Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proces řízení rizik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proces řízení rizik."— Transkript prezentace:

1 Proces řízení rizik

2 Obsah Co je proces řízení rizik ? Definice rizika
Části procesu řízení rizik Identifikace a popis rizik Analýza rizik Hodnocení a návrh opatření Krizové řízení a řízení rizik

3 Co je proces řízení rizik
Řízení rizik je komplexní proces skládající se z několika fází, které na sebe navazují a vytvářejí jakousi smyčku Cílem řízení rizik je identifikace a kvantifikace rizik, kterým musí společnost čelit a především rozhodnutí o vhodném způsobu zvládání těchto rizik

4 Definice rizika škodlivá událost (pravděpodobnost výskytu) – riziko jako výskyt očekávaná škoda (pravděpodobnost výskytu ∗ závažnost důsledků) – riziko jako důsledek podmínka vzniku škody/krize (zjišťuje se kauzální řetězec rizikových faktorů) – riziko jako potenciální nepřízeň okolností nebo potenciální hrozba riziko jako odchylka od plánovaného cíle všechny definice rizika mají společné tři prvky – časový rámec, v němž se o riziku uvažuje, pravděpodobnost výskytu události nebo událostí a míru závažnosti důsledků 

5 Části procesu řízení rizik
Proces řízení rizik je možné rozdělit do následujících částí: 1. Identifikace a popis rizik 2. Analýza rizik 3. Hodnocení a návrh opatření

6 Identifikace a popis rizik 1
vyhotovení seznamu rizik, která mohou organizaci ohrozit jedná se o všechna rizika, která představují potenciální hrozbu charakter rizika je vždy závislý na předmětu činnosti podniku rizika se od sebe odlišují nejen svým charakterem, ale také četností (pravděpodobností) výskytu a mírou závažnosti důsledků

7 Identifikace a popis rizik 2
odhad musí pracovat s neurčitostí a proměnlivostí dat rizika mohou být např. průmyslová, obchodní, finanční, právní nebo mezinárodní jde také o určení osob odpovědných za jednotlivé činnosti v rámci tohoto procesu, výběr metodiky, která bude použita pro analýzu rizik, stanovení referenční úrovně, kritérií a způsobu hodnocení a zvládání rizik

8 Analýza rizik je zaměřena na analyzování rizikových faktorů (žádné riziko nepůsobí izolovaně) hlavní cílem analýzy rizik je klasifikace rizik dle pravděpodobnosti výskytu a závažnosti důsledků na jednotlivé funkcionální oblasti zahrnuje identifikaci a kvantifikaci aktiv, hrozeb a zranitelností a stanovení výše rizika nebo škody v souladu se schválenou metodikou zdroje informací zahrnují např. situační analýzu, záznamy a popisy havárií, odbornou literaturu apod.

9 Hodnocení a návrh opatření
provádí se na základě posouzení pravděpodobnosti výskytu rizika a závažnosti důsledků v této fázi se formují cíle a navrhují se možnosti prevence příp. způsoby zmírnění účinků rizika nebo rizikové faktory se řadí podle jejich významu pro organizaci v poslední fázi by mělo dojít k rozhodnutí o vhodném způsobu zvládání rizik a riziku se vyhnout zbytkové riziko je riziko, které zůstalo po realizaci všech opatření 

10 Krizové řízení krize se chápe jako událost ohrožující cíle, záměry a existenci organizace proto je nutné ke každé rizikové události přiřadit její krizový potenciál, který naznačuje takovou úroveň účinků, při nichž může být návrat do normálního stavu obtížný krizový potenciál lze vyjádřit jako současné působení spouštěcího faktoru krize (rizikový faktor překračující nějakou prahovou hodnotu) a nestabilních podmínek prostředí

11 Cesta ke krizovému stavu
Krizový potenciál = spouštěcí faktor ∗ nestabilní podmínky prostředí


Stáhnout ppt "Proces řízení rizik."

Podobné prezentace


Reklamy Google