Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití mikrobiálních inokulací pro revitalizaci půd O. Mikanová Výzkumný ústav rostlinné výroby - Ruzyně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití mikrobiálních inokulací pro revitalizaci půd O. Mikanová Výzkumný ústav rostlinné výroby - Ruzyně."— Transkript prezentace:

1 Využití mikrobiálních inokulací pro revitalizaci půd O. Mikanová Výzkumný ústav rostlinné výroby - Ruzyně

2 Vliv různých dávek hnojení na růst rostlin a symbiotickou fixaci dusíku Nádobový pokus: Pokusná rostlina – Vojtěška setá, odrůda Viktoria V ýsypková zemina dovezená z Chomutova Varianty hnojení – dávky kompostu: 0, 20, 40, 120, 400 a 800 tun. ha -1 - minerální dusík (síran amonný) - s odpovídajícím obsahem N Varianty inokulace - směs Azotobacter chroococcum a Sinorhizobium meliloti, bez inokulace Cíl: Zjistit, zda dávky kompostu a odpovídající dávky dusíku ve formě minerálního hnojení neinhibují symbiotickou fixaci dusíku a růst azotobaktera. Metody stanovení: Symbiotická nitrogenasová aktivita (metodou plynové chromatografie) Počty azotobaktera (deskovou metodou na Ashbyho agaru) Počty rizobií (deskovou metodou na hrachovém agaru) Sušina nadzemní části vojtěšky Sušina kořenů vojtěšky

3 Vliv různých dávek hnojení na růst rostlin a symbiotickou fixaci dusíku Varianty hnojené různými dávkami kompostu (1 měsíc po zasetí)

4 Dílčí cíl: Vliv různých dávek hnojení na růst rostlin a symbiotickou fixaci dusíku Varianty hnojené různými dávkami dusíku (3 měsíce po zasetí)

5 Výsledky: Sušina nadzemní části vojtěšky. Nadzemní hmota vojtěšky se zvýšila u inokulovaných variant. Nejvyšší dávky minerálního dusíku (400 a 800 kg.ha -1 ) inhibovaly klíčení a růst rostlin. Mezi ostatními variantami není statisticky významný rozdíl v sušině nadzemní hmoty. Hodnoty označené stejnými písmeny nejsou statisticky významné na hladině p< 0,05

6 Výsledky: Sušina kořenů vojtěšky. Sušina kořenů vojtěšky se zvýšila u inokulovaných variant. Nejvyšší dávky minerálního dusíku (400 a 800 kg.ha -1 ) inhibovaly klíčení a růst rostlin. Mezi ostatními variantami není v sušině kořenů statisticky významný rozdíl. Hodnoty označené stejnými písmeny nejsou statisticky významné na hladině p< 0,05

7 Výsledky: Symbiotická nitrogenasová aktivita Inokulace rizobiemi statisticky významně zvýšila symbiotickou nitrogenasovou aktivitu u vojtěšky. Nejvyšší nitrogenasová aktivita byla naměřena u varianty bez hnojení a u varianty s 20 tunami kompostu na hektar. Vyšší dávky kompostu statisticky významně inhibovaly nitrogenasovou aktivitu. Minerální hnojení dusíkem inhibovalo nitrogenasovou aktivitu ve všech použitých dávkách. Hodnoty označené stejnými písmeny nejsou statisticky významné na hladině p< 0,05

8 Výsledky: Počty baktérií rodu Rhizobium. Inokulací se statisticky významně zvýšily počty rizobií ve variantách inokulovaných oproti neinokulavané kontrole. Počty rizobií vzrostly oproti nehnojené inokulované kontrole pouze ve variantě hnojené 800 tunami kompostu. Počty rizobií byly statisticky významně nižší u variant hnojených minerálním dusíkem v množství, které odpovídalo hnojení 120, 400 a 800 tun kompostu na hektar. Mezi ostatními variantami není mezi počty rizobií statisticky významný rozdíl. Hodnoty označené stejnými písmeny nejsou statisticky významné na hladině p< 0,05

9 Výsledky: Počty baktérií rodu Azotobacter. Inokulací se statisticky významně zvýšily počty azotobaktera ve variantách inokulovaných oproti neinokulavané kontrole. Počty azotobaktera se zvýšily oproti nehnojené, inokulované kontrole ve variantách hnojených kompostem v dávkách 120, 400 a 800 tun na hektar. Minerálním hnojením ve vyšších dávkách byly naopak počty azotobaktera inhibovány. Tyto výsledky zcela odpovídají literárním poznatkům, které uvádějí, že přímý minerální dusík působí inhibičně na růst aztobaktera a přidaná organická hmota (v tomto případě kompost) naopak jeho počty zvyšuje. Hodnoty označené stejnými písmeny nejsou statisticky významné na hladině p< 0,05

10 Vliv různých dávek hnojení na růst rostlin a symbiotickou fixaci dusíku Závěry: Vliv na počty baktérií: Inokulace azotobakterem a rizobiemi statisticky významně zvyšuje počty azotobaktera a rizobií v inokulovaných variantách. Přídavek organické hmoty (v tomto případě kompostu) příznivě působí na růst rizobií a azotobaktera. Minerální dusík v dávkách odpovídajících 120, 400 a 800 t.ha -1 snižuje počty rizobií a azotobaktera. Vliv na rostliny: Minerální dusík v dávkách odpovídajících 400 a 800 t. ha -1 inhibuje klíčení a růst rostlin. Zvyšující se dávky kompostu nepůsobí statisticky významně na růst vojtěšky v inokulovaných variantách. Inokulace kmeny Sinorhizobium meliloti a Azotobacter chroococcum statisticky významně zvyšuje nadzemní hmotu a kořeny vojtěšky. Cíl: Zjistit, zda dávky kompostu a odpovídající dávky dusíku ve formě minerálního hnojení neinhibují symbiotickou fixaci dusíku a růst azotobaktera.


Stáhnout ppt "Využití mikrobiálních inokulací pro revitalizaci půd O. Mikanová Výzkumný ústav rostlinné výroby - Ruzyně."

Podobné prezentace


Reklamy Google