Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z ÁKLADNÍ ŠKOLA, B RNO, G AJDOŠOVA 3 F AKULTNÍ ŠKOLA P EDAGOGICKÉ FAKULTY M ASARYKOVY UNIVERZITY V B RN Ě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z ÁKLADNÍ ŠKOLA, B RNO, G AJDOŠOVA 3 F AKULTNÍ ŠKOLA P EDAGOGICKÉ FAKULTY M ASARYKOVY UNIVERZITY V B RN Ě."— Transkript prezentace:

1 Z ÁKLADNÍ ŠKOLA, B RNO, G AJDOŠOVA 3 F AKULTNÍ ŠKOLA P EDAGOGICKÉ FAKULTY M ASARYKOVY UNIVERZITY V B RN Ě

2 C O NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ Rozší ř ená výuka jazyk ů (anglický jazyk od 1.ro č níku, další cizí jazyk od 7.ro č níku) Rozší ř ená výuka p ř írodov ě dných p ř edm ě t ů (podpo ř eno projektem - grant z EU) Rozší ř ená výuka matematiky a informatiky T ř ídy Montessori

3 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DLOUHODOBÝCH PROJEKTŮ ekologická výchova (spolupráce s Domem ekologické výchovy Lipka a sdruženímRezekvítek) spolupráce se ZOO Brno spolupráce s Městskou policií Brno projekt Jeden svět na školách mezinárodního přírodovědný projekt Globe. projektu Recyklohraní

4 ŠKOLNÍ PROJEKTY kulturně – vzdělávací akce ozdravné pobyty sportovně zaměřené pobyty projekty zaměřené na tvorbu kolektivu projekt Za pohádkou do školy

5 P ROJEKTY ESF Podpora výuky p ř edm ě t ů z oblasti č lov ě k a p ř íroda Rozvoj klí č ových kompetencí ž ák ů pomocí materiálu alternativní metody Montessori p ř i projektovém vyu č ování Inovace a individualizace vzd ě lávání

6 A KTIVITY OTEV Ř ENÉ ŠKOLY

7 DĚTSKÝ DEN

8 VÝTVARNÉ DÍLNY PRO VEŘEJNOST

9 S LAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

10 S LAVNOSTI VE TŘÍDÁCH M ONTESSORI

11 S POLUPRÁCE SE ŠKOLOU ELPIS, KOCIÁNKA

12 Děkuji za pozornost. Mgr. Markéta Olbertová Základní škola, Brno, Gajdošova 3 www.zsgajdosova.cz olbertova@zsgajdosova.cz


Stáhnout ppt "Z ÁKLADNÍ ŠKOLA, B RNO, G AJDOŠOVA 3 F AKULTNÍ ŠKOLA P EDAGOGICKÉ FAKULTY M ASARYKOVY UNIVERZITY V B RN Ě."

Podobné prezentace


Reklamy Google