Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomový seminář pro studenty ITaM B. Miniberger LS 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomový seminář pro studenty ITaM B. Miniberger LS 2013."— Transkript prezentace:

1 Diplomový seminář pro studenty ITaM B. Miniberger LS 2013

2 Cíl semináře Seznámit studenty 1.r. mgr. oboru ITaM se základními dokumenty pro vypracování DP: Metodické pokyny BIVŠ pro ak. 2012/13, dostupné (po přihlášení do ISu) z: https://is.bivs.cz/auth/do/6110/SO_JK/BP_DP/Metod_ pokyny.pdf?fakulta=6110;obdobi=66;kod=MSMP;pred met=18835 https://is.bivs.cz/auth/do/6110/SO_JK/BP_DP/Metod_ pokyny.pdf?fakulta=6110;obdobi=66;kod=MSMP;pred met=18835 Některé nedostatky při psaní DP v minulém roce. Diskuse

3 Některé nedostatky při psaní DP v minulých létech. Hodnocení formální stránky DP – Některé DP se vyznačují rozdíly v přesnosti a délce anotací, či počtu klíčových slov. – v některých DP z oboru ITM se objevují částečně slangové výrazy převzaté z odborné terminologie počeštěním anglických slov. – nevyváženost teoretické a aplikační části (teoretická přebírána z wikipedia, nebo internetu) – V malé míře se vyskytují citace z odborných periodik. Cizojazyčné zdroje jsou používány spíše výjimečně, většinou z přeložených originálů do češtiny

4 Některé nedostatky při psaní DP v minulém roce. Hodnocení obsahové stránky DP – U některých anotací a klíčových slov se kvalita anglického překladu vyznačuje malými syntaktickými nedostatky. – Definice cíle práce je obvykle v souladu se zadáním práce uvedena v úvodu. Občas je nevhodně umístěna na jeho začátek. Rozklad hlavního cíle na dílčí cíle se vyskytuje vzácně. – Metodika zpracování je obvykle vyjádřena textovým popisem postupu zpracování práce do jejího úvodu, v ojedinělých případech je popsána grafickými prostředky, příp. schématy, nebo diagramy. Spíše výjimečně se vyskytuje jako samostatná kapitola zahrnující i soubor metod a technik použitých v aplikační části práce pro splnění stanoveného cíle.

5 Některé nedostatky při psaní DP v minulém roce. Hodnocení obsahové stránky DP - pokračování – Teoretická část práce obvykle bývá zpracována na základě dostupných literárních pramenů, bez hlubšího osobního analytického rozboru, a bez provedení rešerší cizojazyčné literatury. – Aplikační část práce není vždy logicky uspořádaná podle metodických pokynů BIVŠ, (od řešení problému, až po návrh realizace, včetně eventuálního využití v praxi). – Závěr je převážně zaměřen na obecné shrnutí řešené problematiky v relevantních souvislostech, ale bez konkrétních podnětů na využití výsledků práce v praxi. – Není vždy dodržována zásada aby doprovodný text a firemní dokumentace byl uvedeny v příloze DP namísto v těle DP.

6 Plagiátorství se neodpouští !!! Pokud převezmete nějaký text, či obrázek, řádně jej ocitujte podle MP BIVŠ. U obrázků vždy uveďte autora, včetně vlastní osoby. V seznamu použité literatury jsou všechna citovaná díla seřazena podle abecedního pořadí příjmení autorů. Každá položka v seznamu musí mít pořadové číslo Na hřbetu DP musí být uvedeno: PŘÍJMENÍ JMÉNO NÁZEV PRÁCE

7 Per aspera ad astra (přes překážky ke hvězdám) S chutí do toho….. Steve Jobs: The journey is the reward (Již cesta je vaší odměnou)


Stáhnout ppt "Diplomový seminář pro studenty ITaM B. Miniberger LS 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google