Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRESTNÍ PRÁVO Zánik výkonu trestu a zahlazenéí odsouzení Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRESTNÍ PRÁVO Zánik výkonu trestu a zahlazenéí odsouzení Mgr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 TRESTNÍ PRÁVO Zánik výkonu trestu a zahlazenéí odsouzení Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

2 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení Zánik výkonu trestu Byl spáchán trestný čin, po právní moci odsuzujícího rozsudku ale nastaly skutečnosti, pro něž nelze trest vykonat (liší se od zániku trestní odpovědnosti – ta zanikla kvůli skutečnostem, které časově předcházeli vydání pravomocného rozhodnutí) 1) Promlčení výkonu trestu (§ 94 a 95 TZ) 2) Smrt odsouzeného 3) Milost prezidenta republiky 4) Vykonání trestu K zániku výkonu trestu se přihlíží z úřední povinnosti Udělení milosti (agraciace) Prezident republiky může prominout rozsudkem uložený trest, zmírnit, změnit za tret mírnější nebo trest podmíněný

3 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení Promlčení výkonu trestu (§94 a 95 TZ) po uplynutí lhůty určené v §94/1 TZ již trest nelze vykonat (doba 5, 10, 20 a 30 let od právní moci rozsudku) promlčuje se jen trest – nikoli ochranné opatření u vybraných trestných činů k promlčení dojít nemůže Stavení promlčení (§94/3) a) odsouzený byl v cizině – nemožnost trest vykonat b) odsouzený ochranném léčení či zabezpečov. detenci Přerušení promlčení (§94/4) a) soud vykonal úkon k vykonání trestu b) odsouzený spáchal další trestný čin, na který stanoví TZ stejný nebo přísnější trest

4 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení Zahlazení odsouzení (§105 a 106 TZ) zánik následků odsouzení - k odsouzení se nepřihlíží; na pachatele se hledí, jako by nebyl odsouzen (nepřipadá tak v úvahu např. možnost recidivy) trest se již neuvádí ve výpisu z Evidence rejstříku trestů; uvádí se však v opisu z Evidence rejstříku trestů, jež si mohou vyžádat např. orgány činné v trestním řízení Zahlazení odsouzení může nastat a) ze zákona b) rozhodnutím soudu c) rozhodnutím prezidenta republiky (rehabilitace)

5 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení Ad 1) zahlazení odsouzení přímo ze zákona spojeno s vykonáním některých trestů (např. peněžitého trestu za nedbalostní tr. č., trestu zákazu činnosti, aj.) Ad 2) zahlazení odsouzení rozhodnutím soudu Podmínky zahlazení odsouzení rozhodnutím soudu a) trest byl vykonán, prominut či jeho výkon promlčen b) odsouzený vedl po výkonu, prominutí či promlčení řádný život po dobu stanovenou v zákoně (1 – 15 let) nevedl-li řádný život po celou dobu, lhůta se přetrhuje a začne běžet opět od znovu za uvedených podmínek se zahladí odsouzení vždy zahlazení je možné i před uplynutím uvedené lhůty, prokázal-li odsouzený, že se napravil svým velmi dobrým chováním (§ 105/3 TZ)


Stáhnout ppt "TRESTNÍ PRÁVO Zánik výkonu trestu a zahlazenéí odsouzení Mgr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google