Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové strategie hotelu Ročník / obor studia: III. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do – SŠHGS) Ověřeno : I. pololetí šk. r. 2013/2014 DUM 590 Klíčová slova:  strategie, rozhodnutí Anotace: Odborná prezentace pro podporu výkladu učitele na téma: Marketingové strategie hotelu.

2 Marketingové strategie hotelu

3 Marketingová strategie hotelu
Tvorba marketingové strategie hotelu vyžaduje důsledné rozpoznání všech faktorů, které mohou ovlivnit jeho úspěšnost na trhu. Pro zpracování marketingové strategie je třeba, aby hotel provedl analýzu: vnitřních podmínek, vnějšího prostředí a segmentací trhu, určil marketingovou strategii, sestavil marketingový mix, zpracoval realizační plán a určil způsob kontroly plnění strategie. Je nutná nepřetržitá zpětná vazba, tj. kontrola v souvislosti s možnou korekcí realizačního plánu, resp. marketingové strategie, v souvislosti s měnícími se podmínkami na trhu.

4 Rozhodnutí pro strategii
Ne všechna rozhodnutí v hotelu jsou strategická. Strategická marketingová rozhodnutí jsou rozhodnutí, která: se týkají všech činností hotelu a vyžadují proto rozhodnutí top managementu, vyžadují alokaci relativně velkých finančních zdrojů, mají vliv na dlouhodobou prosperitu hotelu (výběr trhu, segmentů, marketingového mixu apod.), jsou orientována do budoucna, musí brát v úvahu dopad vlivů vnějšího prostředí hotelu.

5 Zásady strategického rozhodování
Při strategickém rozhodování musí management dodržet tyto zásady: cílem činnosti hotelu musí být zisk, k dosažení cílů je třeba vytvořit dlouhodobý operační plán, o vytvoření kapacity a struktuře poskytovaných služeb rozhoduje management na základě poznání potřeb a požadavků členů vybraného segmentu trhu, využití kapacity a prodej služeb vybranému segmentu musí být co nejefektivnější.

6 Volba a výběr strategie
Jedním z možných strategických rozhodnutí o budoucích vývojových tendencích hotelu je intenzivní růst. V této souvislosti může hotel aplikovat: strategii pronikání na trh - rozšíření prodeje služeb na současných trzích (oslovit segment, kterému své služby hotel nenabízel), strategii rozvoje trhu (hledat nové trhy), strategii rozvoje produktu (vytváření nových služeb pro potenciální poptávku na současných trzích), diverzifikační strategii (vytváření nových produktů pro nové trhy).

7 Volba a výběr strategie
Základním cílem zvolené strategie hotelu je vypracování takové nabídky, která uspokojí požadavky vybraných skupin hostů (segmentu) a umožní dosažení přiměřeného zisku. V této souvislosti hotel volí odpovídající kombinací prostředků (marketingový mix) za účelem efektivního vynaložení zdrojů.

8 Použitá literatura KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN KIRÁĽOVÁ, Alžbeta. Marketing hotelových služeb. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2006, 158 s. ISBN


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:"

Podobné prezentace


Reklamy Google