Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní informační centrum ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní informační centrum ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64"— Transkript prezentace:

1 Školní informační centrum ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64
Akreditovaný kurz MŠMT - Aktuální trendy v oblasti školních knihoven Lektor: Bc. Romana Ráblová

2 Základní škola Provaznická
Městský obvod Ostrava – Jih, Moravskoslezský kraj Škola má: 28 pedagogických pracovníků 410 žáků Ke škole patří: Školní informační centrum, Poradenské pracoviště (výchovný poradce, speciální pedagog a metodik prevence) Velká školní zahrada s naučnou stezkou a Centrum environmentální výchovy s ekologickou učebnou, skleníkem a učebnou v přírodě. Moderní hřiště. Školní jídelna, školní družina. Škola se zaměřuje se na: projektovou výuku vzdělávání mimořádně nadaných žáků a žáků se specifickými poruchami učení je metodikem v oblasti environmentální výchovy pro celý MS kraj – titul MEZINÁRODNÍ EKOŠKOLA Nabízí: moderně vybavené učebny, příjemné prostředí, výuku AJ a práci na PC od 1. ročníku, akce pro děti i rodiče.

3 Kde vzít finance na rekonstrukci a vybavení školní knihovny?
Projekt „ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ“ Cíl projektu - zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ nové výukové metody – proškolení pedagogů v oblasti kritického myšlení, nákup moderních učebních pomůcek – interaktivní tabule a učebnice, výukové programy aj., vytvoření výukových materiálů – pracovní listy, vybudování Školního informačního centra s profesionální obsluhou,          INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

4 Důvody, které nás vedly k vybudování ŠIC na naší škole
podpora čtenářské a informační gramotnosti, potřeba mít kvalitně vybavené zázemí pro vzdělávání a práci s informačními zdroji, zpřístupnit knihovní fond a Internet všem uživatelům po celý den, aktualizace stávajícího knihovního fondu -vyřazení zastaralých a nákup nových dokumentů (tištěné, elektronické), vnést systém do evidence fondu, výpůjček, čtenářů (snížit nenávratné výpůjčky) zavedením AKS,

5 Školní informační centrum (ŠIC)
náklady na vybavení ,- Kč, multimediálně vybavená učebna, variabilní nábytek, registrováno v evidenci knihoven MK ČR, členem KŠK SKIP ČR, provozní doba pro veřejnost (Po, St, Pá od 14 do 18 hodin), PR – logo, sekce na webových stránkách školy

6 Školní informační centrum
ŠIC zázemí pro výuku, tematické besedy, knihovnické lekce,, biblioterapie - muzikoterapie, výstavy, soutěže, odborné semináře, zapojuje školu do celostátních a mezinárodních projektů na podporu čtenářství, provozuje otevřený klub

7

8

9

10 TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA
Klub FreeCoolIn nabízí neorganizované mládeži a dětem prostor, kde se může neformálně sejít, popovídat si, posedět, kde může případně realizovat své zájmy a naučit se tak pozitivně trávit svůj volný čas, působí preventivně v oblasti socio-patologických jevů (vandalismus, experimenty s drogami, prostituce, šikana, aj.) OK je tedy otevřený každému, kdo chce strávit volné chvíle mimo domov, ve společnosti vrstevníků, a přitom nechce být přísně vázaný časově a obsahově na jeden druh činnosti, doba otevření klubu je uzpůsobena cílové skupině (jedná se především o odpolední hodiny, s přesahem do hodin večerních, o prázdninách, kdy má cílová skupina nevíce volného času TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA

11 Věkové složení návštěvníků:
9 – 15 let Vybavení klubu: 30 studijních míst, Internet, DVD, video, promítací plátno čtecí koutek, sportovní vyžití (ping-pong, stolní fotbálek) stolní hry (Aktivity, az kvíz, magnetická šibenice,…) časopisy a knihy pro –náctileté Akce: Besedy (graffiti, kosmetika, břišní tanec, canisterapie aj.) výtvarné dílny (Ze starého nové – módní doplňky,…)

12 Knihovna žákovská knihovna, učitelská knihovna knihovní fond
nákup knihovního fondu (rozpočet školy, granty, sponzorské dary, SRPŠ) výpůjčky a evidence knihovního fondu - AKS Clavius stavění knihovního fondu (beletrie – abecední s čtenářským určením, naučná literatura – oborové s čtenářským určením) Učitelská a žákovská knihovna Knihy 3 417 titulů Periodika 12 titulů AV-média 173 titulů

13 Tematické kufříky Kufříky obsahují knihy, didaktické hry a pomůcky na určité téma.

14 Výuka

15 Přestávky

16 Tematické besedy

17 Knihovnické lekce

18 Projekty na podporu čtenářství

19 Práce s předškoláky

20 Soutěže „Já a kniha“

21 I učitelé rádi soutěží…

22 Výtvarné dílny

23 Besedy s hosty

24 Noc s Andersenem

25

26

27

28 Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“

29 Výstavy

30 Semináře, workshopy, konference

31 Děkuji za pozornost! Více se o nás dozvíte na: www.zsprovaznicka.cz


Stáhnout ppt "Školní informační centrum ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64"

Podobné prezentace


Reklamy Google