Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BALETBALET Photo by: www.weheartit.comwww.weheartit.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BALETBALET Photo by: www.weheartit.comwww.weheartit.com."— Transkript prezentace:

1 BALETBALET Photo by: www.weheartit.comwww.weheartit.com

2 ÚVOD P ř edem bych cht ě la upozornit, že balet tancují i kluci, takže se vy, kluci, nesm ě jte p ř íslušník ů m svého „rodu“. D ě lám si srandu, klidn ě se sm ě jte, mn ě je to jedno. N ě kte ř í další spolužáci- dob ř e, spoluža č ky- také chodili na balet a Zorka s Bebe dokonce spolu…doufám, že nebudou naštvané, že jsem to zmínila… Photo by: www.weheartit.comwww.weheartit.com

3 Jak jsem se dostala k baletu … Na balet chodím od č ty ř, nebo p ě ti let. Když si na to te ď vzpomenu, musela jsem vypadat dost vtipn ě. To je ale jedno, protože p ů vodn ě jsem cht ě la psát o tom, jak jsem se k baletu dostala…. Pozn.:Ani jedna z t ě ch malých roztomilých hol č i č ek nejsem já! Photo by: www.weheartit.comwww.weheartit.com

4 Jak jsem se dostala k baletu… Když mi byly asi č ty ř i roky, strašn ě moc jsem cht ě la být baletka (te ď už po tom zas tak moc netoužím, balet beru spíš jako koní č ek). Ale v ZUŠ na m ě ř ekli, že jsem ješt ě moc malá,na to, abych mohla tancovat. Nakonec m ě však vzali od p ě ti let, p ř estože baletní kroužek byl až od první t ř ídy. Prvních šest let jsme m ě li paní u č itelku, která byla baletkou v Národním divadle. Pamatuji si, že na první vystoupení jsme si m ě li sehnat kostým, a já jsem byla p ř evle č ená za myšku. Photo by: www.weheartit.comwww.weheartit.com

5 Jak balet vznikl… Balet se za č al objevovat v operách, jako tane č ní vložka koncem 16. století, ale jako samostatná um ě lecká forma se za č al projevovat ve Francii. Nejpopulárn ě jší byl balet v 18. století. Photo by: www.weheartit.comwww.weheartit.com

6 Baletní pot ř eby Na balet nepot ř ebujete žádné speciální vybavení- tedy alespo ň ze za č átku vám posta č í oby č ejné cvi č ky… Pozd ě ji se cvi č í na „špi č kách“. Photo by: www.weheartit.comwww.weheartit.com

7 Nebezpe č nost baletu? Vysoká! Zní to neuv ěř iteln ě, ale balet je VELMI NEBEZPE Č NÝ!!! M ů že se vám u n ě j spoustu úraz ů, obzvláš ť, když se hodn ě snažíte. Mn ě se našt ě stí ješt ě nic nestalo. Jenom jednou, když jsem si snažila dát nohu k hlav ě jsem si tu nohu málem utrhla… Od té doby jsem to rad ě ji nikdy nezkoušela, ale tenkrát se mi to povedlo. Barbora Kohoutková(divné jméno, ale je to dobrá baletka) ř ekla: „Balet je jedna z nejkrásn ě jších a zárove ň nejtvrdších profesí vyžadujících disciplínu a poznání svého t ě la i ducha.“ Myslím, že je to pravda. Photo by: www.weheartit.comwww.weheartit.com


Stáhnout ppt "BALETBALET Photo by: www.weheartit.comwww.weheartit.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google