Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kate ř ina Drašnarová, Lud ě k Liška Jak na klienta… ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kate ř ina Drašnarová, Lud ě k Liška Jak na klienta… ?"— Transkript prezentace:

1 Kate ř ina Drašnarová, Lud ě k Liška Jak na klienta… ?

2 zadání od klienta celodenní konsekutivní tlumo č ení nap ř. da ň ová problematika náš cíl p ř esv ě d č it klienta, že je vhodné najmout tlumo č níky dva

3 Tlumo č ení konferen č ní konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumo č ení následné. Jedná se o typ konferen č ního tlumo č ení používaný p ř i ve ř ejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumo č nická technika. Ř e č ník pronese vždy delší úsek proslovu, i n ě kolik minut, b ě hem n ě hož si tlumo č ník píše poznámky formou tlumo č nického zápisu a za č ne tlumo č it až poté, co se ř e č ník odml č í. Tlumo č ení konsekutivní, b ě žná konsekutiva neboli liaison: je rovn ě ž tlumo č ení následné, ale nikoli konferen č ní. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumo č ník ne č eká, až ř e č ník dokon č í dlouhý myšlenkový úsek, a tlumo č í po v ě tách. Je to b ě žný zp ů sob tlumo č ení jednání u stolu.

4 Tarify Konferen č ní tlumo č ení – vysoká konsekutiva (s tlumo č. zápisem) 8500,- CZK / 300,- EUR / 1 tlumo č ník/den Konsekutivní tlumo č ení (b ě žné) 6000,- CZK / 250,- EUR / za den (Délka pracovního dne tlumo č níka je osm hodin v č etn ě všech p ř estávek a p ř erušení. Pokud je pracovní den tlumo č níka delší než 8 hodin, zvýší se minimální sazba za každou zapo č atou hodinu – minimáln ě o 15 %.)

5 Askot Pokud taková akce trvá celý pracovní den (tj. 8 hodin v č etn ě p ř estávek a p ř erušení), je nutno objednat dva tlumo č níky.

6 Askot V p ř ípad ě, že tlumo č ník p ř i konsekutivním tlumo č ení pracuje sám, má nárok na krátké p ř estávky. (pracovní podmínky) Č len ASKOT nep ř ijme práci, kterou by nemohl provést kvalitn ě. (etické zásady)

7

8 …a realita? absolvent ÚRTL

9 Neexistuje žádné ustanovení ukotvené zákonem č i vyhláškou, jaká má být pracovní doba soudního tlumo č níka (zákon z roku 1967). Tlumo č ník na volné noze x se stálým zam ě stnáním

10 Zase ty finance… ale „jsme jen lidi“

11 Chcete-li se vyhnout prolukám, najm ě te si dva tlumo č níky. Jeden má právo na krátké pauzy.

12 Klesá pozornost, roste pravd ě podobnost výskytu chyb. Chybami tlumo č ník poškodí nejen klienta, ale i svou vlastní reputaci. bonds = bombs

13 Tlumo č níkovi se m ů že v den konference stát n ě co nep ř edvídatelného (náhlá nemoc, dopravní nehoda,… ). Organismus nemusí vydržet stres a velkou zát ě ž. (http://nypost.com/2009/09/24/translator-collapsed-during-khadafys-rambling-diatribe/)http://nypost.com/2009/09/24/translator-collapsed-during-khadafys-rambling-diatribe/

14 Dva tlumo č níci si navzájem mohou pomáhat s notací dat, jmen, č ísel a poskytovat druhému odborné termíny (nap ř. da ň ové), které si tlumo č ící kolega nemusí rychle vybavit.

15 Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné v ě ci. Nestojí za to šet ř it na nesprávných místech.

16 Zdroje: http://www.askot.cz/ http://www.jtpunion.org/ http://www.kstcr.cz/ TOP (tlumo č ení-p ř eklad) 110/2013 zavedení tlumo č níci

17 D ě kujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Kate ř ina Drašnarová, Lud ě k Liška Jak na klienta… ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google