Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání v elektroenergetice a teplárenství a dopady ekologických daní z pohledu velké teplárenské společnosti Petr Matuszek XVIII. seminář energetiků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání v elektroenergetice a teplárenství a dopady ekologických daní z pohledu velké teplárenské společnosti Petr Matuszek XVIII. seminář energetiků."— Transkript prezentace:

1 Podnikání v elektroenergetice a teplárenství a dopady ekologických daní z pohledu velké teplárenské společnosti Petr Matuszek XVIII. seminář energetiků Jelenovská 28. – 30. ledna 2008

2 Obsah Postavení průmyslové energetiky Postavení průmyslové energetiky Trh s elektřinou a teplárenství Trh s elektřinou a teplárenství Obchodování s povolenkami Obchodování s povolenkami Ekologické daně Ekologické daně

3 Postavení průmyslové energetiky

4 Postavení průmyslové energetiky (1)  výrobce elektřiny a tepla  lokální distribuční společnost (elektřina, plyn)  obchodník s plynem  dodavatel tepla  provozovatel zařízení emitující CO 2  plátce ekologických daní

5 Postavení průmyslové energetiky (2)  Výroba produktů potřebných pro technologii hlavní výroby  Využívání druhotných energetických zdrojů  Centralizované zásobování teplem  Výroba elektřiny – KVET

6 Postavení průmyslové energetiky (3)  Přímá vazba na výrobní technologii, výroba energií se musí přizpůsobit potřebám průmyslového podniku  Nákup, distribuce, vlastní spotřeba a prodej plynů  Nákup, distribuce, spotřeba a prodej elektřiny  Nákup a spotřeba pevných paliv

7 Postavení průmyslové energetiky (4) ENERGETIKA TŘINEC, a. s.

8 Trh s elektřinou a teplárenství

9 Trh s elektřinou a teplárenství (1) V Evropě není převis nabídky nad poptávkou, nejsou vytvořeny technické podmínky k neomezenému obchodování mezi státy, jak u elektřiny, tak i u plynuV Evropě není převis nabídky nad poptávkou, nejsou vytvořeny technické podmínky k neomezenému obchodování mezi státy, jak u elektřiny, tak i u plynu Ceny v ČR určují dominantní dodavatelé s výrazným nárůstem svých ziskůCeny v ČR určují dominantní dodavatelé s výrazným nárůstem svých zisků Ceny energií prudce rostou a jsou odtrženy od nákladů!Ceny energií prudce rostou a jsou odtrženy od nákladů!

10 Trh s elektřinou a teplárenství (2) Růst cen elektřiny v ČR je jedním z nejvyšších v EvropěRůst cen elektřiny v ČR je jedním z nejvyšších v Evropě Nové legislativní záměry a zejména jednostranné ekologické závazky mají přímý dopad na vývoj trhu s energiemiNové legislativní záměry a zejména jednostranné ekologické závazky mají přímý dopad na vývoj trhu s energiemi Jednotlivými kroky dochází ke snížení konkurenceschopnosti českého průmysluJednotlivými kroky dochází ke snížení konkurenceschopnosti českého průmyslu

11 Trh s elektřinou a teplárenství (3) U průmyslových energetik obtížné stanovení odběrového diagramu – vazba na hlavní výrobuU průmyslových energetik obtížné stanovení odběrového diagramu – vazba na hlavní výrobu Problémy při řešení odchylek při výpadku napájeníProblémy při řešení odchylek při výpadku napájení

12 Trh s elektřinou a teplárenství (4) Průměrná cena SE v ES ČR včetně marže a průměrné ceny odchylek na úrovni nn (Kč/MWh) – zdroj EGÚ

13 Trh s elektřinou a teplárenství (5) Teplárenství Jiný princip obchodování, který je dán především lokalitou, vymezeným územím Jiný princip obchodování, který je dán především lokalitou, vymezeným územím Je nutné zachovávat konkurenceschopnost s individuálním vytápěním zemním plynem. Je nutné zachovávat konkurenceschopnost s individuálním vytápěním zemním plynem.

14 Obchodování s povolenkami

15 Obchodování s povolenkami (1)  Příprava NAP 2  Zrušení bonusů  Zamítnutí připomínek  Nestanovení žádných pravidel a garancí pro přidělení množství povolenek provozovateli po roce 2012

16 Obchodování s povolenkami (2)  Nespravedlivé rozdělení povolenek mezi jednotlivými podniky!  Vysoké zisky některých společností a současně výrazné zvyšování cen elektřiny!  Není soulad mezi jednotlivými energetickými zákony ve vazbě na využívání druhotných zdrojů s legislativou o obchodování s povolenkami!

17 Obchodování s povolenkami (3)  Co bude po roce 2012?  Příprava nové legislativy – do roku 2020 snížení emisí skleníkových plynů o 20 % a současně zvýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na 20 % spotřeby

18 Obchodování s povolenkami (4)  Cílem EU je nízkouhlíkatá společnost  Z toho vyplývá výrazné snížení konkurenceschopnosti průmyslu, zejména těžkého, přesto tato skutečnost změně klimatu nepomůže  Budeme chudí a navíc vystaveni vlivům globálních klimatických změn  Zelené hnutí v Evropě zastavilo budování dalších energetických zdrojů, a tím způsobilo současné celoevropské potíže (MF DNES 21. 4. 2007)

19 Ekologické daně (1) Základní principy dle vládní koncepce: Ekologická daňová reforma je připravena se zřetelem na mezinárodní souvislosti a účinky harmonizujících se národních daňových systémů a tak, aby nebyla příčinou snížení konkurenceschopnosti národní ekonomiky.Ekologická daňová reforma je připravena se zřetelem na mezinárodní souvislosti a účinky harmonizujících se národních daňových systémů a tak, aby nebyla příčinou snížení konkurenceschopnosti národní ekonomiky. EDR bude ve všech etapách výnosově neutrální, nepovede ke zvýšení celkové daňové zátěže.EDR bude ve všech etapách výnosově neutrální, nepovede ke zvýšení celkové daňové zátěže.

20 Ekologické daně (2) Hlavním cílem EDR je stimulovat ekonomické subjekty k takovému chování, které povede ke snížení poškození životního prostředí a jeho dopadů na zdraví obyvatelstva.Hlavním cílem EDR je stimulovat ekonomické subjekty k takovému chování, které povede ke snížení poškození životního prostředí a jeho dopadů na zdraví obyvatelstva. EDR bere v úvahu vyvolané transakční náklady. Zejména reflektuje požadavek na minimální administrativní náklady zdanění.EDR bere v úvahu vyvolané transakční náklady. Zejména reflektuje požadavek na minimální administrativní náklady zdanění.

21 Ekologické daně (3) Předmětem zdanění jsou plyny, pevná paliva a elektřinaPředmětem zdanění jsou plyny, pevná paliva a elektřina Díky ekologické dani bude vyšší i DPHDíky ekologické dani bude vyšší i DPH Sazby daně:Sazby daně: Zemní plyn – 30,60 Kč/MWh spalného tepla Zemní plyn – 30,60 Kč/MWh spalného tepla Ostatní plyny – 264,80 Kč/MWh spalného tepla podle využití Ostatní plyny – 264,80 Kč/MWh spalného tepla podle využití Pevná paliva – 8,50 Kč/GJ spalného tepla Pevná paliva – 8,50 Kč/GJ spalného tepla Elektřina – 28,30 Kč/MWh Elektřina – 28,30 Kč/MWh

22 Ekologické daně (4) ČR koná opět na rámec směrnic EU – řada možných výjimek nebyla vzata v úvahuČR koná opět na rámec směrnic EU – řada možných výjimek nebyla vzata v úvahu Zdaňovány jsou i druhotné zdroje a kogeneraceZdaňovány jsou i druhotné zdroje a kogenerace V návrhu zákona přitom společně s OZE měly být osvobozeny i DEZV návrhu zákona přitom společně s OZE měly být osvobozeny i DEZ Základní rozpor se státní energetickou koncepcí a energetickými zákonyZákladní rozpor se státní energetickou koncepcí a energetickými zákony

23 Ekologické daně (5) Co bylo smyslem ekologické daňové reformy? Zdanění výrobků a služeb, jejichž výroba nebo spotřeba má negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Zdanění výrobků a služeb, jejichž výroba nebo spotřeba má negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Preference ekologické výroby Preference ekologické výroby

24 Ekologické daně (6) K čemu povede ekologická daňová reforma? Ekologická daň přispívá k neekologickému chování! Ekologická daň přispívá k neekologickému chování! Ekologická daň potlačuje KVET a úsporu primárních paliv! Ekologická daň potlačuje KVET a úsporu primárních paliv! Ekologická daň slouží k přerozdělení finančních prostředků! Ekologická daň slouží k přerozdělení finančních prostředků! Je to cesta, jak dostat z lidí peníze a naplnit státní rozpočet! Je to cesta, jak dostat z lidí peníze a naplnit státní rozpočet!

25 Ekologické daně (7) Jednostranné ekologické závazky mají přímý dopad na vývoj trhu s energiemi. Není soulad mezi jednotlivými energetickými zákony zejména v oblasti využívání druhotných energetických zdrojů, využívání kogenerace ve vazbě na uplatňování ekologických daní.

26 Děkuji za Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: +420/558 532 070


Stáhnout ppt "Podnikání v elektroenergetice a teplárenství a dopady ekologických daní z pohledu velké teplárenské společnosti Petr Matuszek XVIII. seminář energetiků."

Podobné prezentace


Reklamy Google