytvořeného a pilotně odzkoušeného informačního systému pro týmovou spolupráci na katedře telekomunikační techniky ČVUT, FEL, využití získaných zkušeností při implementaci e-learningu (založen na SP), rozšíření oblastí školícího centra na další fakulty ČVUT

13 13 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů Udržitelnost činností projektu? Po skončení podpory – nezávislé školící centrum bude pokračovat dál s velmi úzkou vazbou na ČVUT a jeho experty zajištění technologického vybavení, vývoje kurzů, tvorby materiálů, organizačního zajištění kurzů, prodeje školení, marketingu investice příjmů z prodeje školení do dalšího vývoje

14 14 8 Výstupy a Výsledky Výstupy (podpořené osoby / organizace) – účastnící školení, zaměstnanci, členové realizačního týmu Výsledky (inovované produkty) Metodika tvorby školení (grafika, marketing, …), školící materiály, informační systém, spolupráce na elearningu Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 3 30037 ORGANIZACE200 PRODUKTY730

15 15 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Další výstupy/výsledky projektu? Použitelnost IS pro týmovou spolupráci na úrovni Katedry telekomunikační techniky, možná rozšířitelnost na širší oblast Horizontální témata? Problematika knowledge managementu Měřitelnost znalostí (výstupů školících aktivit) Partnerství ČAT ČSKI

16 16 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Snížení administrativní zátěže


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0007 Pražské centrum transferu znalostí při ČVUT ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická Partner: Česká společnost pro kybernetiku a."

Podobné prezentace


Reklamy Google