Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.socialni-zaclenovani.cz Sociální bydlení v kontextu „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015“ 09/2012 Jan Snopek, analytik pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.socialni-zaclenovani.cz Sociální bydlení v kontextu „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015“ 09/2012 Jan Snopek, analytik pro."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Sociální bydlení v kontextu „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015“ 09/2012 Jan Snopek, analytik pro oblast bydlení

2 www.socialni-zaclenovani.cz Struktura prezentace a)Představení Agentury pro sociální začleňování b)Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2012-2015 c)Sociální bydlení ve strategii

3 www.socialni-zaclenovani.cz a. Představení Agentury pro sociální začleňování jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR vedené vládní zmocněnkyní pro lidská práva nástroj Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace propojování subjektů na místní úrovni podpora nadresortního přístupu a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru V současnosti funguje Agentura ve své pilotní fázi. Do projektu bylo v roce 2009 zahrnuto 13 lokalit (měst i regionů), kde Agentura působila a postupně standardizovala svou činnost. V následujících letech došlo k zahrnutí dalších měst (10 od dubna 2010 a dalších 10 od července roku 2011). V červenci 2012 rozhodla vláda o prodloužení činnosti ASZ o další tři roky (do roku 2015) a o rozšíření činnosti do dalších 17 obcí a měst.

4 www.socialni-zaclenovani.cz Připravena na základě usnesení vlády. Zpracováním pověřen ředitel Agentury Září 2010 až leden 2011 – 6 pracovních skupin Schválena vládou v září 2011 Celkem 60 opatření v 6 oblastech: 1.bezpečnost, 2.bydlení, 3.sociální služby, rodina a zdraví, 4.vzdělávání, 5.zaměstnanost a dávkové systémy, 6.regionální rozvoj. b. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2012-2015

5 www.socialni-zaclenovani.cz c. Bydlení ve strategii – klíčové problémy Absence definice sociálního bydlení na centrální úrovni; jen sporadická existence sociálního bydlení na obecní úrovni. Spory o výklad míry povinností obcí při zajištění bydlení. Absence dlouhodobých vizí rozvoje obecních bytových politik. Krizové bydlení neplní roli přechodného bydlení. Předražené ubytovny; rostoucí migrace rodin mezi ubytovnami. Zdlouhavá vymahatelnost dluhů na nájemném. Nízká dostupnost standardního bydlení pro obyvatele SVL. Nízká úspěšnost udržení dlouhodobého nájemního vztahu nízkopříjmovými skupinami obyvatel.

6 www.socialni-zaclenovani.cz c. Bydlení ve strategii – cíle Cíle strategie v oblasti bydlení: Zajištění přechodného a dlouhodobého nájemního bydlení pro cílovou skupinu, snížení ekonomických rizik souvisejících s pronájmem bytu cílové skupině, posílení individuálního přístupu, zvýšení odpovědnosti, větší možnost výběru alternativ, sociální a prostorové začleňování, zvýšení prevence ztráty bydlení a vzniku prostorového vyloučení, vštěpování kompetencí k udržení dlouhodobého bydlení, odstranění předsudků vedoucích k diskriminaci, …

7 www.socialni-zaclenovani.cz d. Priorita strategie a přehled opatření v oblasti bydlení Priorita: Standardizace státní podpory sociálního bydlení Opatření: 1.Zohlednění potřeb cílové skupiny v rámci komplexního řešení sociálního bydlení, 2.zajištění programů podpory pořízení, rekonstrukce nebo výstavby a provozování sociálního bydlení všech forem, 3.realizace Pilotního projektu garantovaného bydlení.

8 www.socialni-zaclenovani.cz d1. Zohlednění potřeb cílové skupiny v rámci komplexního řešení sociálního bydlení Cíl: zajištění řešení potřeb cílové skupiny v rámci komplexního řešení sociálního bydlení – na základě Koncepce státu v oblasti bydlení do roku 2020 → definování cílové skupiny prostřednictvím institutu bytové nouze → stanovení nástrojů a forem podpory v bytové nouzi: a.Krizové bydlení b.Tréninkové bydlení c.Dlouhodobé sociální bydlení → stanovení způsobu financování → návrh legislativních změn Gesce: MMR, MPSV, spolugesce: Agentura, MV Termín: 2013

9 www.socialni-zaclenovani.cz d2. Zajištění programů podpory pořízení, rekonstrukce nebo výstavby a provozování sociálního bydlení všech forem Počítá s evaluací a rozvojem dosavadních podpůrných nástrojů MMR, SFRB a MPSV Cíl: umožnění finanční podpory vzniku a provozování všech forem sociálního bydlení pro NNO a obce → prověření otázky bezúplatného převodu nebo dlouhodobého výhodného pronájmu obecních bytů provozovatelům sociálního bydlení Gesce: MMR, MPSV, spolugesce: Agentura Termín: 2013

10 www.socialni-zaclenovani.cz d3. Realizace Pilotního projektu garantovaného bydlení Cíl: Otestování nastavení parametrů a udržitelnosti Programu garantovaného bydlení Principy projektu: a.Cílem – zvýšení dostupnosti nájemného bydlení pro domácnosti, které jsou ze strany soukromých pronajímatelů vnímány jako rizikové a které nedosáhnou na volném trhu na nájemní bydlení, přesto, že mají dostatečné kompetence k udržení dlouhodobého bydlení b.Snižování rizik, která na sebe berou majitelé bytů prostřednictvím pojišťovacího projektu (nahrazeného v pilotním projektu garančním fondem) c.Aktivní zapojení NNO v roli zprostředkovatele mezi nájemníky a pronajímateli d.Žádné investiční náklady na výstavbu (využití stávajících bytových fondů) Gesce: Agentura, termín: 2013

11 www.socialni-zaclenovani.cz d5. Plnění strategie 2x ročně jednání meziresortní skupiny na úrovni náměstků ministrů – kontrola plnění termínů v případě kapitoly bydlení všechny termíny stanoveny až na konec roku 2013, díky návaznosti na Koncepci bydlení ČR do roku 2020, jež má termíny nastaveny jinak, lze hovořit o průběžném plnění (např. návrh vymezení osob v bytové nouzi v gesci MPSV)

12 www.socialni-zaclenovani.cz Díky za pozornost! Případné dotazy: Jan Snopek snopek.jan@vlada.cz


Stáhnout ppt "Www.socialni-zaclenovani.cz Sociální bydlení v kontextu „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015“ 09/2012 Jan Snopek, analytik pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google