Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Absolutní monarchie Francie, Rusko, Prusko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Absolutní monarchie Francie, Rusko, Prusko"— Transkript prezentace:

1 Absolutní monarchie Francie, Rusko, Prusko
Dagmar Zemanová

2 Francie Ludvík XIII. (1601-1643)
králem v 9 letech (otec Jindřich Navarský zavražděn) vládla za něj matka s rádcem – kardinálem Richelieu (Rišelijé) Z kterého literárního díla je známé jméno kardinála Richelieu? Zdroj:

3 Tři mušketýři Alexander Dumas st.
romanticko dobrodružný román z 19. století popisuje příběhy z doby Ludvíka XIII. a Ludvíka XIV. Znáš některé filmy, natočené podle románu o třech mušketýrech?

4 Kardinál Richelieu jeden z nejvýznamnějších politiků 17. století
usiloval o upevnění Francie jako velmoci Které země ohrožovaly velmocenské postavení Francie? Zdroj:

5 Kardinál Richelieu  obratný diplomat
bojoval s rozpínavostí Habsburků (rakouských i španělských) podporoval protestanty podporoval anglický parlament proti králi Proč jako katolický duchovní podporoval německé a anglické protestanty? Komu se říká v přeneseném slova smyslu „šedá eminence“? Zdroj:

6 Ludvík XIII. manželka Anna Rakouská (španělská Habsburkovna)
synové Ludvík a Filip manželství plné intrik – námět literárních děl zemřel na tuberkulózu Co znamenala věta „Král je mrtev, ať žije král“? Kterému francouzskému králi se přezdívalo „král Slunce“? Zdroj:

7 Ludvík XIV.  král Slunce
1638 – 1715 nejslavnější francouzský král symbol absolutismu, luxusu a přepychu králem ve 4 letech vládl 72 let Zdroj:

8 Ludvík XIV.  zpočátku vládla matka a rádce kardinál Mazarin
manželka Marie Tereza (španělská Habsburkovna) 6 dětí manželských 10 dětí nemanželských život námětem literárních děl Zdroj:

9 Ludvík XIV.  vládl absolutisticky
Co znamenal králův výrok „Stát jsem já“? podpora katolické církve a vzdělaných měšťanů nedůvěra ve vysokou šlechtu – „pod dozorem“ u královského dvora Zdroj:

10 Versailles rozlehlý komplex staveb obklopen rozsáhlým parkem
symbol královské moci a přepychu napodobován jinými evropskými panovníky (vídeňský Schönbrunn) Zdroj:

11 Versailles Zdroj:

12 Versailles Zdroj: Zdroj:

13 Versailles Jak se říká zahradám na obrázku?
Zdroj:

14 Versailles Francouzská zahrada
Zdroj:

15 Ludvík XIV.  hospodářský i kulturní rozkvět země
kulturní centrum Evropy schopný ministr – Jean Baptiste Colbert podporoval obchod zakládal manufaktury luxusní zboží clo na dovážené zboží Které francouzské výrobky se prodávaly jako luxusní zboží? Zdroj:

16 Francouzský vývoz Zdroj: Zdroj: Zdroj: Zdroj:

17 Ludvík XIV.  zahraniční politika
největší armáda v Evropě boje s Nizozemím, Habsburky, Anglií snaha získat španělský trůn – válka o španělské dědictví americké kolonie – Lousiana – soupeření s Anglií války vyčerpávaly zemi Zdroj:

18 Král Slunce slunce jako symbol moci
přepychový královský dvůr – výkvět francouzské šlechty podpora divadla (sám vystupoval), hudby, výtvarného umění vysoké náklady  placeno z daní po smrti krále země zbídačená vzrostly rozdíly mezi bohatými s chudými Francie oslabena na úkor Anglie Zdroj:

19 Doba Ludvíka XIV. Zdroj: Prohlédni si obrázek. Jak se oblékali lidé v době Ludvíka XIV.?

20 Co symbolizují obrázky?
Zdroj: Zdroj:

21 Jak vypadalo zařízení královského dvora?
Zdroj: Zdroj:

22 Opakování Co znamená pojem absolutismus?
Kteří vysocí duchovní hodnostáři ovlivňovali dějiny Francie? Za kterého krále se odehrává děj románů o třech mušketýrech? Proč si Ludvík XIV. říkal „král Slunce“? Co znamenal jeho výrok „Stát jsem já“? O co šlo ve válce o španělské dědictví? Jaké „dědictví“ zanechal Ludvík XIV. po své smrti?

23 Rusko  dynastie Romanovců absolutní monarchie – samoděržaví
rozšiřování území na východ – Sibiř zaostalý venkov – rolníci závislí na šlechtě (bojaři) rolnické bouře – potlačeny vojskem

24 car Petr Veliký  nejslavnější panovník
od dětství se zajímal o západní kulturu v mládí podnikl studijní cestu do západní Evropy – navštívil také české země v Nizozemí pracoval jako tesař v loděnici sbíral zkušenosti, získával cizí řemeslníky a odborníky

25 Petr v Holandsku

26 Petr Veliký  k moci se dostal potlačením vzpoury šlechty
zaváděl nové poznatky  snaha vytvořit z Ruska světovou velmoc

27 Reformy Petra Velikého 
zavádění evropského způsobu života – oblečení, účesy, stříhání plnovousů  rozvoj školství a osvěty – zakládal školy a učiliště založil divadlo, vydával noviny 1725 založena Akademie věd

28 Válečné výboje  od dětství zájem i o armádu – vlastní „vojsko“ pro zábavu a potěšení  postupný přerod v elitní vojsko sám se účastnil bojů, pochodoval s vojáky  oblíben Rusko nemělo přístup k Baltskému moři (obsazeno Švédy)  špatné spojení s Evropou nebyl přístup k Černému moři (obsazeno Turky)

29 Boje se Švédy

30 Válečné výboje  boje s Turky – neúspěšné boje se Švédy – poraženi
na vybojovaném území založeno nové město Jak se nazývá druhé největší město Ruska? Jak se jmenovalo dříve?

31 Petrohrad

32 Petrohrad Kterou stavbu připomíná palác v Petrohradu?

33 Petrohrad  Sankt Petěrburk
1703 – začátek výstavby výstavné domy a paláce složité geologické i klimatické podmínky stavba za cenu mnoha lidských obětí

34 Rozvoj země  založeny nové manufaktury
výroba pro stát (zbraně, uniformy) potřeba mnoha peněz – vysoké daně  obliba poklesla  povstání (potlačena) z Ruska se stala silná velmoc

35 Petr Veliký  hodnocení
silný a schopný panovník osobní život nešťastný – spory v rodině, syn neschopný – vzpoura proti otci, zemřel ve vězení po Petrově smrti období zmatků

36 Prusko

37 Braniborsko – pruské království
dynastie Hohenzollernů konkurent habsburské monarchie rozvinuté zemědělství silná armáda Fridrich I.

38 Fridrich Vilém I. přezdívka „kaprál na trůně“ vybudoval silnou armádu
armádní způsob života ovládl celou společnost úřady, školy – uniformy, přísná disciplína tvrdé tresty za neposlušnost systém zvaný militarismus

39 Armáda

40 Pruská armáda Jaký byl život vojáka?

41 Fridrich II. Veliký Od mládí se zajímal o umění, filozofii, hudbu Spory s otcem (útěk z domova) Po nástupu k vládě obrat – zahájil válečné výboje

42 Válečné výboje Válka o dědictví rakouské – soupeření s Marií Terezií
Tři válečná období (slezské války) 1763 – vítězství nad Rakouskem – ztráta Slezska ve prospěch Pruska

43 Dělení Polska

44 Dělení Polska Prusko – Rusko – Rakousko 1772 – první dělení
1793 – druhé dělení 1795 – třetí dělení Samostatné Polsko na čas zmizelo z mapy Evropy Největší rozpor mezi Poláky a Rusy – náboženství, útlak politických i občanských práv

45 Citát Kdyby začali moji vojáci myslet, nezůstal by z nich v armádě jediný. Co znamená citát?

46 Zámek Sanssouci Postupim

47 Kterou stavbu palác připomíná?

48 Sanssouci


Stáhnout ppt "Absolutní monarchie Francie, Rusko, Prusko"

Podobné prezentace


Reklamy Google