Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český kritický realismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český kritický realismus"— Transkript prezentace:

1 Český kritický realismus
Česká literatura let 60. a 70. let 19. stol.

2 Májovci Nová generace českých spisovatelů vystoupila společně almanachem Máj Máj, Jarní almanach na rok 1858, uspořádal Josef Barák a z nastupující generace umělců do něj přispěli Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolina Světlá, Adolf Heyduk, Rudolf Mayer nebo Sofie (Žofie) Podlipská.

3 Máj, jarní almanach na rok 1858

4 Jejich snahy podpořili i starší autoři – Erben, Němcová a pod pseudonymem rovněž Frič a Sabina (Upomínka na K.H.Máchu). Díky úsilí Vítězslava Hálka vycházel almanach Máj až do roku 1862 Májovci se otevřeně hlásili k odkazu Karla Hynka Máchy, ale sami romantiky nebyli. Mnohem blíže měli k realismu. Zajímali se o sociální problémy a život ve městě i na venkově. Významnou roli v jejich tvorbě hrálo vlastenectví, zároveň ale usilovali o světovost.

5 K májovcům bývají řazeni také další autoři, kteří do prvního almanachu Máj nepřispěli. Je to především Jakub Arbes, případně Václav Šolc, Gustav Pfleger Moravský nebo Antal Stašek.

6 Jan Neruda 1834 – 1891

7 Vítězslav Hálek

8 Karolína Světlá

9 Gustav Pfleger Moravský

10 Jakub Arbes

11 zásady májovců podat pravdivý obraz skutečnosti (realismus)
boj proti sociálnímu a národnostnímu útlaku povznést českou literaturu na úroveň světové tvorba pro lid

12 Jan Neruda - novinář redaktor Národních listů
přispívá do časopisů Obrazy domova a Čas, Květy, Hlas spolu s V. Hálkem vydával časopis Lumír Stal se zakladatelem českého fejetonu. Jako novinář byl oblíben; zvláště jeho fejetony (často podepisované rovnostranným trojúhelníkem) nejznámější fejeton – Kam s ním?

13

14 Hrob Jana Nerudy na Vyšehradském hřbitově

15 Jan Neruda - básník 6 básnických sbírek:
Hřbitovní kvítí – plná pesimismu, skepse, odraz básníkovy chudoby a nešťastné lásky Úkol: Přečtěte si z čítanky úryvek básně a odpovězte na otázky 1,3, 5, 6 za textem Písně kosmické – o vztahu člověka a kosmu, vliv technického pokroku

16

17 Knihy veršů – 3 části 1. část tvoří epické básně – sociální balady, např. Dědova mísa (vnuk poučil otce, že se chová bezcitně k dědečkovi) Před fortnou milosrdných – chudoba vede k bezcitnosti Úkol: Přečtěte si z čítanky ukázky z těchto básní. Odpovězte na otázky za textem: 1, 3 Vysvětlete výraz fortna Milosrdných věnováno Otci, Matičce, Anně

18 2. část – věnována Otci, Matičce, Anně
Úkol: Přečtěte si úryvky z básní a odpovězte na otázky 1, 2, 3 3. část – básně příležitostné, např. Vším jsem byl rád – zamyšlení nad životem, zklamání, ale i spokojenost : ….a čím jsem byl, tím jsem byl rád.. Prosté motivy – přírodní a milostná lyrika, 4 oddíly: Jarní, Letní, Podzimní, Zimní. Proměna přírody a proměny v lidském životě

19 Balady a romance – opouští nadpřirozené náměty (Erben –Kytice), přiklání se k motivům ze života
tragické osudy: např. Balada dětská národní: např. Balada česká, Romance o Karlu IV. biblické: např. Balada májová balady s motivem viny a trestu: např. Romance helgolandská, Balada stará-stará

20 Úkol: Přečtěte si z čítanky ukázky ze sbírky Balady a romance. Odpovězte na otázku 1, 3, 8 za textem. V básni Romance o Karlu IV. určete stavbu: počet strof, veršů a rýmové schéma. v Nerudových básních. Zpěvy páteční - téma, hl. myšlenka – dohledat informace a zapsat!!!!

21 Nerudovo básnické dílo je plné skepse a pesimismu
Jazyk jeho literárního díla je bohatý - používá archaismy, zastaralé gramatické tvary a obraty. Slovosled je zastaralý Opakováním výrazů zdůrazňuje děj Příslovce klade na konec věty a zkracuje tvary přídavných jmen Jeho básnické dílo bylo pro svůj pesimismus nepochopeno

22 Práce s elektronickou učebnicí

23 Jan Neruda - prozaik Z elektronické učebnice literatury dohledejte informace o prozaické činnosti Jana Nerudy, udělejte si zápis. Přečtěte si povídku Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku a odpovězte na otázky v pravém sloupci vedle povídky. Zapište do sešitu. Pojmy, kterým nerozumíte, dohledejte na internetu – zapište do sešitu Odkaz: tento počítač – disk I - Učebnice literatury, v levém sloupci otevřeme odkaz Česká literatura po roce Májovci

24 Ruchovci Pracujte s elektronickou učebnicí literatury(Tento počítač, disk I) Pracujte s informacemi, ty zapište do sešitu. (Vysvětlit význam pojmenování, znaky tvorby ruchovců, autoři, díla, hl. myšlenka děl) Přečtěte si ukázku z knihy S.Čecha – Pravý výlet pana Broučka do Měsíce a odpovězte na otázky v pravém sloupci. Vše zapište do sešitu.

25 Lumírovci Pracujte s eklektronickou učebnicí (disk I)
Kdo byli Lumírovci? Kdo k nim patřil? Kdo založil časopis Lumír? Zapište básnické sbírky Jaroslava Vrchlického Která divadelní hra od J.Vrchlického patří k nejznámějším? (byl podle ní natočen muzikál)

26 Přečtěte si ukázku z dramatické pohádky J
Přečtěte si ukázku z dramatické pohádky J.Zeyera Radúz a Mahulena a odpovězte na otázky vedle ukázky. Najděte v tomto díle romantické rysy


Stáhnout ppt "Český kritický realismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google