Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Fyzika, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Elektřina a magnetismus Sada číslo:ICT-32B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 01 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-32B-01 Téma vzdělávacího materiálu:Podstata elektrického náboje Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Mgr. Jana Montágová Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o elektřině a magnetismu. Při práci lze používat kalkulátor, MFCH tabulky. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro tříleté učební obory Datum vytvoření:20. 1. 2013 Ověření ve výuce: 9. 9. 2013

2 Elektrický náboj Značka veličiny: Q Jednotka SI: coulomb značka jednotky: C Další používané jednotky: –Milicoulomb - mC, –Mikrocoulomb - μC. Měřidlo el. náboje: elektroskop. Elektrický náboj je skalární veličinou. Obr. č. 1

3 Elektrování těles Nejmenším elektricky neutrálním tělesem je atom, který obsahuje stejný počet protonů - v jádře a elektronů - v obalu. Vyjmutím jednoho nebo více elektronů se z atomu stává kladný iont (kationt), přijetím jednoho nebo více elektronů záporný iont (aniont). V kationtu je větší počet protonů než elektronů, v aniontu je menší počet protonů než elektronů.

4 Elementární náboj

5 Při vzájemném působení interakci (např. třením) elektricky nabitých částic se celkový elektrický náboj systému nemění. Nedochází k samovolnému vzniku nebo zániku elektrického náboje, pouze k jeho přemístění. Celkové množství náboje v elektricky izolované soustavě zůstává konstantní. Elektrické náboje, které se mohou volně pohybovat - ve vodičích, se označují jako volné náboje. Zákon zachování elektrického náboje

6 Tělesa s nulovým elektrickým nábojem se nazývají elektricky neutrální tělesa. Tělesa s elektrickým nábojem se označují jako nabitá tělesa. Říkáme, že tato tělesa jsou nositeli elektrického náboje.

7 Z hlediska vodivosti rozlišujeme Vodiče – ve struktuře látky jsou volné elektrony, které se mohou přemisťovat. Příkladem vodičů jsou kovové prvky - Fe, Cu, Al,… Nevodiče – izolanty. Ve struktuře jsou elektrony pevně vázány. Např. sklo, plast,... Polovodiče – po zahřátí se elektrony mohou pohybovat v propustném směru. Např. křemík-Si, germanium-Ge

8 Odpovídejte na následující otázky. Ověříte si své znalosti. 1.Jaký elektrický náboj má atom, který přijal jeden elektron? 2.Vypočítejte, kolik volných elektronů musíme dodat elektricky neutrálnímu tělesu, aby získalo náboj 1C? 3.Vyslovte zákon zachování elektrického náboje. 4.Jak se jmenuje přístroj na měření el. náboje? 5.Jak rozlišujeme tělesa z hlediska vodivosti?

9 Seznam zdrojů Seznam literatury LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1993, 287 s. ISBN 80-901-6197-9. BROŽ, J. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1980. BEDNAŘÍK, M., SVOBODA, E., KUNZOVÁ, V. Fyzika II pro studijní obory SOU, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. MIKLASOVÁ, V. Přehled fyziky pro tříleté obory SOU technického směru. Opava: SOU stavební. Obrázky a animace Obr.1: Citace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Unported na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroskophttp://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroskop

10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."

Podobné prezentace


Reklamy Google