Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_216_KŘIVÁ_PŘÍMÁ_A_LOMENÁ_ČÁRA Téma:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_216_KŘIVÁ_PŘÍMÁ_A_LOMENÁ_ČÁRA Téma:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_216_KŘIVÁ_PŘÍMÁ_A_LOMENÁ_ČÁRA Téma: KŘIVÁ, PŘÍMÁ A LOMENÁ ČÁRA Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21.2975

2 Prezentace slou ž í k procvi č ení u č iva v p ř edm ě tu matematika ve 2.ro č níku - k ř ivá, p ř ímá a lomená č ára. METODICKÉ POKYNY : Na listech č.5, 9, 10, 12 k ž ák ů m hovo ř í trpaslík. Spole č n ě rozlišují : k ř ivé č áry - list č.6, p ř ímé č áry - list č.7, lomené č áry - list č.8. List č.11 : Rozlišují spojnice dvou bod ů. List č.13 : Ur č ují krajní body úse č ky. Na list ě č.14 se nacházejí pou ž ité zdroje.

3 DATUM VYTVO Ř ENÍ : 6.6.2012 KLÍ Č OVÁ SLOVA : k ř ivá, p ř ímá, lomená č ára, úse č ka.

4

5 Umíme rozeznat t ř i typy č ar.

6 K Ř IVÁ Č ÁRA

7 P Ř ÍMÁ Č ÁRA

8 LOMENÁ Č ÁRA

9 Č ára, která spojuje dva body, se nazývá spojnice.

10 Pojmenuj spojnice bod ů.

11 A B C D KL K Ř IVÁ P Ř ÍMÁ LOMENÁ

12 Kdy ž spojíme dva body p ř ímou č arou, dostaneme úse č ku.

13 O P Tato úse č ka je ur č ena dv ě ma krajními body O a P proto ji nazveme úse č kou OP nebo úse č kou PO.

14 Pou ž ité zdroje : Program Microsoft Office 2010 Matematika pro 2.ro č ník ZŠ, nakladatelství ALTER


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_216_KŘIVÁ_PŘÍMÁ_A_LOMENÁ_ČÁRA Téma:"

Podobné prezentace


Reklamy Google