Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody pedagogické diagnostiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody pedagogické diagnostiky"— Transkript prezentace:

1 Metody pedagogické diagnostiky

2 Metody pedagogické diagnostiky:
Z psychologie Vlastní metody (hodnocení, klasifikace, analýza školních výsledků …)

3 Metody pedagogické diagnostiky:
Dostupné a často používané: Pozorování Rozhovor Anamnéza Dotazníky Testy Analýzy výsledků činnosti a analýzy úkolů

4 Metody pedagogické diagnostiky:
Se speciální přípravou, zácvikem, vybavením: Sociometrie Projektivní techniky Asociační techniky Standardizované testy

5 pozorování

6 POZOROVÁNÍ: Velmi důležitá metoda pro učitele Musí mít: Cíl Záměr
Zpracování výsledků Je ovlivněno řadou subjektivních faktorů Pozor na možné chyby

7 Pozorování ve škole: Chování a jednání žáků Tělesné projevy žáka
Koginitivní úroveň žáka Vztahy v kolektivu třídy

8 Druhy pozorování: ČAS – krátkodobá a dlouhodobá Přímé a skryté
Nepřímé ( výpověď jiných osob) Strukturované (předem připravené, stanovené jevy, kategorie, pozorovací formulář) Nestrukturované (stanoveny jevy, osoby)

9 Záznam z pozorování:

10 Záznam z pozorování: Místo Čas Předmět pozorování Situace pozorování
Kdo pozorování prováděl Metodické poznámky Informace o výsledku

11 rozhovor

12 ROZHOVOR Obtížná, ale přínosná metoda Vhodná doplňující metoda
Neměl by být dlouhý, fádní (použití loutek, hraček …) CÍL a PLÁN FORMULACE OTÁZEK ZPŮSOB ZAZNAMENÁVÁNÍ

13 Pravidla vedení rozhovoru:
Vhodná situace, prostředí Dostatečný časový prostor Správný postup (obecnější otázky zásadní otázky) Alternativní otázky Akceptovat subjektivní odpovědi Přesný, objektivní záznam

14 Jak se správně ptát dětí:
Vyhýbat se dlouhým souvětím, složitým a cizím výrazům Vyhýbat se sugestivním otázkám Vžít se do pozice tázaného Sledovat neverbální složku

15 Varianty řízeného rozhovoru:
STRUKTUROVANÝ otázky – pevně stanovená forma, počet, pořadí zapisování odpovědí POLOSTRUKTUROVANÝ Stanoven záměr, cíl a oblasti Může se změnit pořadí otázek VOLNÝ Konkrétní cíl Nejsou stanoveny prostředky

16 OTÁZKY: OTEVŘENÉ UZAVŘENÉ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ PROJEKTIVNÍ
„Co rád děláš?“ „V kolik hodin chodíš spát?“ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ PROJEKTIVNÍ „Bojíš se bouřky?“

17 anamnéza

18 Pozor na zkreslení, nepřesnosti a chyby ve vzpomínkách!!!
ANAMNÉZA: Řecké anamnesis = rozpomínání Údaje z minulosti jedince mající významný vztah k poznání osobnosti OBJEKTIVNÍ SUBJEKTIVNÍ Heteroanamnéza autoanamnéza Objektivní data Subjektivní data věk, třída, … názory, hodnotící výroky Pozor na zkreslení, nepřesnosti a chyby ve vzpomínkách!!!

19 OSOBNÍ ANAMNÉZA: Vývoj dítěte těhotenství, porod Motorika Řeč
Zdravotní stav Zájmy

20 RODINNÁ ANAMNÉZA: Základní rodinné údaje Vztah rodičů k dítěti Výchova
Výchovné metody Výchovné obtíže, problémy Členové rodiny Příprava na vyučování

21 ŠKOLNÍ ANAMNÉZA: = SOCIÁLNÍ Předškolní věk Počáteční zkušenosti na ZŠ
Vztah k učitelům Obtíže Spolupráce s rodiči Postoj učitelů

22 dotazníky

23 DOTAZNÍK: písemné kladení otázek Písemné odpovědi
Údaje od velkého množství respondentů v krátkém čase Založeny na subjektivním hodnocení U DĚTÍ POZOR NA: Čtení Posouzení odpovědi Introspekce Vhodné u staršího školního věku, nebo pro rodiče.

24 Práce s dotazníkem: Vysvětlení cíle Anonymita
Formulace dotazů – stručně, výstižně Nevkládat cizí pojmy Soukromí respondentů Časová úměrnost

25 Položky v dotaznících:

26 Položky v dotaznících uzavřené

27

28 ŠKÁLY V DOTAZNÍCÍCH:

29

30 DIDAKTICKÉ TESTY

31 DIDAKTICKÉ TESTY: Písemné ověřování vědomostí, dovedností
Rychlé získání informací o všech žácích Porovnávání výkonů mezi žáky Porovnávání výkonů jednoho žáka Uplatnění (čtení, porozumění, psaní)

32 Kritéria: VALIDITA RELIABILITA SENZIBILITA OBJEKTIVITA

33 OTEVŘENÉ POLOŽKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ:

34 UZAVŘENÉ POLOŽKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ:

35

36 ANALÝZA VÝSLEDKŮ ČINNOSTÍ A ANALÝZA ÚKOLŮ

37 ANALÝZA VÝSLEDKŮ ČINNOSTÍ A ANALÝZA ÚKOLŮ
Hodnocení kresby, písemných projevů, domácích úkolů, deníčku, výrobků a výsledků dětské práce. Analýza činností žáka a jeho výsledků v průběhu vyučování: postupy, způsoby řešení úkolů, myšlenkové operace, pracovní tempo rozbor chyb – místo chyby, typ chyby, závažnost chyby Analýza specifických výkonů žáka: sport, hudební zájmy, výtvarné, organizační, tvůrčí, dramatické apod. Analýza prospěchu žáka: vývojově zaměřená, porovnávání hodnocení

38 Pedagogická dokumentace

39 Pedagogická dokumentace:
Dokumenty charakterizující dítě i instituci. Patří sem doklady o činnosti škol, ústavů, institucí, učební plány, osnovy, přípravy na výuku, metodické pomůcky, záznamy o žácích, pozorování, postřehy. Je nezbytná pro kvalitní diagnózu. PORTFOLIO Soubor prací žáka sebraných za určitou dobu výuky (písemné, výtvarné práce, záznamy učitele, rodičů…) – umožňuje sledovat vývoj žáka, jeho pokroky za určité časové období.


Stáhnout ppt "Metody pedagogické diagnostiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google