Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 20.2.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 20.2.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast:"— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 20.2.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání Vzdělávací obor: Jazyk a komunikace Tematický okruh: Opakování a procvičování pravopisu Téma: Vyjmenovaná slova P Metodický list/anotace: Přehled vyjmenovaných slov, procvičování s použitím interaktivní tabule

2 Vyjmenovaná slova P

3 PÝCHA, PYTEL, PYSK, NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYL, KOPYTO, KLOPÝTAT, TŘPYTIT SE, ZPYTOVAT, PYKAT, PÝR, PÝŘÍ, PÝŘIT SE, PYJ, CHROPYNĚ, PYŠELY, SPYTIHNĚV,

4 DOPLŇTE ODP-KAT SI TREST, P-LNÝ ZAP-SOVATEL, PŘES-T P-SEK, LICHOKOP-TNÍK, KLOP-TAT, HOUBA P-CHAVKA, P-LOUS, P-SKATÝ KVĚT, ZAZP-VAT, NETOP-R, ZP-TAVÝ POHLED, P-ŠŤALKA, P-TLOVINA, BRZY ZP-CHL, P-HY NA TVÁŘI, P-LNÍK, VZÁCNÝ SP-S, P-TVA, ROZČEP-ŘENÉ VLASY, P-CHLAVÝ KAKTUS, NEP-TVOŘ SE, P-ŽAMO, P-LINY, P-SKOT, DLOUHÝ SLEP-Š, P-TLÁK, JAZYKOZP-T, PRAVOP-S, POP-NAVÁ ROSTLINA, VP-CH

5 ŘEŠENÍ ODPYKAT SI TREST, PILNÝ ZAPISOVATEL, PŘESÍT PÍSEK, LICHOKOPYTNÍK, KLOPÝTAT, HOUBA PÝCHAVKA, PILOUS, PYSKATÝ KVĚT, ZAZPÍVAT, NETOPÝR, ZPYTAVÝ POHLED, PÍŠŤALKA, PYTLOVINA, BRZY ZPYCHL, PIHY NA TVÁŘI, PILNÍK, VZÁCNÝ SPIS, PITVA, ROZČEPÝŘENÉ VLASY, PICHLAVÝ KAKTUS, NEPITVOŘ SE, PYŽAMO, PILINY, PÍSKOT, DLOUHÝ SLEPÝŠ, PYTLÁK, JAZYKOZPYT, PRAVOPIS, POPÍNAVÁ ROSTLINA, VPICH

6 OPRAVTE BÍLÁ PIVOŇKA, PIJÁK, TŘPITIVÍ KAMÍNEK, KOPÍROVACÍ PAPÍR, PILÍŘ, LESKLÍ PLÍŠEK, KOPINATÍ LIST, MIŠI PIŠTÍ, PŘESIPAT PÍSEK, PIJAVICE, PÍR V OBILÍ, PIŠNÁ PRINCEZNA, PIKOLÍK, ČEPÍŘIT SE, HRUBÍ PITEL, SPIRÁLA, PYNZETA,PŘEPYCHOVÝ BYT, PYRENEJE, PYŠELY, SPYTYHNĚV, PYTHÁGORAS, PYRAMYDA, KOPYE, CHROPYNĚ, SPYKLENCY, PYCHLAVÝ KAKTUS, KOPYNATÝ LYST, PYJAVICE, PYETA,

7 ŘEŠENÍ BÍLÁ PIVOŇKA, PIJÁK, TŘPYTIVÝ KAMÍNEK, KOPÍROVACÍ PAPÍR, PILÍŘ, LESKLÝ PLÍŠEK, KOPINATÝ LIST, MYŠI PIŠTÍ, PŘESYPAT PÍSEK, PIJAVICE, PÝR V OBILÍ, PYŠNÁ PRINCEZNA, PIKOLÍK, ČEPÝŘIT SE, HRUBÝ PYTEL, SPIRÁLA, PINZETA,PŘEPYCHOVÝ BYT, PYRENEJE, PYŠELY, SPYTIHNĚV, PYTHÁGORAS, PYRAMIDA, KOPIE, CHROPYNĚ, SPIKLENCI, PICHLAVÝ KAKTUS, KOPINATÝ LIST, PIJAVICE, PIETA,

8 UTVOŘTE VĚTY, SLOVNÍ SPOJENÍ SLEPÍŠ x SLEPÝŠ OPILOVAT x OPYLOVAT PIL x PYL PIKAT x PYKAT

9 Použitá literatura MARTINCOVÁ, Olga a kol. Pravidla českého pravopisu. Praha: Fortuna, 2011, ISBN 176- 1112-11.


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 20.2.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast:"

Podobné prezentace


Reklamy Google