Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ ATMOSFÉRA ZEMĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ ATMOSFÉRA ZEMĚ"— Transkript prezentace:

1 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ ATMOSFÉRA ZEMĚ
Autor: RNDr. Kateřina Kopečná Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

2 Uveďte příklady plynů:
kyslík, dusík, vodík, helium, … Vlastnosti plynů: souvisejí s jejich vnitřní (částicovou) stavbou Porovnání částicové stavby látek: Pevná krystalická látka Kapalná látka Plynná látka

3 Vyber vždy správnou možnost:
Pro plyny platí … Částice jsou/nejsou blízko u sebe. nejsou Mezi částicemi jsou menší/větší mezery než u kapalných látek. větší Částice na sebe působí většími/menšími přitažlivými silami než částice kapalných látek. menšími

4 Vnitřní částicová stavba plynů:
Plyny jsou složeny z částic (molekul, atomů), které se neustále a neuspořádaně pohybují. nepřímý důkaz: difuze plynů = samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky pokus: vůně či naopak pach ve vzduchu postupně proniká do vzdálenějších míst Vzdálenosti mezi částicemi plynů jsou větší než vzdálenosti mezi částicemi kapalin. Částice plynu v nádobě se pohybují volně, pokud na sebe nenarazí nebo pokud nenarazí na stěnu nádoby. tímto jevem vysvětlujeme stlačitelnost a rozpínavost plynů

5 VLASTNOSTI PLYNŮ: 1) SNADNO STLAČITELNÉ A ROZPÍNAVÉ
př. stlačený vzduch při nafukování míče, v plynových bombách, … př. rozpínající se vzduch při unikání z propíchnuté duše jízdního kola [obr1] [obr2] [obr3]

6 2) NEMAJÍ VLASTNÍ TVAR ANI OBJEM
objem plynu je dán vnitřním tvarem nádoby [obr5] [obr4] [obr6]

7 3) JSOU TEKUTÉ (podobně jako kapaliny)
TEKUTINY = společný název pro kapaliny a plyny pokus: např. vzduch přeléváme pod hladinou vody z jedné sklenice do druhé

8 Vlastnosti plynů - shrnutí
Snadno stlačitelné a rozpínavé. Nemají vlastní tvar ani objem. Jsou tekuté (dají se přelévat).

9 ATMOSFÉRA ZEMĚ je to vzdušný obal Země
je pevně připoutána k Zemi, otáčí se s ní má tloušťku několik set metrů význam atmosféry: umožňuje život na Zemi chrání před přílišným ohřátím a ochlazením Země pohlcuje škodlivé záření z vesmíru problémy atmosféry: oteplování Země (skleníkový efekt) ozónová díra znečišťování ovzduší [obr7]

10 SLOŽENÍ VZDUCHU Složení vzduchu: Hustota vzduchu: 78 % dusíku 𝑁 2
21 % kyslíku 𝑂 2 1 % jiné plyny (např. oxid uhličitý 𝐶𝑂 2 , ozon, argon 𝐴𝑟, vodní pára) částečky prachu, mikroorganismy a jiné Hustota vzduchu: s rostoucí výškou hustota vzduchu klesá (u povrchu Země je největší)

11 KYSLÍK 𝑂 2 životně důležitý
bez něj vydrží člověk naživu jen několik minut čistota vzduchu a udržení jeho správného složení je významná složka péče o životní prostředí [obr8] [obr9]

12 Otázky a úlohy: Proč jakýkoliv plyn (např. vzduch, helium, …) vždy vyplní celou nádobu? protože plyny jsou snadno rozpínavé (částice se pohybují volně, dokud nenarazí na sebe nebo na stěnu nádoby)

13 Otázky a úlohy: Ukaž pomocí injekční stříkačky stlačitelnost a rozpínavost vzduchu. jedním prstem ucpeme otvor stříkačky postupně stlačujeme vzduch uzavřený uvnitř, zpočátku to jde snadno, později hůře po uvolnění pístu pozorujeme, že stlačený vzduch pístem posouvá zpět

14 Otázky a úlohy: Z čeho je složen vzduch v atmosféře? 78 % dusíku 𝑁 2
21 % kyslíku 𝑂 2 1 % jiné plyny (např. oxid uhličitý 𝐶𝑂 2 , ozon, argon 𝐴𝑟, vodní pára) částečky prachu, mikroorganismy a jiné

15 Otázky a úlohy: Určete objem vzduchu o hmotnosti 1 kg. Hustota vzduchu je 1,29 kg/ m 3 . Řešení: 𝑚=1 kg 𝜌=1,29 kg/ m 3 𝑉=? m 3 𝜌= 𝑚 𝑉 → 𝑉= 𝑚 𝜌 𝑉= 1 1,29 m 3 =0,78 m 3

16 Otázky a úlohy: Vypočítej, zda dokážeš unést předmět, který by měl stejnou hmotnost jako vzduch ve třídě, která má rozměry: délka 10 m, šířka 8,6 m, výška 3,5 m. Řešení: 𝑉=10∙8,6∙3,5 m 3 =301 m 3 𝜌=1,29 kg/ m 3 𝑚= ?kg 𝜌= 𝑚 𝑉 → 𝑚=𝜌∙𝑉 𝑚=1,29∙301 kg=388 kg Odpověď: Nedokázal!

17 Zdroje: [obr1]: [obr2]: [obr3]: [obr4]: [obr5]: [obr6]: [obr7]: [obr8]: [obr9]: KOLÁŘOVÁ, Růžena; BOHUNĚK, Jiří. Fyzika pro 7.ročník základní školy. 2. upravené vydání. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2004, Učebnice pro základní školy. ISBN


Stáhnout ppt "MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ ATMOSFÉRA ZEMĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google