Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směrnice EP a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS Ing. František Plecháč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směrnice EP a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS Ing. František Plecháč."— Transkript prezentace:

1 Směrnice EP a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS Ing. František Plecháč

2 Směrnice EP a Rady 2006/32/ES - směrnice je v souladu se směrnicemi 54 a 55 z roku 2003 o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a plynem - cílem směrnice je podporovat nabídky pro poptávku po energetických službách a vytvářet silnější podněty pro ni - liberalizace energetických trhů vedla ke zvýšení účinnosti a nižším nákladům na straně výroby a distribuce, ne však na straně spotřeby

3 Směrnice EP a Rady 2006/32/ES Energie – všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny, zemního plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu, jakýchkoliv paliv pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí, lignitu, rašeliny, pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv) a biomasy podle definice ve směrnici 2001/77/Eso podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

4 Směrnice EP a Rady 2006/32/ES - směrnice se vztahuje na poskytovatele opatření ke zvýšení energetické účinnosti, distributory energie, provozovatele distribučních soustav a maloobchodní prodejce energie a na konečné zákazníky - obecný cíl je prostřednictvím národního orientačního cíle úspor ušetřit 9% energie v průběhu příštích 9 let - zajištění cíle prostřednictvím: - propagace energetických služeb a jejich nabídka konečným zákazníkům - propagace nezávisle prováděných energetických auditů - přispívání do fondů a mechanismů financování - dobrovolných dohod nebo bílých certifikátů

5 Směrnice EP a Rady 2006/32/ES - odstranění pobídek v sazbách za přenos a distribuci energie, které zvyšují množství přenášené či distribuované energie - zřízení fondů pro poskytování dotací a podpor, otevřených všem poskytovatelům opatření ke zvýšení energetické účinnosti - certifikace budov podle směrnice 91/2002 je rovnocenná energetickému auditu - distributoři či prodejci energie musí v účtech apod. poskytovat vždy aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie, srovnání aktuální spotřeby energie se spotřebou za minulé období, srovnání s průměrným či normalizovaným uživatelem energie stejné kategorie a kontaktní údaje na organizace spotřebitelů, agentury či podobné organizace, kde lze zjistit informace o opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti

6 Směrnice EP a Rady 2006/32/ES Příklady dostupných opatření ke zvýšení energetické účinnosti: - domácností a terciální odvětví – vytápění, chlazení, izolace, ventilace, teplá voda, osvětlení, vaření a chlazení atd. - průmysl – výrobní procesy, stlačený vzduch, kondenzát, automatické a integrované systémy, motory, pohony, větráky, vysoce účinná výroba KVET - doprava - energeticky úsporná vozidla, úprav tlaku vzduchu v pneumatikách, palivové přísady, vysoce kluzné oleje, pneumatiky s nízkým odporem, spolujízda v automobilu, energeticky méně náročné způsoby dopravy, dny bez automobilů - meziodvětvová opatření – standardy, normy, štítky, inteligentní měřící systémy, nařízení, daně, informační kampaně

7 Směrnice EP a Rady 2006/32/ES Implementace se bude odehrávat v rámci novely energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů i zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. - Čl. 3 - definice v obou zákonech - Čl. 4 - cíl úspor 9%, vyjádřený akčním plánem energetické účinnosti v souvislosti se Státním programem v ZHE, - Čl.5 – energetická účinnost u konečného uživatele je již zajištěna jednak povinnými energetickými audity, jednak zákonem o veřejných zakázkách,

8 Směrnice EP a Rady 2006/32/ES - Čl. 6 – distributoři energie a prodejci jsou řešeni v rámci novely EZ, zejména poskytování informací a propagace energetických služeb, dobrovolné dohody a bílé certifikáty se neimplementují. - Čl. 7 – dostupnost informací řešena v rámci novely EZ - Čl.8 – dostupnost programů kvalifikace – je již v ZHE - Čl. 9 – finanční nástroje – je již v ZHE - Čl. 10 – energeticky účinné sazby – je již v EZ – veřejná služba - Čl. 11 fondy – je v ZHE v rámci Programu - Čl. 12 – energetické audity – je již v ZHE - Čl. 13 – měření spotřeby a informativní vyúčtování řešeno v rámci novely EZ.

9 Směrnice EP a Rady 2006/32/ES - čl. 14 – akční plány energetické účinnosti – členské státy mají povinnost předložit do 30. června 2007 první akční plán energetické účinnosti, ve kterém zahrnou představy o naplnění národního orientačního cíle úspor energie, což představuje snížení roční průměrné spotřeby z let 2002 až 2006 o 9 procent a s jeho dosažením se počítá v průběhu let 2008 až 2016. Akční plán energetické účinnosti bude upřesňován v tříletých periodách svou druhou ( 2011) a třetí verzí (2014). První akční plán je zpracován a předán EK.

10 Směrnice EP a Rady 2006/32/ES Kontakt: fplechac@sei.gov.czfplechac@sei.gov.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Směrnice EP a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS Ing. František Plecháč."

Podobné prezentace


Reklamy Google