Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Látkové množství, molární hmotnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Látkové množství, molární hmotnost"— Transkript prezentace:

1 Látkové množství, molární hmotnost

2 Látkové množství K vyjádření množství částic (atomů, molekul, iontů)
chemické látky byla zavedena fyzikální veličina látkové množství. Značka veličiny látkového množství je n. Jednotkou látkového množství je mol. Jeden mol chemické látky obsahuje přibližně 6,02 · 1023 částic (Avogadrova konstanta). Čísla před značkami nebo vzorci reaktantů a produktů v chemických reakcích vyjadřují také jejich látková množství.

3 Úkol 1: Doplň tabulku: Látkové množství Počet částic 2 mol 6,02 · 1021
6,02 · 1022 0,5 mol

4 Kontrola úkolu 1 Látkové množství Počet částic 2 mol 12,04 · 1023
6,02 · 1021 0,1 mol 6,02 · 1022 O,5 mol 3,01 · 1023

5 Relativní atomová hmotnost
Je poměrné číslo, které nám udává, kolikrát je hmotnost atomu prvku větší než dvanáctina hmotnosti atomu uhlíku 126C. Protože většina atomů prvků může mít v jádře různý počet neutronů (126C, 136C - izotopy), je relativní atomová hmotnost většinou desetinné číslo. Značí se symbolem Ar a je uvedena ve všech chemických tabulkách.

6 Úkol 2: Vyhledej Ar uvedených prvků:
Vodík Helium Uhlík Dusík Kyslík Síra Železo Olovo

7 Kontrola úkolu 2 Vodík Helium Uhlík Dusík Kyslík Síra Železo Olovo
1,008 g/mol 4,003 g/mol 12,011 g/mol 14,007 g/mol 15,999 g/mol 32,064 g/mol 55,847 g/mol 207,2 g/mol

8 Molární hmotnost Je veličina, která nám udává hmotnost jednoho molu
chemické látky. Značí se symbolem M. V chemii nejčastěji používáme jednotku g/mol. Molární hmotnosti prvků jsou uvedeny v tabulkách. Molární hmotnost sloučeniny se vypočte jako součet molárních hmotností všech prvků vynásobených počtem jejich atomů ve sloučenině. Při těchto výpočtech M prvků většinou zaokrouhlujeme. M/P2O5/ = 31 · · 5 = = 142 g/mol M/Fe(OH)3/ = 56 + (16 + 1) · 3 = = 107 g/mol

9 Úkol 3: Vypočti molární hmotnost chemických látek:
M/Li/ = M/N2/ = M/Al2O3/ = M/H2SO4/ = M/Ca(OH)2/ = M/k2CO3/ = M/Mg3(PO4)2 =

10 Kontrola úkolu 3 M/Li/ = 6,941 g/mol M/N2/ = 28 g/mol
M/Al2O3/ = 102 g/mol M/H2SO4/ = 98 g/mol M/Ca(OH)2/ = 74 g/mol M/k2CO3/ = 138 g/mol M/Mg3(PO4)2 = 262 g/mol

11 Úkol 4: Doplň tabulku podle vzoru:
Chemická látka Hmotnost Látkové množství Počet částic CO2 88 g 2 mol 12,02 · 1023 H2O 90 g H2SO4 6,02 · 1022 NaOH 400 g CaCO3 1,5 mol

12 Kontrola úkolu 4 Chemická látka Hmotnost Látkové množství Počet částic
CO2 88 g 2 mol 12,02 · 1023 H2O 90 g 5 mol 30,1 · 1023 H2SO4 9,8 g 0,1 mol 6,02 · 1022 NaOH 400 g 10 mol 6,02 · 1024 CaCO3 150 g 1,5 mol 9,03 · 1023


Stáhnout ppt "Látkové množství, molární hmotnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google