Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMICKÁ VAZBA řešení molekulách Soudržná síla mezi atomy v ………………..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMICKÁ VAZBA řešení molekulách Soudržná síla mezi atomy v ……………….."— Transkript prezentace:

1 CHEMICKÁ VAZBA řešení molekulách Soudržná síla mezi atomy v ………………..
krystalech Pzn. Atomy se spojují do :…………………………………………………… Atom: …………………………………………………………………….. Molekula: ………………………………………………………………… Sloučenina: ………………………………………………………………. molekul nebo krystalů. nejmenší chemická částice, nelze chemicky dále dělit. dva nebo více sloučených atomů. Z stejné. dva nebo více sloučených atomů prvků. Z různé.

2 CHEMICKÁ VAZBA H + F H-F + H F H-F + valenčních elektronů
Atomy se spojují pomocí ………………………………, které jsou ve ………………………………… valenční vrstvě (nejvzdálenější od jádra) volný elektron elektronový pár, chemická vazba H + F H-F + H F H-F + volný elektronový pár

3 CHEMICKÁ VAZBA ELEKTRONEGATIVITA
OT: Přitahují atomy elektrony stejně? Ano Ne ELEKTRONEGATIVITA = …………………………………………………………………. Značí se písmenem: …………….. Největší hodnota v PSP: …………… Nejmenší hodnota v PSP:…………… Čím vyšší hodnota elektronegativity, tím …….. schopnost přitahovat ……………………………… Př. X(H) = 2,2 X(F) = 4,1 silněji vazebný elektronový pár přitahuje………. Schopnost atomu přitahovat vazebný elektronový pár X vpravo (F) vlevo (Fr) větší vazebný elektronový pár. F

4 CHEMICKÁ VAZBA Dle elektronegativity rozlišujeme tři typy
A) KOVALENTNÍ VAZBY: 1) Nepolární: X ……… nebo rozdíl X do ……… Př. ……………….. 2) Polární: X od ……… do …… Př. ………………… 3) Iontová: X větší než ……. Př. ……… Vznikají ionty: +………… a - …………... stejné 0,4 H2, N2, Cl2 0,4 1,7 HF, HCl, HI, HBr 1,7 NaCl kation anion

5 CHEMICKÁ VAZBA Dle počtu sdílených elektronů rozlišujeme tři typy
A) KOVALENTNÍ VAZBY: 1) Jednoduchá: na vazbě se podílí …… elektron atomu. Př. ……. 2) Dvojná: na vazbě se podílí …… elektrony atomu. 3) Trojná: na vazbě se podílí …… elektrony atomu. 1 H2 H + H H-H 2 O2 O O + O O 3 N2 N + N N N

6 CHEMICKÁ VAZBA Existuje zvláštní druh chemické vazby: B) KOVOVÁ vazba:
Vyskytuje se v ………………………………… V nich jsou elektrony …………… pohyblivé = ELEKTRONOVÝ OBLAK a kationty v ……………… kovech (Fe, Co, Ni…..) volně mřížce

7 CHEMICKÉ REAKCE chemická rovnice Zápisem chemické reakce je …………………………
Při reakci ……………… vazby původní a ……………… vazby nové. Vlevo se píší ……………………………. Vpravo za šipku se píší………………… Celková hmotnost všech reaktantů …………… celkové hmotnosti všech produktů = zákon zachování hmotnosti zanikají vznikají výchozí látky, reaktanty produkty se rovná

8 CHEMICKÉ REAKCE Podmínky chemické reakce: …………………………… srážka atomů
…………….……………… srážka atomů dostatečná energie vhodná prostorová orientace Rychlost chemické reakce: ……………koncentrace výchozích látek a ……………….. koncentrace produktů za čas. Úbytek přírůstek Katalyzátor: ……………rychlost chemické reakce. Vstupuje a vystupuje z reakce ……………….. Ovlivňuje nezměněn.

9 CHEMICKÉ REAKCE Dle zabarvení dělíme chemické reakce:
1) EXOTERMICKÉ REAKCE: teplo se ……………….. děj …………………….. Př. ……………………………………………………… uvolňuje samovolný hoření, spalování, ředění kyseliny vodou 2) ENDOTERMICKÉ REAKCE: teplo se……………. Musíme dodat ……… Př. ………………………. spotřebuje teplo rozklad vápence

10 OVLIVNĚNÍ CHEMICKÉ REAKCE
1) DRUH LÁTEK: některé reagují jiné………… Př. HCl + Zn H2 + ZnCl ………………………………… HCl + Mg H2 + MgCl2 …………………………………….. HCl + Cu …………………… 2) KONCENTRACE LÁTEK: koncentrované reagují ………… než zředěné Př. HCl (konc.) Zn H2 + ZnCl ……………………………… HCl (zředěná) + Zn H2 + ZnCl …………………………… ne reaguje pomaleji reaguje bouřlivě nereaguje rychleji reaguje rychleji reaguje pomaleji

11 OVLIVNĚNÍ CHEMICKÉ REAKCE
3) TEPLOTA LÁTEK: s vyšší teplotou reaguje ………… Př. HCl + Zn H2 + ZnCl ………………………………… HCl + Zn H2 + ZnCl2 …………………………………….. 4) VLIV VELIKOSTI PLOŠNÉHO OBSAHU POVRCHU PEVNÝCH REAGUJÍCÍCH LÁTEK: práškové reagují ………… než kusové Př. HCl + Zn (práškový) H2 + ZnCl ………………………………… HCl + Zn (kusový) H2 + ZnCl …………………………… rychleji 20°C reaguje pomaleji 50°C reaguje rychleji rychleji reaguje rychleji reaguje pomaleji

12 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE
1) LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ: značí se písmenem: ………… jednotkou je…………….. udává ……………………….( atomy, molekuly, ionty……) AVOGADROVA KONSTANTA= ………………….. v jednom …………… chemické látky- značí se ……………= 6, mol-1 1 mol různých látek - obsahuje vždy ………………………………….. - liší se ……………………………… n mol počet částic Počet částic molu NA stejný počet částic hmotností

13 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE
2) MOLÁRNÍ HMOTNOST: značí se písmenem: ………… jednotkou je…………….. váha …………… M g / mol molu 3) HMOTNOST: značí se písmenem: ………… jednotkou je…………….. Vztah mezi nimi: ……… = relativní atomová hmotnost: z tabulek, bezrozměrná veličina, Ar(H) = 1 ……… = relativní molekulová hmotnost: z tabulek, bezrozměrná veličina, Mr(H2) = 2.Ar = 2.1 = 2 m g M = m / n m = n . M Ar Mr

14 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE
Př 1. Kolik váží 2 moly vody? vzorec vody = …………….. z tabulek: Ar (H) = ………. Ar (O) = ……… M (H2O) = …………………………. n = …………………. m = ………………….. 2 moly vody váží…………………. H2O 1 16 (2.1) = 18 g / mol 2 mol m = M . n 16 . 2 36 g 36 g

15 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE
Př 2. Kolik váží 3 moly oxidu uhličitého? vzorec oxidu uhličitého = …………….. z tabulek: Ar (C) = ………. Ar (O) = ……… M (CO2) = …………………………. n = …………………. m = ………………….. 3 moly oxidu uhličitého váží…………………. CO2 12 16 12 + (2 .16) = 44 g / mol 3 mol m = M . n 44 . 3 132 g 132 g

16 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE
Př 3. Kolik váží 0,25 molu vápence? vzorec vápence = …………….. z tabulek: Ar (Ca) = ………. Ar (C) = ……… Ar (O) = ……… M (CaCO3) = …………………………. n = …………………. m = ………………….. 2 moly vápence váží…………………. CaCO3 40 12 16 (3 .16) = 100 g / mol 0,25 mol m = M . n ,25 25 g 25 g

17 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE
4) MOLÁRNÍ OBJEM: značí se písmenem: ………… jednotkou je…………….. 1 mol jakéhokoliv plynu zaujímá za normálních podmínek vždy ………………………………………………. VM l / mol stejný objem 22,41 l (dm3) 22,41 l 1 mol O2 zaujímá objem = ……………….. 1 mol N2 zaujímá objem = ……………….. 1 mol H2 obsahuje = ……………………… 1 mol He obsahuje = ……………………… 22,41 l 6, molekul 6, atomů VM = V / n V = n . VM

18 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE
Př 4. Jaký objem zaujímají 3 moly oxidu uhličitého za n.p.? vzorec oxidu uhličitého = …………….. z tabulek: Ar (C) = ………. Ar (O) = ……… M (CO2) = …………………………. n = …………………. VM = 22, 41 l / mol V = ………………….. 3 moly oxidu uhličitého zaujímají objem …………………. CO2 12 16 12 + (2 .16) = 44 g / mol 3 mol V = n . VM 3 . 22, 41 67,23 l 67,23 litrů

19 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE
Př 5. Jaký objem zaujímají 4 moly kyslíku za n.p.? vzorec kyslíku = …………….. z tabulek: Ar (O) = ………. M (O2) = …………………………. n = …………………. VM = 22, 41 l / mol V = ………………….. 4 moly kyslíku zaujímají objem …………………. O2 16 (2 .16) = 32 g / mol 4 mol V = n . VM 4 . 22, 41 89,64 l 89,64 litrů

20 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE
Př 6. Jaký objem zaujímají 6 mol dusíku za n.p.? vzorec dusíku = …………….. z tabulek: Ar (N) = ………. M (N2) = …………………………. n = …………………. VM = 22, 41 l / mol V = ………………….. 6 mol dusíku zaujímají objem …………………. N2 14 (2 .14) = 28 g / mol 6 mol V = n . VM 6 . 22, 41 134,46 l 134,46 litrů

21 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE
5) MOLÁRNÍ KONCENTRACE: značí se písmenem: ………… jednotkou je…………….. pro výpočet složení roztoků c mol / l c = n / V n = c . V

22 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE
Př 7. Vypočítej koncentraci kyseliny chlorovodíkové o objemu 1 litr, která obsahuje 0,2 moly. vzorec kyseliny chlorovodíkové = …………….. zadání : V = ………. n = ………. c = ………. c = ………………….. Koncentrace kyseliny chlorovodíkové je …………………. HCl 1 l = ml 0,2 mol x mol / l c = n / V 0,2 / 1 0,2 mol / l 0,2 mol / l

23 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE
Př 8. Vypočítej koncentraci kyseliny jodovodíkové o objemu 100 ml, která obsahuje 0,4 moly. vzorec kyseliny jodovodíkové = …………….. zadání : V = ………. n = ………. c = ………. c = ………………….. Koncentrace kyseliny jodovodíkové je …………………. HI 100 ml = 0,1 l 0,4 mol x mol / l c = n / V 0,4 / 0,1 4 mol / l 4 mol / l

24 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE
Př 9. Vypočítej, kolik molu obsahuje kyselina bromovodíková. Její koncentrace je 0,5 mol/l a objem 2 l. vzorec kyseliny bromovodíkové = …………….. zadání : V = ………. n = ………. c = ………. n = ………………….. Kyselina bromovodíková obsahuje …………………. HBr 2 l x mol 0,5 mol / l n = c . V 0,5 . 2 1 mol 1 mol


Stáhnout ppt "CHEMICKÁ VAZBA řešení molekulách Soudržná síla mezi atomy v ……………….."

Podobné prezentace


Reklamy Google