Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevStres AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotaceCelkový pohled na stres a jeho vztah k člověku Přínos/cílové kompetencePochopení všech aspektů kolem stresu a jeho škodlivost vůči lid. organismu VY_32_INOVACE_54_15

2 Co je to STRES ? Vychází z latinského slova stringo – utahovati, stahovati „Být ve stresu″ - být vystaven nejrůznějším tlakům, vnitřní napětí v člověku (tenzi) při řešení problému, když se do cesty řešení napětí v člověku (tenzi) při řešení problému, když se do cesty řešení tohoto problému postaví nepřekonatelná překážka. tohoto problému postaví nepřekonatelná překážka. Stresem se obvykle rozumí Stresem se obvykle rozumí vnitřní stav člověka, který je buď: vnitřní stav člověka, který je buď: - přímo něčím ohrožován - přímo něčím ohrožován - nebo také ohrožení očekává - nebo také ohrožení očekává - myslí si, že jeho obrana je nedostatečná ! - myslí si, že jeho obrana je nedostatečná !

3 Co se může rozumět slovem stres: celá těžká situace - ″zkrachoval a je ve stresu″ celá těžká situace - ″zkrachoval a je ve stresu″ okolnost, podmínka či nepříznivý faktor – stresor okolnost, podmínka či nepříznivý faktor – stresor odpověď organismu na stresující činitele odpověď organismu na stresující činitele celkový vnitřní stav – fyzický i psychický celkový vnitřní stav – fyzický i psychický

4 Intenzita stresové reakce: Intenzita stresové reakce: hyperstres – překračující hranice adaptability ( schopnosti hyperstres – překračující hranice adaptability ( schopnosti vyrovnat se se stresem) vyrovnat se se stresem) hypostres – nedosahuje obvyklé tolerance stresu hypostres – nedosahuje obvyklé tolerance stresu Vliv hrají ministresory: Vliv hrají ministresory: - nudy - nudy - senzorické deprivace - senzorické deprivace - frustrace… - frustrace… - zátěž - zátěž Kvalita stresové reakce: Distres – negativně působící stres – při nepříznivých stresových Distres – negativně působící stres – při nepříznivých stresových situacích. situacích. Eustres – kladně působící stres – rozechvění při očekávání, Eustres – kladně působící stres – rozechvění při očekávání, kladně emocionálně zabarvené události, motivace. kladně emocionálně zabarvené události, motivace.

5 Základní složky stresu Stresové faktory (činitele) Stresové faktory (činitele) - momentální okolnosti, které způsobují stres. - momentální okolnosti, které způsobují stres. Stresor – podnět či situace hodnocená jedincem Stresor – podnět či situace hodnocená jedincem jako přetěžující či přesahující jeho možnosti a ohrožující jako přetěžující či přesahující jeho možnosti a ohrožující jeho integritu. jeho integritu. Reakce na stres – odpověď člověka na stresové Reakce na stres – odpověď člověka na stresové faktory, (individuální rozdíly – účinek stresu, náročnost faktory, (individuální rozdíly – účinek stresu, náročnost zátěže, typ osobnosti). zátěže, typ osobnosti).

6 Fyziologické a psychologické reakce na stres a) Fyziologické rekce : všechny varovné signály vysílané do mozku zpracovává hypotalamus všechny varovné signály vysílané do mozku zpracovává hypotalamus signály z hypotalamu se šíří sympatickým nervovým systémem, dřeň signály z hypotalamu se šíří sympatickým nervovým systémem, dřeň nadledvin se stimuluje ke zvýšené sekreci adrenalinu, noradrenalinu nadledvin se stimuluje ke zvýšené sekreci adrenalinu, noradrenalinu reakce pro boj, útok, poplachové reakce reakce pro boj, útok, poplachové reakce zvýšená produkce některých hormonů zvýšená produkce některých hormonů zrychlený krevní oběh, zvyšování TK, uvolňování cholesterolu zrychlený krevní oběh, zvyšování TK, uvolňování cholesterolu zrychlený dech zrychlený dech zvýšená citlivost všech smyslů... zvýšená citlivost všech smyslů... b) Psychologické reakce : změny v prožívání a chování změny v prožívání a chování změny psychických procesů a stavů změny psychických procesů a stavů

7 Fáze stresu: 1) Fáze varovná: přítomnost stresoru (jednotlivé podněty, skupina několika podnětů) (jednotlivé podněty, skupina několika podnětů) přítomnost tělesných reakcí přítomnost tělesných reakcí 2) Fáze odolávání: objevují se frustrující pocity, ztráta energie, únava, vyčerpání, obavy z neúspěchu únava, vyčerpání, obavy z neúspěchu 3) Fáze vyčerpání: únava, stavy úzkosti, deprese Stres není: strach, úzkost, přímá příčina nemoci. Je nutně špatný, protože může motivovat, evokovat vznik různých nemocí !!!

8 Stresory Negativní vliv působící na člověka ! Může jím být: 1) materiální faktor (nedostatek potravy či tekutiny) 2) sociální faktor (ponorková nemoc, nedostatek času, situace osamění, nedostatek místa) situace osamění, nedostatek místa) 3) fyzikální stresor (alkohol, nikotin, kofein, drogy, nízký obsah kyslíku ve vzduchu, vibrace, otřesy, změny nízký obsah kyslíku ve vzduchu, vibrace, otřesy, změny ročních období, změny tlaku vzduchu, viry, bakterie, ročních období, změny tlaku vzduchu, viry, bakterie, nehody, těhotenství, nechtěný sexuální styk) nehody, těhotenství, nechtěný sexuální styk) 4) emocionální stresory (úzkostnost = anxiozita, zármutek, obavy, strach, nenávist, zloba, nespavost, zármutek, obavy, strach, nenávist, zloba, nespavost, anticipace) anticipace)

9 Stresory vyvolávající úzkost Biologické stresory – ohrožující život nebo Biologické stresory – ohrožující život nebo existenci určitých orgánů. Porušení homeostázy a existenci určitých orgánů. Porušení homeostázy a nové stresory ohrožující sebeúctu. nové stresory ohrožující sebeúctu. Ministresory – mírné až velmi mírné okolnosti Ministresory – mírné až velmi mírné okolnosti vyvolávající stres (např. dlouhodobě pociťovaný vyvolávající stres (např. dlouhodobě pociťovaný nedostatek lásky od svých dětí či partnera). nedostatek lásky od svých dětí či partnera). Makrostresor – deptající, děsivě působící vlivy Makrostresor – deptající, děsivě působící vlivy vývoje ekonomické krize, vývoj mezinárodního klima. vývoje ekonomické krize, vývoj mezinárodního klima.

10 Hlavní obranné mechanismy Vytěsnění - vyloučení bolestivých impulzů či vzpomínek z vědomí. Vytěsnění - vyloučení bolestivých impulzů či vzpomínek z vědomí. Racionalizace - jsou to převážně výmluvy, "přijatelné" důvody Racionalizace - jsou to převážně výmluvy, "přijatelné" důvody namísto skutečných. namísto skutečných. Reaktivní formace - vyjádření opačného motivu Reaktivní formace - vyjádření opačného motivu (nechtěné dítě – přehnaná péče). (nechtěné dítě – přehnaná péče). Projekce - připisování vlastních nežádoucích vlastností jiným v Projekce - připisování vlastních nežádoucích vlastností jiným v přehnané míře. přehnané míře. Intelektualizace - pokus o získání emočního odstupu Intelektualizace - pokus o získání emočního odstupu (lékař, u velkého lidského utrpení, nemůže soucítit s každým). (lékař, u velkého lidského utrpení, nemůže soucítit s každým). Popření - popření existence nepříjemné vnější reality Popření - popření existence nepříjemné vnější reality (nepřipustit si takovou diagnózu). (nepřipustit si takovou diagnózu). Sublimace - neboli přesunutí na náhradní cíl, nepříjemné napětí Sublimace - neboli přesunutí na náhradní cíl, nepříjemné napětí zmírněno tvorbou (hudba, poezie, umění), atd. zmírněno tvorbou (hudba, poezie, umění), atd.

11 Adaptace – schopnost organismu přizpůsobovat se novým, Adaptace – schopnost organismu přizpůsobovat se novým, neobvyklým a často náročným změnám a vlivům vnějšího prostředí. neobvyklým a často náročným změnám a vlivům vnějšího prostředí. Kouping - představuje zvládání nadlimitní, to je mimořádně Kouping - představuje zvládání nadlimitní, to je mimořádně silné a dlouhodobé zátěže. silné a dlouhodobé zátěže. Kompenzace - nezdařené zvládnutí znamená maladjustaci či Kompenzace - nezdařené zvládnutí znamená maladjustaci či dekompenzaci. dekompenzaci. - vyrovnala se s postižením - vyrovnala se s postižením - přijala ho - přijala ho - přizpůsobila si se tomu, nebo ne! - přizpůsobila si se tomu, nebo ne!

12 Pokus se odpovědět 1. 1. Co rozumíš pod pojmem KOUPING ? 2. 2. Vysvětli pojem STRESOR ? 3. 3. Pokus se popsat fyziologickou reakci na stres. 4. 4. Znáš nějaké obranné mechanismy vůči působení stresu? 5. 5. Co si představuješ pod pojem MAKROSTRESOR ?

13 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google