Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"— Transkript prezentace:

1 Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 13. Praktický postup při frézování šikmých ploch Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na praktický postup při frézování šikmých ploch

3 Frézování šikmých ploch
Způsoby frézování šikmých ploch: 1. Natočením obrobku 2. Natočením nástroje 3. Úhlovými frézami

4 Frézování šikmých ploch
1. Natočením obrobku

5 Frézování šikmých ploch
Natočením obrobku (1.): použití šikmých podložek (při srážení hran na menších obrobcích používáme prizmatické podložky) otočný, sklopný nebo univerzální svěrák úhelník univerzální dělící přístroj – natočení vřeteníku (detailnější ukázky v následujících snímcích)

6 Frézování šikmých ploch
Natočením obrobku (1.): použití šikmých podložek (z leva - šikmá podložka, ukázka polohy obrobku na šikmé podložce ve stroj. svěráku a upnutý obrobek)

7 Frézování šikmých ploch
Natočením obrobku (1.): použití šikmých podložek - srážení hran na menších obrobcích za pomoci prizmatické podložky

8 Frézování šikmých ploch
Natočením obrobku (1.): otočný, sklopný nebo univerzální svěrák (shora – nastavení sklopné, nastavení otočné)

9 Frézování šikmých ploch
Natočením obrobku (1.): Úhelník (úhelník upínáme na stůl frézky, vidíme zde z levé strany – část šnekového převodu /uvnitř šnek/, vytočení o 27,5° /obrobek upínáme na horní ploše přes “T“ drážky/, natáčení ovládáme klikou)

10 Frézování šikmých ploch
Natočením obrobku (1.): univerzální dělící přístroj – natočení vřeteníku (z leva – univerzální dělící přístroj bez natočeného vřeteníku a s natočeným vřeteníkem – můžeme zde upínat pouze válcové součásti a natáčet až o 90°)

11 Frézování šikmých ploch
2. Natočením nástroje

12 Frézování šikmých ploch
Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): stroj vypneme hlavním vypínačem povolíme matice na přírubě vřeteníku (pouze o ½ otáčky) odstraníme kolík pro „0“ polohu vřeteníku natočíme vřeteník o vypočítaný úhel utáhneme matice na přírubě vřeteníku POZOR! Při vracení vřeteníku do „0“ polohy vždy nejdříve zarazíme kolík a teprve pak utahujeme matice.

13 Frézování šikmých ploch
Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): stroj vypneme hlavním vypínačem (před natáčením vřeteníku vertikální frézy, je nutno z bezpečnostních důvodů vždy nejprve vypnout hlavní vypínač stroje, aby nedošlo k roztočení vřetene)

14 Frézování šikmých ploch
Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): povolíme matice (obvykle 4 ks – 2 ks na každé straně stroje) na přírubě vřeteníku (pouze o ½ otáčky – přílišné povolení matic by znemožnilo natočení vřeteníku vertikální frézky)

15 Frézování šikmých ploch
Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): odstraníme (vytáhneme) kolík pro „0“ polohu vřeteníku

16 Frézování šikmých ploch
Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): natočíme vřeteník o vypočítaný úhel Výpočet úhlu α (příklad) - pravoúhlý trojúh. strana a = 4 mm strana b = 23 mm úhel α = ? tan α = 0, α = 9°51’56,9''

17 Frézování šikmých ploch
Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): utáhneme matice na přírubě vřeteníku (pro připomenutí - obvykle 4 ks matic tj. 2 ks matic na každé straně stroje)

18 Frézování šikmých ploch
Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): frézování čelem frézy frézování obvodem frézy

19 Frézování šikmých ploch (obvodem frézy)
Pokud není na frézkách vymezena vůle mezi posuvovým šroubem a maticí, tak musíme vždy použít frézování nesousledné (klasické frézky) Frézování nesousledné – obrobek se posouvá proti smyslu otáčení frézy (tříska se tvoří od nejmenší tloušťky až po největší tloušťku třísky). Vždy musíme použít při frézování výkovků a odlitků s tvrdou povrchovou kůrou. Při nesousledném frézování vzniká horší povrch obrobené plochy.

20 Frézování šikmých plocH
U strojů s vůlemi mezi posuvovými šrouby a maticemi zajišťujeme pohyb podélného stolu, příčných saní a nebo konzoly a ponecháme z těchto možností povolen jen pohyb, který je nutný pro obrábění (ostatní zůstanou zajištěny).

21 Frézování šikmých ploch
3. Úhlovými frézami

22 Frézování šikmých ploch
Úhlovými frézami (3.): Úhlové frézy dělíme na úhlové frézy: se stopkou (válcovou nebo kuželovou) nástrčné

23 Frézování šikmých ploch
Úhlovými frézami (3.): Úhlové frézy dále dělíme na úhlové frézy: jednostranné oboustranné (souměrné) (nesouměrné)

24 (podle toho co natáčíme nebo čím tyto šikmé plochy vyrábíme)
Závěrečné opakování Jaké tří základní rozdělení způsobů výroby šikmých ploch jsme si zde popsali ? Malá nápověda: (podle toho co natáčíme nebo čím tyto šikmé plochy vyrábíme)

25 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Způsoby frézování šikmých ploch: 1. Natočením obrobku 2. Natočením nástroje 3. Úhlovými frézami

26 Jak postupujeme při natočení nástroje ?
Závěrečné opakování Jak postupujeme při natočení nástroje ? Malá nápověda: (při natočení nástroje (vřeteníku vertikální frézky) je potřeba provést 5 operací, 1. stroj vypneme hl. vypínačem, 2. …)

27 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): stroj vypneme hlavním vypínačem povolíme matice na přírubě vřeteníku (pouze o ½ otáčky) odstraníme kolík pro „0“ polohu vřeteníku natočíme vřeteník o vypočítaný úhel utáhneme matice na přírubě vřeteníku POZOR! Při vracení vřeteníku do „0“ polohy vždy nejdříve zarazíme kolík a teprve pak utahujeme matice.

28 Závěrečné opakování Vypočtěte úhel α, který je potřeba frézovat (pravoúhlý trojúhelník) známe dvě strany a = 4 mm, b = 23 mm ? Malá nápověda:

29 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Natočením nástroje (vřeteníku vertikální frézky) (2.): natočíme vřeteník o vypočítaný úhel Výpočet úhlu α (příklad) - pravoúhlý trojúh. strana a = 4 mm strana b = 23 mm úhel α = ? tan α = 0, α = 9°51’56,9''

30 Zdroje pro textovou část
PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, 1983. VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966.

31 Seznam zdrojů pro použité obrázky
Snímky 23, 25 a 27 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ideology_Icon.png>. Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie.


Stáhnout ppt "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"

Podobné prezentace


Reklamy Google