Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Optimalizace nákupu elektřiny pro oprávněného zákazníka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Optimalizace nákupu elektřiny pro oprávněného zákazníka."— Transkript prezentace:

1 1 Optimalizace nákupu elektřiny pro oprávněného zákazníka

2 2 POSTUP OCEŇOVÁNÍ ODBĚROVÝCH DIAGRAMŮ 1. Zákazník -samostatný SZ Výpočty jsou realizovány na základě naměřené skutečnosti (historická data) Ocenění odběru na základě současných produktů na trhu Omezení rizika množství a ceny 2. Zákazník je přiřazen do obchodní skupiny Agregovaný diagram skupiny  Agregační efekty  Společný nákup Ocenění diagramu zákazníka ve skupiněOcenění diagramu zákazníka ve skupině Zajištění sjednaného odběru zákazníkemZajištění sjednaného odběru zákazníkem 3. Cenová konstrukce princip kumulované odchylky bonus-tolerance- sankce

3 3 ZÁKAZNÍK - SUBJEKT ZÚČTOVÁNÍ Výpočty jsou realizovány na základě naměřené skutečnosti (historická data) Historická data podklad pro výpočty Vysledování „pravidel“ odběrového diagramu Vysledování „pravidel“ odběrového diagramu Sezónnost, víkendy, svátky dovolené Sezónnost, víkendy, svátky dovolené Závislosti odběru na počasí, typu výroby.. Závislosti odběru na počasí, typu výroby.. Typový odběrový diagram Typový odběrový diagram „odchylky“ od typového odběru „odchylky“ od typového odběru Predikovatelnost odběru Predikovatelnost odběru

4 4 OBRÁZEK ODBĚROVÉHO DIAGRAMU Příklad Jednosměnný provoz Jednosměnný provoz Víkendový pokles Víkendový pokles Celozávodní dovolené Celozávodní dovolené

5 5 ZÁKAZNÍK - SUBJEKT ZÚČTOVÁNÍ Ocenění odběru na základě současných produktů na trhu Trasformace historických hodnot do předpokládaných  beze změny proti minulému odběru  množstevní změny nutná znalost odběru MWh pro jednotlivá období např. měsíce  jiný nárůst nebo pokles odběru (nová technologie..) „Nasazování“ produktů do odběru a vyhledávání optimálního řešení „Nasazování“ produktů do odběru a vyhledávání optimálního řešení  nejnižší odchylky mezi nákupem a předpokl. odběrem  nejnižší predikovaná cena dodané elektřiny  jiná kritéria Složité matematické algoritmy Složité matematické algoritmy Doporučený nákup pro odběrné období (obvykle 1 rok) Doporučený nákup pro odběrné období (obvykle 1 rok)

6 6 OBRÁZEK NASAZENÍ PRODUKTŮ Číselný rozpis jednotlivých produktů Výkon Výkon Množství Množství Cena Cena Grafické znázornění průběhu Červená čára - předpokládaný průběh Modrá čára-nakoupené produkty

7 7 ZÁKAZNÍK - SUBJEKT ZÚČTOVÁNÍ Omezení rizika množství a ceny Riziko množství  Produkty nasazujeme do nejistého odběru, nastavení hranice nejistoty  Nejnižší cena pro nejistotu=0  Se zvyšující se nejistotou zvyšující se cena Riziko ceny  Portfolio trhů (OKO, PEAS, zahraničí)  Matematické algoritmy – cenové nejistoty

8 8 ZÁKAZNÍK JE PŘIŘAZEN DO OBCHODNÍ SKUPINY Agregovaný diagram skupiny Agregace odběru přináší mnoho efektů Hlavní efekty agregace: Snížení dopadu odchylek  celková odchylka agregovaného diagramu je vždy menší v nejhorším případě rovna odchylkám jednotlivých diagramů Nákup levnějších produktů Nákup levnějších produktů  agregací se zvyšuje podíl levnějších dodávek – roční dodávky zejména pásmo Regulace skupiny Regulace skupiny  Čerpání regulačních služeb je většinou podmíněno  Pří agregaci není potřebný tak velký objem regulačních služeb (jako pro jednotlivé členy)  Je větší pravděpodobnost uskutečnění regulačního zásahu

9 9 ZÁKAZNÍK JE PŘIŘAZEN DO OBCHODNÍ SKUPINY Ocenění diagramu zákazníka ve skupině Vytvoříme agregovaný diagram Historická data podkladem pro vytvoření diagramu  Sledování „pravidel“ odběrového diagramu  Sezónnost, víkendy svátky dovolené  Závislosti odběru na počasí typu výroby..  Predikovatelnost odběru Ocenění agregačních vlivů  Rozdíl mezi odběrem jednotlivých zákazníků a agregovaným odběrem Přenesení podílu zákazníka na agregaci do jeho konečné ceny

10 10 ZÁKAZNÍK JE PŘIŘAZEN DO OBCHODNÍ SKUPINY Zajištění sjednaného odběru zákazníkem Smlouva motivuje zákazníka k dodržení smluvených pravidel odběrůSmlouva motivuje zákazníka k dodržení smluvených pravidel odběrů Neměla by zákazníka nutit k jinému chování než sjednanémuNeměla by zákazníka nutit k jinému chování než sjednanému Zákazníkovi je možné navrhnout jiné „hospodárnější“ chování to ovšem znamená zásah do jeho provozuZákazníkovi je možné navrhnout jiné „hospodárnější“ chování to ovšem znamená zásah do jeho provozu Cenová konstrukce = dodržování sjednaných pravidel Cenová konstrukce = dodržování sjednaných pravidel

11 11 CENOVÁ KONSTRUKCE „Dvourozměrná“ cena  Typový diagram (předpokládaný odběr pro smluvní období)  Kumulativní měsíční odchylka Typový diagram (na celé smluvní období)  Návrh generujeme na základě historických hodnot  Upřesnění na základě informací odběratele (dovolené, plánované změny odběru, …)

12 12 OBRÁZEK TYPOVÝ DIAGRAM Modrá čára – typový diagram Modrá čára – typový diagram Červená čára - předpokládaný průběh Červená čára - předpokládaný průběh

13 13 CENOVÁ KONSTRUKCE V průběhu smluvního vztahu je možné hodnoty typového diagramu měnit,  Vzhledem k realizovanému nákupu mohou vzniknout vícenáklady, které musí odběratel uhradit Kumulativní měsíční odchylka  Absolutní hodnota odchylek k Typovému diagramu za smluvené období  V případě rovnoměrného odběru bude vyjádřena jako absolutní číslo  Jinak jako procentní část odběru

14 14 OBRÁZEK CENOVÁ KONSTRUKCE Kumulativní měsíční odchylka [MWh] Průměrná cena odběru [Kč/MWh] Cena typového diagramu Průměrná historická odchylka Pásmo necitlivosti ceny Maximální historická odchylka BONUS SANKCE Průměrná cena elektřiny [Kč/MWh ] ¾ průměrné historické odchylky

15 15 Děkuji za pozornost ING. LUBOMÍR MARKUS, MBA Appian Group a.s. Tel. 724 135 316


Stáhnout ppt "1 Optimalizace nákupu elektřiny pro oprávněného zákazníka."

Podobné prezentace


Reklamy Google