Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Syntax a sémantika genitivu adnominálního

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Syntax a sémantika genitivu adnominálního"— Transkript prezentace:

1 Syntax a sémantika genitivu adnominálního
Martin Janečka ČF & OLTK KBH FF UPOL

2 Cíle Při volbě příkladů jednotlivých typů adnominálního genitivu by měla existovat určitá vázanost na (komunikační) realitu Oproti tomu zřejmě nelze stanovit u daného typu G adnom nejfrekventovanější kolokaci – problematika značkování (v) korpusu Vágnost některých definic a výkladů G adnom na pozadí tzv. depredikačních transformací Mnohdy nestačí k odlišení sémantiky ani syntaktická kritéria – nutnost přihlédnout k vyšším jednotkám (nadvětným)

3 Uplatňují se však i další sémantické vztahy, které již vždy nevyplývají z výše uvedených nebo podobných větných a větněsémantických vztahů: např. specifikující kvalifikace se uskutečňuje na základě věcně nezávislých entit, přičemž entita kvalifikovaná je kvalifikována vzhledem k entitě kvalifikující; tento vztah je jen někdy možno chápat na pozadí depredikační transformace nebo na pozadí určitých jiných globálních větněsémantických hodnot, jako je např. vztah mezi modálním slovesem a infinitivem „významového“ slovesa (mohu volit – možnost volby); jindy však o podobný vztah opřena není (rytíř ducha).

4 chci řídit touha(?) řídit *touha řízení smím odejít *smělost odejít *smělost odchodu mám prát povinnost(?) prát povinnost praní musím žehlit nutnost(?) žehlit nutnost žehlení umím vařit umění vařit umění vaření(?) můžu volit možnost volit možnost volby

5 PMČ Přívlastek neshodný je takový přívl., který se neshoduje se subst. – jeho tvar se tedy nemění, srov. kus cukru = nominativ, G = kusu cukru, I = kusem cukru apod. rekord Ploce, branka Haška – zcela běžné (u „skutečného“ aut. varianta s „od“) chalupa otce, přítel Heleny, tužka (jako od) spisovatele (noremní v pl. – dresy hráčů) trest smrti, dar výmluvnosti, titul profesora kubík písku, kus pole, roj včel, konev vody – poslední dva řádky vysvětleny jako depredikační transformace

6 Karlík 2000 1) genitiv agentní (subjektový) – zpěv ptáků
2) genitiv patientní (objektový) – rozbití vázy 3) genitiv přivlastňovací (posesivní) – zahrada našeho souseda 4) genitiv přináležitosti (koruny stromů) 5) genitiv nositele vlastnosti (směnitelnost koruny) 6) genitiv vlastnosti (člověk veselé mysli) 7) genitiv autorský (román Milana Kundery) 8) genitiv produktu (autor románu Žert) 9) genitiv vysvětlovací (explikativní) – korálky zubů 10) genitiv definující (povinnost vděčnosti) 11) genitiv dedikační (čestného názvu) – most Palackého 12) genitiv stupňovací (augmentativní, hebrejský) – kniha knih 13) genitiv kvantifikovaného předmětu (partitivní) – kus cukru 14) genitiv zobrazovaného předmětu (obraz prezidenta) 15) genitiv časový (narození 5. ledna)

7 Poznámky ke K. katalogu genitiv patientní (objektový) – rozbití vázy: nepoužívá se! genitiv přivlastňovací (posesivní) – zahrada našeho souseda genitiv nositele vlastnosti (směnitelnost koruny) specializace na ekon. zprávy genitiv vlastnosti (člověk veselé mysli) archaické – v korpuse nenalezeno! genitiv vysvětlovací (explikativní) – korálky zubů − toto není ani v googlu! trest smrti => smrt je (druhem) trestu (N gen nespecifikuje aktant, ale predikativ!) genitiv definující (povinnost vděčnosti) − sporadické genitiv dedikační (čestného názvu) – most Palackého – může být jen v případě, že je příjmení zakončeno na –ý srov. *most Švermy, *ulice Jiráska → Švermův most, Jiráskova ulice genitiv kvantifikovaného předmětu (partitivní) – kus cukru (?)

8 Karlíkovým cílem je navrhnout klasifikaci, která bude založena na formálních kritériích, tj. na morfologicky a/nebo syntakticky manifestujících se vlastnostech konstrukce N – Ngen Příklad nejednoznačnosti “socha svobody“, což může (hl. v mluvené řeči) vyjadřovat genitiv zobrazovaného, autorský nebo posesivní (srov. s tím i Dušková, Kopečný, Šmilauer NčS ad.)

9 Genitivy aktantové G. Agentní v širokém smyslu
např. štěkot psů (1), balada Jana Nerudy (7), směnitelnost koruny (5) G. Patientní v širokém smyslu např. zblednutí Evy (2), autor románu Žert (8), obraz prezidenta (14) G. Posesivní v širokém smyslu např. zahrada našeho souseda (3), koruny stromů (4)

10 protože nominální výrazy kategorie aktantových adnominálních genitivů specifikují aktanty, lze je nahradit posesivním zájmeny 3. os.: kouzlo manekýnky – její kouzlo ženská a mužská jména lze nahradit i posesivním adjektivy – kouzlo manekýnky – manekýnčino kouzlo – ovšem – pokud tomu nebrání morfologická nebo syntaktická omezení - ale JAKÁ?!? Tímto rysem se aktantové genitivy liší od neakantových

11 Neakantové genitivy: 6, 9, 10, 13 (vl., expl., def., part.)
Gexpl je omezen skoro jen na sg., G vlastnosti obsahuje vždy adjektivní frázi a nemůže být jeho jádrem proprium, G partitivní se v některých mor. nářečích odlišuje i morfologicky – dej tam troško toho pepřo apod. 11, 12, 15 (ded., stup., čas.) – opomenuty!

12 Šmilauer Uvažovat ještě číslovky jako subst.? Dříve - devět vojáků (apod.) regulérní G adnom (srov. k tomu Kopečný, který navrhl samostatný pád Numerativ) trocha/troška, spousta, hromada, fůra cukru (vs. kus cukru?); trochu = adv. neurčité číslovky − ovšem chápány jako atribut kongruentní adjektivní (Šipková 1992: 73)

13 Dočekal …se nezabývá genitivy, kde jsou kvantifikátory, jako třeba pět chlapců nebo kus chleba − je tam převráceno pořadí: funkce – argument, protože spojení: kvantifikátor + jméno je spojením typu: predikát (kvantifikátor) + argument (jméno)

14 Vývoj uvažování o Gadnom (Šmilauer)
a) Denominativní adjektiva nahrazují G posesivní – pata Achilla −> Achillova pata apod. U neživotných bývá G, jde-li o jedince a ne o celý druh: Břehy řeky – břehy říční (dnes ne) Listí dubu – listí dubové (dnes - DUBOVÉ LISTÍ) dále u subst., od kterých se Adj netvoří: zájem veřejnosti (dnes - VEŘEJNÝ ZÁJEM!!!), druhy umění b) hoch tvrdé hlavy - tvrdohlavý c) Gsubj (jako u poses.) – úmrtí Smetanovo (dnes: Smetanovo úmrtí nebo úmrtí Bedřicha Smetany!) d) Gobj u subst. slovesných – upálení Husovo (viz Smetana)

15 Gebauer (2007: 365) Ve výrazu „stvoření světa“ je také význam jako ve větě „svět je stvořen“; ve větě této svět jest podmětem a podle toho nazývá se i genitiv světa ve výraze „stvoření světa“ genitivem podmětu Šmilauer (1969: 179) G obj./cíle děje, zasaženého předmětu: Stojí u substantiv odvozených z přechodných sloves a ze sloves s genitivem a označuje předmět (akuzativní nebo genitivní) děje vyjádřeného základním slovesem: stvoření světa (ze: stvořili svět)

16 Gebauer (2007: 363) G vlastnosti(qualitatis)
Sem patří mj. G explikativní (např. znamení kříže, smrt kříže) a G hebrejský: syn pekla, král králův, syn ztracení Philomates to pokládá za hebraismy, doporučuje raději: syn ztracený, pekelný, král nad králi; Blahoslav však pokládá rčení Král králův za lepší

17 Šmilauer Genitivní atribut nesmí být od jména oddělen atributem jiným: Tažení Napoleona Bonaparta do Evropy - *Tažení do Evropy Napoleona Bonaparta ale: Tažení velkého/slavného N. B. do E.(!)

18 Uličný (K deflektivizačním tendencím ve slovanských jazycích)
genitiv adnominální prochází výraznou syntaktizací, vytlačuje jak pády jiné (velkoobchod potravin m. staršího potravinami), tak posesivní adjektiva (boty babičky m. babiččiny boty). Jeho deflektivizační potenciál je o to výraznější, že z mluveného jazyka vytlačil typ babiččiný boty, dědo­vých/-ejch šatů se skloněním tvrdých adjektiv složených; opět převážně jen na západě území.

19 učení se španělských slovíček vs. španělským slovíčkům vs. šp. slovíčka
Češi a Slováci sehráli přátelský zápas v hokeji → …sehráli přátelský zápas hokeje Manažer prodeje (a jiná povolání) Hvězda měsíce září (Gadnom vs. sloveso) „Právě se chystám přeložit do češtiny ten (můj) dopis (od) managementu.“

20 Nádraží ČD (České dráhy vs. Českých drah)
Vjezd vozidel ČEZ (České energetické závody) logistiky Pravá chuť, ZERO cukr-Ø Rozvoz pizza Nejlevnější pizza s nejlepší kvalitou (vs. nejlepší kvality) Máte problém? (Acc) vs. máte pocit (Acc) problému? (G adnom?) Byla jsem v očekávání (Lok) koupání (G adnom)

21 vliv angličtiny (Fidelius)
Anděl Media Centrum, food kritička, Last minute centrum, Erasmus studenti, Senior pas…(Fidelius) Ve všech uvedených případech jde o postavení neshodného substantivního přívlastku, což je ale u obecných jmen archaismus (použitelný v poezii: strašný lesů pán). Běžné je to jenom v názvech typu Vrchlického sady, Palackého univerzita V nominativu může před podstatným jménem stát pouze substantivní přívlastek shodný

22 PDT 2.0 Genitiv explikativní. Genitiv explikativní je takový výraz v genitivu, který rozvíjí obecné rodové jméno užším jménem druhovým; přičemž platí následující transformace: • trest smrti ➝ smrt je (druhem) trest(u). Pomocné kritérium pro určení genitivu explikativního: • genitiv explikativní lze nahradit nominativem jmenovacím: • titul univerzitního profesora ➝ titul univerzitní profesor. • pojem času ➝ pojem čas. Vzhledem k tomu, že sami autoři přiznávají, že v případě „trestu smrti“ nominativem nahrazovat nelze, se jedná o dosti pochybné pomocné kritérium…

23 Přivlastňovací adjektiva a genitivy s významem „na počest, na památku“.
Příklady: Karlova.RSTR univerzita Smetanova.RSTR Litomyšl Parléřův.AUTH Karlův.RSTR most stanice Náměstí Míru.RSTR (nejedná se ani o posesivní adjektivum ani o G dedikační) socha Svobody.RSTR most Barikádníků.RSTR Divadlo Járy Cimrmana.RSTR Sídliště Antala Staška.RSTR - V posledních dvou případech není jednoznačné, zda jde o N jmenovací nebo G adnominální

24 Aponované obecné rodové jméno
V případě, že název ze skupiny B nezávisí na obecném rodovém jménu, ale je s ním v apozici, je tento název zachycen jako identifikační struktura, jejímž kořenem je uzel se zástupným t-lematem #Idph. Terminálním členem apoziční struktury je tedy uzel reprezentující vyjádřené obecné rodové jméno a nově doplněný uzel se zástupným t-lematem #Idph. Srov.:• {#Idph.DENOM [is_member=1]} Proti všem.ID, román.DENOM [is_member=1] Jiráska. (610 výskytů v syn2000 román+gen a vždy i křestní jméno! Jedině „Zoly a Flauberta“ bez kř. jmen)

25 PDT 2.0 Doplnění s funktorem HER se vyjadřuje zejména předložkou po+6 (například: dům po dědečkovi, zůstalo nám to po něm), u substantiva dědictví může být vyjádřeno i genitivem substantiva (je to dědictví komunistického režimu) Zůstal zde majetek po třech a půl miliónu.HER Němců Pes Blackie zdědil po svém pánovi J. Goodchildovi.HER 33 tisíc dolarů. (Dědictví) dům po dědečkovi ≠ (dědictví) dům dědečka - posl. příklad bez uvedení slovesného tvaru nelze převést na G adnom stejného významu

26 Zdroje: Uličný, O.: K deflektivizačním tendencím ve slovanských jazycích. Česká slavistika 2003, s Uličný, O.: Instrumentál ve struktuře české věty. Karolinum, Praha 2000. Šmilauer, V.: Pořádek slov – skupina substantivní; Genitivní řetězy. In: Daneš, F.: O češtině pro Čechy, s a Orbis, Praha 1963. Šmilauer, V.: Novočeská skladba. SPN, Praha 1969. Kopečný, F.: Základy české skladby. SPN, Praha 1962. Petr, J. a kol.: Mluvnice češtiny II. – Tvarosloví. Academia, Praha 1986. Hausenblas, K.: Vývoj předmětového genitivu v češtině. ČSAV, Praha 1958. Karlík, P.: Ke klasifikaci genitivu adnominálního. In: SPFFBU, Brno : MU, 47, A 46, s.  Dočekal, M.: Formální sémantika adnominálního genitivu. In: Čeština - univerzália a specifika, 5. NLN, Praha 2004, s Šipková, M.: Stavba věty v mluvených projevech: syntax hanáckých nářečí. H&H, Jinočany 1993. Mikulová, E. a kol.: Anotace na tektogramatické rovině pražského závislostního korpusu. Universitas Carolina Pragensis, Praha 2005. Kol. autorů: Encyklopedický slovník češtiny. NLN, Praha 2002.

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Syntax a sémantika genitivu adnominálního"

Podobné prezentace


Reklamy Google