Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4.3 Geometrické tolerance

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4.3 Geometrické tolerance"— Transkript prezentace:

1 4.3 Geometrické tolerance

2 - dodržení přesnosti jejich rozměrů,
3.6.1 Úvod Správná funkce mechanických součástí v sestavení je závislá na: - dodržení přesnosti jejich rozměrů, - dodržení předepsané drsnosti funkčních ploch, - dodržení předepsaného tvaru ploch a jejich vzájemné polohy tj. na dodržení předepsaných geometrických tolerancí. Předpis geometrických tolerancí na výkresech se provádí: 1) využitím normy Nepředepsané geometrické tolerance ČSN ISO :1993 předpisem konkrétní geometrické tolerance (tolerancí) na konkrétní plochy podle norem ČSN

3

4 Ad 1.: Princip předpisu tolerance podle normy
„Nepředepsané geometrické tolerance“: a) Norma ČSN ISO :1993 určuje tři třídy přesnosti: H – nejpřesnější stupeň K – střední stupeň L – nejméně přesný stupeň b) Konkrétní hodnoty jednotlivých tolerancí udávají tabulky, které jsou součástí normy. c) Podle charakteru součásti volí konstruktér třídu přesnosti. Tolerance příslušející této třídě přesnosti platí pro všechny plochy, které nemají předepsánu konkrétní toleranci d) Pro jednu součást (jeden výkres ) se zpravidla volí jedna třída přesnosti nepředepsané geometrické tolerance. e) Zápis předpisu třídy přesnosti se provádí písmenným symbolem třídy společně s předpisem všeobecné tolerance délkových a úhlových rozměrů a to v příslušném místě popisového pole výkresu nebo nad ním

5 písmenný symbol (střední) třídy přesnost délkových rozměrů podle
Ukázka zápisu…. písmenný symbol (střední) třídy přesnost délkových rozměrů podle ISO 2768 – 1 ISO mH písmenný symbol(nejpřesnějšího) stupně geometrické tolerance podle ISO …..předpisu nepředepsané geometrické tolerance

6 Ad 2.: Předpis konkrétní geometrické tolerance:
Norma umožňuje předepsanými symboly předepisovat tolerance: - tvaru - polohy, směru a házení

7 Principy předpisu konkrétní geometrické tolerance:
Předpis se provádí pomocí pravoúhlých tolerančních rámečků rozdělených na dvě (A) nebo více polí (B) A B b) V polích se zapisují : - značka tolerance (1), - hodnota tolerance (2), - „adresa(y)“ základny (základen) daná(ných) písmenem(ny) velké abecedy (3,4).

8 Trojúhelník místo šipky  definice základny pro měření
c) Toleranční rámeček se spojuje s tolerovaným prvkem odkazovou čarou, zakončenou šipkou na ploše, ke které je tolerance předepsána. Odkazová čára se šipkou může být ukončena i na vynášecí (pomocné) čáře obvykle v prodloužení kótovací čáry. d) Zakončení spojovacích čar a uspořádání rámečku je různé u: Tolerance tvaru: Tolerance polohy, házení ,směru Určení mezi plochami Určení pomocí adresy Trojúhelník místo šipky  definice základny pro měření

9 Ukázky: Geometrická tolerance polohy: rovinnost

10 Ukázky: Geometrická tolerance polohy: válcovitost

11 Ukázky: adresa adresa Geometrická tolerance tvaru: kolmost
Základna pro měření adresa

12 Ukázky: Geometrická tolerance tvaru: kruhovitost

13 Ukázky: Geometrická tolerance házení: kruhové házení více základen

14 Ukázky: Geometrická tolerance házení: kruhové házení více základen

15 Poznámky: Norma uvádí i další možnosti předpisu geometrických tolerancí (podmínka obalové plochy, podmínka maxima materiálu,…., místní základny atd) …………………….………..mimo rozsah předmětu 2. Předpis geometrické přesnosti může platit jen pro část plochy. Tuto část je nutné přesně definovat:


Stáhnout ppt "4.3 Geometrické tolerance"

Podobné prezentace


Reklamy Google