Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Partyzánské náměstí 7 702 00 Ostrava tel.:596200111 fax:596118661 www.zuova.cz Projekty EU na Zdravotním ústavu Ostrava „Identifikace průmyslových zdrojů“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Partyzánské náměstí 7 702 00 Ostrava tel.:596200111 fax:596118661 www.zuova.cz Projekty EU na Zdravotním ústavu Ostrava „Identifikace průmyslových zdrojů“"— Transkript prezentace:

1 Partyzánské náměstí 7 702 00 Ostrava tel.:596200111 fax:596118661 www.zuova.cz Projekty EU na Zdravotním ústavu Ostrava „Identifikace průmyslových zdrojů“ Ve spolupráci a za podpory

2

3 Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření metodického postupu pro určení konkrétního podílu adresných zdrojů znečišťování ovzduší prachem. Při tvorbě metodiky budou použity výstupy již řešených projektů (IMS MSK, Air Silesia). Výsledkem projektu bude doplnění Informačního systému průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji o stanovení konkrétního podílů jednotlivých adresných zdrojů v MSK za účelem komplexního hodnocení kvality ovzduší a posouzení plánovaných opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území Moravskoslezského kraje. Fingerprint - otisk prstu - v přeneseném významu se používá pro charakteristické a jedinečné vlastnosti, tvary, charakteristiky „zdroje“

4 ZDROJ REZZO I- IV EMISE IMISE lokalita I (stanice- IMS MSK, ZU, ČHMÚ) IMISE lokalita II (stanice- IMS MSK ZU, ČHMÚ) IMISE lokalita III (stanice- IMS MSK ZU, ČHMÚ) Analytický modul FINGER PRINT MAPOVÝ MODUL % zastoupení zdrojů v imisích na území Moravskoslezského kraje ……. A. Analytický modul pro vytvoření fingerprintu zdrojů B. Mapový digitální modul podílu zdrojů znečišťování ovzduší v MSK

5 Vzorkování emisních zdrojů Analyzováno bude 2300 provozoven obsahujících skupiny stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č.2 k zákonu č. 201/2012 Sb., 350 obcí nebo městských částí se zdroji pro individuální vytápění domácností a liniové zdroje (automobilová doprava) na všech komunikacích Moravskoslezského kraje. Odběry vzorků ve volném ovzduší Provádění frakčního vzorkování polétavého prachu s následnou chemickou analýzou jednotlivých frakcí včetně stanovení morfologie Zajištění odběru vzorků imisí (PM10 a menších) na monitorovacích místech v rámci projektu „Informační systém průmyslového znečištění v MSK“.

6

7

8

9

10 Zrnitost Morfologie Fázové složení částic Sledování množství a charakteru uhlíku v emisích (TOC/TC/IC a nedopal) Magnetické vlastnosti Chemická analýza koncentrace PAU (12 t. + coronen) koncentrace PCDD/F podle EPA koncentrace kovů (As,Cd,Pb, Fe, Ni, Cr, Mn, Hg) Izotopová analýza chróm, kadmium, olovo, stroncium, síra, dusík (Zn-Cr-Cd/ Pb,S,N)

11 Kvantifikovat a roztřídit emise zdrojů znečišťování ovzduší v návaznosti na analytický modul a přiřadit atribut „finger print“ ke každému identifikovatelnému zdroji v Registru Zdrojů Znečišťování Ovzduší (REZZO). Provést výpočet zpětných trajektorií proudění vzduchových mas pro každou lokalitu imisního měření. Aplikací referenční metodiky pro modelování rozptylu znečišťujících látek v atmosféře (např. Symos´97) stanovit podíly sledovaných skupin zdrojů znečišťování ovzduší na imisní situaci v síti referenčních bodů pokrývající území Moravskoslezského kraje. Krok sítě referenčních bodů bude činit max. 500m. Navrhnout tři scénáře (pesimistický, optimistický a realistický) očekávaného rozvoje regionu a plánovaných opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Realistický scénář bude obsahovat environmentálně účinná a přitom ekonomicky přijatelná opatření ke zlepšení kvality ovzduší v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

12

13

14 www.zuova.cz www.air-silesia.eu www.ims-msk.cz jiri.bilek@zuova.cz


Stáhnout ppt "Partyzánské náměstí 7 702 00 Ostrava tel.:596200111 fax:596118661 www.zuova.cz Projekty EU na Zdravotním ústavu Ostrava „Identifikace průmyslových zdrojů“"

Podobné prezentace


Reklamy Google