Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADO – práce s databázemi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADO – práce s databázemi"— Transkript prezentace:

1 ADO – práce s databázemi

2 A D O . N E T - připojení Access Data Objects > using System.Data;
Connection DataAdapter DataSet (using System.Data.SqlClient;)

3 ADO.NET

4 C o n n e c t i o n Připojení k datovému zdroji Různé druhy zdrojů
SqlConnection (MS SQL Server) OLE DB Connection (MS Access (JET), MS  Excel, DBF, ...) ODBC Connection Oracle Connection

5 SqlConnection using System.Data.SqlClient;
SqlConnection conn = New SqlConnection(); conn.ConnectionString = "připojovací řetězec"; Připojovací řetězec – např.: "Data Source=(local);Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI");

6 OLE DB - ConnectionString
using System.Data.OleDb; connectionString = _ "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + _ "Data Source=D:\Pokusna.mdb;"; Pripojeni = _ New OleDbConnection(connectionString);

7 Ošetření výjimek try { myConnection.Open(); } catch (Exception ex) MessageBox.Show(ex.Message); } myConnection.Close();

8 Průvodce Vytvoření:  spojení  adapteru  datové sady (ServerExplorer)

9 Průvodce Toolbox > Data > BindingSource > Průvodce DataGridView – Choose Data source > Add Project Data Source > Průvodce

10 D a t a A d a p t e r Prostředník mezi datovým zdrojem a datovou sadou
Má definovány SQL dotazy SELECT UPDATE, INSERT, DELETE Metoda Fill – naplnění datové sady

11 D a t a S e t Off line Kolekce tabulek (DataTableCollenction)
Tabulka (DataTable) Kolekce řádků (DataRowCollection) Kolekce sloupců (DataDColumnCollection) (kolekce omezení)

12 Čtení z DataSet /1 dt = ds.Tables["Název tabulky"]; foreach (DataRow dr in dt.Rows) { MessageBox.Show(dr["Název _ sloupce"].ToString()); }

13 Čtení z DataSet /2 int pocet_zaznamu = set.Tables["Prescription"].Rows.Count DataRow dr = ds.Tables[0].Rows[0]; Hodnota = dr["Název sloupce "]); Zkuste sestavit cyklus, který projde všechny záznamy v tabulce

14 Úkol Načtení názvů sloupců z tabulky z DataSet do rozbalovacího seznamu

15 Vytvoření tabulky DataTable table = new DataTable("Prescription"); table.Columns.Add("Dosage", typeof(int)); table.Columns.Add("Drug", typeof(string)); table.Columns.Add("Patient", typeof(string)); table.Columns.Add("Date", typeof(DateTime)); table.Rows.Add(25, "Indocin", "David", DateTime.Now); table.Rows.Add(50, "Enebrel", "Sam", DateTime.Now); table.Rows.Add(10, "Hydralazine", "Christoff", DateTime.Now); table.Rows.Add(21, "Combivent", "Janet", DateTime.Now); table.Rows.Add(100, "Dilantin", "Melanie", DateTime.Now);

16 Přidání tabulky do DataSet
DataSet set = new DataSet(„Zakaznici"); set.Tables.Add(table);

17 Čtení přes SqlDataReader
SqlConnection conn = New SqlConnection(); conn.ConnectionString = "připojovací řetězec"; SqlCommand cmd = new _ SqlCommand(„Select * FROM Customers", conn); SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader(); while (rdr.Read()) { hodnota = rdr[0]; }

18 Čtení přes OleDbDataReader
OleDbConnection conn = New _ SqlConnection("připojovací řetězec"); conn.Open(); OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(); cmd.Connection = conn; cmd.CommandText = "Select * FROM tabulka"; OleDbDataReader rdr = cmd.ExecuteReader(); while (rdr.Read()) { hodnota = rdr.GetDouble(0); } conn.Close();


Stáhnout ppt "ADO – práce s databázemi"

Podobné prezentace


Reklamy Google