Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT... Dodavatele vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT... Dodavatele vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT... Dodavatele vzdělávání

2 2 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání Jak si správně vybrat... Dodavatele vzdělávání  Problém k řešení?  Je potřeba vypsat výběrové řízení?  Jak optimalizovat výběrové řízení?  Jak to dopadlo?

3 3 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání Jak si správně vybrat... Jméno:.............................................................................................................. Firma:............................................................................................................. Co mohu nabídnout: 1 -.............................................................................................................. 2 -.............................................................................................................. 3 -.............................................................................................................. Co hledám: 1 -.............................................................................................................. 2 -.............................................................................................................. 3 -..............................................................................................................

4 4 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání Trochu teorie na úvod  Analýza okolí – zjištění podmínek proč rozhodovat, identifikace rozhodovacích problémů a stanovení jejich příčin  Návrh řešení – hledání a tvorba možných směrů následné činnosti, vytvoření variant rozhodování  Volba řešení – stanovení kritérií hodnocení, hodnocení a výběr varianty vedoucí k realizaci  Kontrola výsledků – hodnocení dosažených výsledků po realizaci a porovnání s předem stanovenými cílovými hodnotami,  Je potřeba nový rozhodovací proces? Simonova dekompozice rozhodovacího procesu in Veber a kol., Management, Management Press 2000

5 5 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání 1. Analýza okolí Problém k řešení?  Rozhodování podle úrovní řízení  Rozdíl u velkých a malých firem  Kdo rozhoduje, klíčoví „stakeholders“  Plánování vzdělávání vs. „ad-hoc“ přístup

6 6 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání Příklad  Jak zvýšit zákaznickou orientaci top managementu?  Jak rozvíjet klíčové top managery?  Jak rozvíjet střední management?

7 7 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání 2. Návrh řešení Je potřeba vypsat výběrové řízení?  Metody výběru dodavatelů  Interní vs. externí řešení  Zákazníci jako dodavatelé  Rozpočet na vzdělávání  Interní směrnice

8 8 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání Příklad Ukázka postupu bez výběrového řízení Zakázky nad XYZ CZK v ročním plnění musí být ošetřeny nákupní smlouvou  Navrhovatel informuje nákupčího o požadavku na vytvoření smlouvy a dohodne se na dalším postupu  Navrhovatel v součinnosti s nákupčím a právníkem připraví návrh smlouvy  Navrhovatel si vyžádá schválení vytvoření smlouvy u příslušného manažera  Navrhovatel dodá s nákupčím veškeré podklady k přípravě smlouvy  Ostatní oddělení se vyjádří ke smlouvě  Navrhovatel s nákupčím zajistí schválení konečné verze smlouvy  Podepsaná smlouva je předaná k archivaci

9 9 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání 3. Volba řešení Jak optimalizovat výběrové řízení?  Zapojení interních zákazníků  Rozložení rizika  Jak pracovat s novými vs. starými firmami  Kritéria výběru - objektivní vs. subjektivní  Načasování výběrového řízení  Interní směrnice  Mezinárodní specifika

10 10 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání Příklad Ukázka postup při výběrovém řízení Všechny nákupy nad XYZ CZK musí probíhat formou výběrového řízení za účasti oddělení nákupu:  Navrhovatel zpracuje předběžnou specifikaci potřeby z pohledu uživatele a předá ji k předběžnému schválení odpovědnému manažerovi  Navrhovatel po předběžném schválení seznámí se specifikací komoditního garanta, nákupčího a všechny zainteresované zaměstnance  Navrhovatel vypracuje detailní technicko obchodní specifikaci  Navrhovatel vyplní všechny potřebné dokumenty pro otevření výběrového řízení  Zpracování nákupní studie a vyhodnocení předběžných nabídek jako podklad pro výběrové řízení (technicko obchodní parametry, potenciální dodavatelé, způsob vyhodnocení, přílohy)  Oficiální ustavení výběrové komise  Realizace výběrového řízení  Vyhlášení výsledků výběrového řízení, vypracování dokumentace, schválení dle autorizačních oprávnění

11 11 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání 4. Kontrola výsledků Jak to dopadlo?  Spokojenost interního zákazníka  Jak měřit kvalitu výběrového řízení  Pravidelné revize dodavatelských kontraktů

12 12 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání Příklad Měření výkonnosti dodavatelů Přehled kritérií (každé má váhu 33,3%):  včasnosti dodávek služeb  kvalitě poskytovaných služeb  celková úroveň spolupráce s dodavatelem Celkové hodnocení (škála - 10 = bez výhrad,..,0=nedostatečné):  9 - 10 výborné  7 - 8,9preferované  5 – 6,9vhodné  0 – 4,9neakceptovatelné V případě neakceptovatelného hodnocení je zahájeno jednání s dodavatelem o opravných opatřeních.

13 13 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání A co dál... Jaké kroky ke zlepšení výběrových řízení uděláte, až se vrátíte do firmy: 1 -.......................................................................................... 2 -.......................................................................................... 3 -..........................................................................................

14 14 Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání Dobře si vyberte!


Stáhnout ppt "Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT... Dodavatele vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google