Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název: Jan Lucemburský Autor: Mgr. Eva Vondrková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název: Jan Lucemburský Autor: Mgr. Eva Vondrková"— Transkript prezentace:

1 Název: Jan Lucemburský Autor: Mgr. Eva Vondrková
číslo: VY_32_INOVACE_19_11 Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/ Název: Jan Lucemburský Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis Ročník: 7. ročník

2 Metodický list - anotace:
Didaktický učební materiál Jan Lucemburský slouží k vizuální podpoře výkladové části hodiny. Prezentaci uzavírá souhrnný text s vynechanými informacemi a kontrolními otázkami, jež vychá- zejí pouze z informací uvedených v prezentaci, proto neuvádím řešení správných odpovědí. Žáci si tak mohou ověřit své znalosti, zároveň získají zápis do sešitu.

3 Lucemburkové na českém trůně

4 Jan Lucemburský Jan Lucemburský
Jeho otec je Jindřich VII. Lucemburský (císař Svaté říše římské). Ve 14 letech se ženil s 18ti letou Eliškou Přemyslovnou, dcerou Václava II. Ve světě byl uznávaný bojovník a diplomat x v českém království přezdíván „Král cizinec.“ Rozšířil český stát o Chebsko, Horní Lužici a část Slezska. R udělil synovi Karlovi titul markrabě moravský.

5 Jan Lucemburský Eliška Přemyslovna
1. 2. Jan Lucemburský Eliška Přemyslovna

6 Smrt Jana Lucemburského
R zahynul v bitvě u Kresčaku (na straně Francie ve stoleté válce). Slepý Jan Lucemburský bojoval na koni uvázaném mezi dvěma koňmi rytířů. Do boje se prý vrhl s výkřikem: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“ Mrtvý Jan byl odnesen do stanu vítězného anglického prince, který si prý vzal na památku statečného rytíře z jeho přilby tři supí pera.

7 krále Jana Lucemburského
3. Jezdecký portrét krále Jana Lucemburského

8 Zajímavosti z jeho života
S manželkou Eliškou si příliš nerozuměl, Eliška snila o slávě Českého království, Jan se o domácí záležitosti nezajímal. Šlechta získávala větší moc – např. Jindřich z Lipé, který žil s vdovou po Václavu II. Eliškou Rejčkou. Elišku věznil na hradě Mělník, odebral jí děti, prvorozený syn Václav (Karel IV.) byl odvezen v 7 letech ke dvoru francouzského krále. Byl to udatný rytíř, válečník, říkalo se, že „bez krále českého, není boje žádného.“

9 Katedrála sv. Víta 4. R bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství. Při této příležitosti byl položen základní kámen nové Svato-vítské katedrály.

10 Katedrála sv. Víta Byla založena Janem Lucemburským, jeho synem Karlem a arcibiskupem Arnoštem z Pardubic na místě dřívější románské baziliky. Vzorem byly gotické francouzské katedrály. Stavbu vedl francouzský architekt Matyáš z Arrasu, po jeho smrti německý stavitel Petr Parléř. Do dnešní podoby byl chrám dostavěn až ve 20. století.

11 Hlavní průčelí s rozetou
5. 6. Hlavní průčelí s rozetou Interiér katedrály

12 7. Jsem Petr Parléř 8. Jsem Matyáš z Arrasu

13 Doplň chybějící slova do textu, tak získáš zápis do sešitu:
Po vymření Přemyslovců nastoupili na český trůn r ______. S dcerou Václava II. ____ se oženil _____, který rozšířil český stát o Ch__, L____ a část S____. Ve světě byl uznávaný bojovník a diplomat, v Čechách byl přezdíván jako _____. Jan Lucemburský se dostal do sporů se šlechtou, významným mužem této doby byl ______. Jan Lucemburský zemřel r.___ v bitvě u _____, ve____ válce mezi ___ a ____.

14 Jeho nástupcem se stal _____. Za vlády Jana Lucemburského
9. Jeho nástupcem se stal _____. Za vlády Jana Lucemburského začala stavba katedrály______. Stavbu vedl ______ architekt Matyáš z Arrasu, po jeho smrti německý stavitel ___.

15 Odpověz správně na otázky:
Kdo byl otec Elišky Přemyslovny? Za koho se Eliška Přemyslovna provdala? Vymez vládu jejího manžela. Jakou přezdívku získal Jan Lucemburský a proč? O jaká území rozšířil Jan Lucemburský České království? O co se zasloužil během svého života? Kdy a kde zemřel Jan Lucemburský? Kdo vládl po jeho smrti?

16 vytvoř krátký medailonek
Kdo byl kdo aneb vytvoř krátký medailonek Jan Lucemburský Eliška Přemyslovna Karel IV. Petr Parléř Jindřich z Lipé

17 Zdroje a citace: Obrázek č. 1, 3, 9:
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jan Lucemburský [online]. c2013 [citováno 25. 02. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Lucembursk%C3%BD&oldid= > Obrázek č. 2: Eliška Přemyslovna. (7. 01. 2013). Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Získáno 21:25, 25. 02. 2013 z

18 Obrázek č. 4, 5, 6: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha [online]. C2012 [citováno 25. 02. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha&oldid= > Obrázek č. 7: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Petr Parléř [online]. c2013 [citováno 25. 02. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Petr_Parl%C3%A9%C5%99&oldid= >

19 Obrázek č. 8: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Matyáš z Arrasu [online]. c2013 [citováno 25. 02. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Maty%C3%A1%C5%A1_z_Arrasu&oldid= > HROCH, Miroslav. Dějepis: Středověk : Učebnice pro zákl. školy. 2., přeprac. vyd. Ilustrace Karel Zpěvák, Michal Skalník. Praha: SPN, 1991, 97 s. Učebnice pro základní školy. ISBN ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2001, 160 s. ISBN


Stáhnout ppt "Název: Jan Lucemburský Autor: Mgr. Eva Vondrková"

Podobné prezentace


Reklamy Google