Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Základy katalogizačních pravidel AACR2R + MARC 21 – selekční údaje PhDr. Libuše Machačová Vědecká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Základy katalogizačních pravidel AACR2R + MARC 21 – selekční údaje PhDr. Libuše Machačová Vědecká."— Transkript prezentace:

1 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Základy katalogizačních pravidel AACR2R + MARC 21 – selekční údaje PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

2 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Struktura bibliografického záznamu Bibliografický záznam se skládá z několika částí: Popisné údaje: bibliografický popis selekční údaje Katalogizační záznam má navíc: lokační údaje: signatura, údaje o jednotkách

3 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Standardy Pravidla AACR2R – soubor metodických pokynů, co a jak zapsat Formát - kam zapsat (UNIMARC, UNIMARC/Autority, MARC 21, MARC 21/Autority) Báze národních autorit: http://sigma.nkp.cz/F http://sigma.nkp.cz/F

4 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Katalogizační politika Na stránce NK: O knihovně – Zpracování fondů – Katalogizační politika: http://www.nkp.cz/pages/page.php3? page=fond_standard1.htm Portál autorit: http://autority.nkp.cz/

5 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Zkratky http://www.nkp.cz/pages/fond_def_zk ra.htm Nepouž í v á me zkratky, kter é zde nejsou uveden é, ani: Seznam zkratek pro jmenný a věcný popis. - Praha : NK, 1994. -- (Edice Standardizace ; č. 2). Používáme: AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. - Praha : NK, 1999. -- (Edice Standardizace ; č. 18).

6 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Zkratky - příklady ca (u přibližného data narození či úmrtí) jr. (junior) sr. (senior) nar. (narozen) zemř. (zemřel)

7 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Volba selekčních údajů Selekční údaje tvoří přístupovou cestu k záznamu ať už v lískovém, tak i v elektronickém katalogu: jmenné selekční údaje korporativní záhlaví názvové selekční údaje hlavní záhlaví vedlejší záhlaví

8 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Hlavní záhlaví Hlavní záhlaví je tvořeno pro osobu, nebo korporaci s hlavní odpovědností; pro akci nebo unifikovaný název Správnou podobu jména ověřujeme - píšeme vždy ve stejné (autoritní) podobě (soubor národních autorit) http://sigma.nkp.cz/F http://sigma.nkp.cz/F

9 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Hlavní záhlaví Hlavní záhlaví může být v záznamu jen jedno Osoba s hlavní odpovědností pole 100 Korporace s hl. odpovědností pole 110 Akce - pole 111 Unifikovaný název – pole 130

10 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Údaje o odpovědnosti x selekční údaje Všechny původce uvedené v selekčních údajích musíme mít zároveň v popisných údajích (v podobě, jak jsou uvedeni na knize) – buď v údajích o původcích nebo v poznámce Obráceně to neplatí – překladatele u brakové literatury mohu zapsat např. do poznámky, ale není nutné zapsat jako selekční údaj

11 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Údaje o odpovědnosti x selekční údaje 3Zatímco údaje o odpovědnosti přebíráme přesně tak, jak jsou na titulní stránce uvedeny (píšeme do 245c), 3selekční údaje uvádíme ve formalizované (autoritní) podobě

12 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Údaje o odpovědnosti x selekční údaje – dílo jednoho autora První údaj o odpovědnosti – povinný selekční údaj – hlavní záhlaví – pole 100 další údaj o odpovědnosti – možnost zapsat jako vedlejší záhlaví, považujeme-li to za významné – pole 700 uNapř.“ u / napsala Astrid Lindgrenová - 245c x 100 u ; přeložila Bohumila Kučerová - 245c x 700 u ; ilustrovala Helena Zmatlíková - 245c x 700

13 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 100 - hlavní původce Příjmení i jméno se zapisuje do $a Role mají podobu písmenného kódu Kontrolujeme v souboru autorit Příklad: 1001#$a Čapek, Karel, $d 1890-1938 $7 jk01021023 $4 aut

14 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Autority Správnou podobu jména ověřujeme - píšeme vždy ve stejné (autoritní) podobě Kontrolujeme v souborech autorit NK, případně v národních bibliografiích a dalších pramenech U ženských jmen (cizinek) nedáváme koncovku -ová http://sigma.nkp.cz/F

15 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Personální záhlaví – kapitola 22 22.2 Volba mezi různými jmény 22.3 Volba mezi různými formami téhož jména 22.5 Příjmení v záhlaví … Podrobněji viz pravidla

16 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pseudonymy – 22.2B JEDEN PSEUDONYM – pokud jsou všechna díla jedné osoby vydána pod pseudonymem, zvolte pro záhlaví pseudonym: 1001# $a Orwell, George NIKOLI: Blair, Eric Arthur

17 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pseudonymy – 22.2B NĚKOLIK BIBLIOGRAFICKÝCH IDENTIT – díla jednoho druhu pod jedním pseudonymem a díla jiného druhu pod jiným pseudonymem nebo vlastním jménem – použijeme podle druhu díla obě záhlaví: Bondy, Egon x Fišer, Zbyněk

18 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová 22.3B3 – jména psaná latinkou a uznávaná v české formě 1000# $a František z Assisi, $c svatý NIKOLI: San Francesco d‘Assisi 1000# $a Jan Pavel II., $c papež NIKOLI: Joannes Papa II

19 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Příjmení se samostatně psanými částicemi – 22.5D - příklad Předložky, které jsou součástí jména, vylučujeme z řazení 1001# $a >Žerotína, Karel, $c starší, $d 1564-1636 česká interpretace

20 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Příjmení se samostatně psanými částicemi – 22.5D - příklad Pokud v němčině jméno začíná předložkou sloučenou se členem, začíná záhlaví touto částicí: 1001# $a Zur Mühlen, Hermynia, $d 1881-1951

21 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Příjmení se samostatně psanými částicemi – 22.5D - příklad U ostatních německých jmen začíná záhlaví tou částí jména, která následuje za částicí: 1001# $a Goethe, Johann Wolfgang von, $d 1749-1832

22 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová 22.17. Životní data – osoby žijící ve 20. století Žijící osoba, rok narození je známý 1001# $a Dvořák, Jiří, $d 1923- nežijící osoba, rok narození i úmrtí známé 1001# $a Dvořák, Jiří, $d 1923-1998 nežijící osoba, známý rok narození 1001# $a Dvořák, Jiří, $d nar. 1923 nežijící osoba, známý rok úmrtí 1001# $a Dvořák, Jiří, $d zemř. 1998

23 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová 22.17. Životní data – osoby žijící ve 20. století Žijící osoby se stejným rokem narození 1001# $a Dvořák, Jiří, $d 1941 led. 10.- 1001# $a Dvořák, Jiří, $d 1941 břez. 24.- 1001# $a Dvořák, Jiří, $d 1941-

24 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová 22.17. Životní data – osoby žijící do počátku 20. století Rok narození je nejistý nebo v rozpětí několika let 1001# $a Dvořák, Jiří, $d ca 1823-1898 Rok úmrtí je nejistý nebo v rozpětí několika let 1001# $a Dvořák, Jiří, $d 1823-ca 1898 Oba letopočty přibližné 1001# $a Dvořák, Jiří, $d ca 1823-ca 1898

25 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová 22.17. Životní data – osoby žijící do počátku 20. století Rok narození a úmrtí neznámé, známé jen některé roky činnosti 1001# $a Dvořák, Jiří, $d činný 1823-1838 Rok narození a úmrtí neznámé, roky činnosti neznámé, století známo 1000# $a Jan z Prahy, $d 13. stol. 1000# $a Jan z Prahy, $d 12./13. stol.

26 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Díla jednoho personálního autora Personální autor - osoba s hlavní odpovědností za vytvoření intelektuálního nebo uměleckého obsahu díla Vytváříme hlavní záhlaví - 100

27 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Díla dvou personálních autorů Vytváříme hlavní záhlaví na toho autora, který je uveden jako první - 100 Pro druhého autora vytváříme vedlejší záhlaví - 700

28 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Díla tří personálních autorů Vytváříme hlavní záhlaví na toho autora, který je uveden jako první - 100 Pro druhého a třetího autora vytváříme vedlejší záhlaví – 700 a 700

29 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Nevyznačená hlavní odpovědnost více než tří autorů (korporací) Pokud u díla se společnou odpovědností nemá žádná osoba ani korporace hlavní odpovědnost za intelektuální nebo umělecký obsah díla a zároveň jsou uvedeny více než 3 osoby nebo korporace, je hlavní záhlaví pod názvem Vytvoříme vedlejší záhlaví pro osobu nebo korporaci uvedenou jako první

30 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Nevyznačená hlavní odpovědnost více než tří autorů (korporací) Pokud tedy dílo pochází od více než 3 osob nebo korporací, které jsou vyjmenované, ale u žádné není vyznačena hlavní odpovědnost, zapíšeme 1. autora nebo 1. korporaci do údajů o odpovědnosti s výpustkou … a doplníme [et al.] Pro tuto osobu nebo korporaci vytvoříme vedlejší záhlaví (pole 700 nebo 710)

31 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Nevyznačená hlavní odpovědnost více než tří autorů (příklad) Pokud jsou na tit. s. jmenovitě uvedeni více než tři autoři, v poli 245 uvedeme pouze prvního s výpustkou a zkratkou „[et al.]“ a pro tohoto autora vytvoříme vedlejší záhlaví. Na tit. s. tedy je uvedeno např.: Napsali K. Černý, I. Filipová, P. Müller, J. Novák 245 00 $a Název díla / $c napsali K. Černý... [et al.] 700 1# $a Černý, Karel

32 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Autor a kolektiv Je-li v pramenech popisu uvedeno napsal autor a kolektiv (jména dalších původců nejsou vyjmenována), je tento autor hlavním původcem a budeme pro něj tvořit hlavní záhlaví (pole 100)

33 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Autor a kolektiv Je-li v pramenech popisu uvedeno napsal autorský kolektiv nebo kolektiv autorů pod vedením … (jména dalších původců nejsou vyjmenována), je tento autor hlavním původcem a budeme pro něj tvořit hlavní záhlaví (pole 100) Kolektiv pod vedením redaktora, editora – tento původce má vedlejší záhlaví (pole 700), popisujeme pod názvem

34 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Popis pod korporací Korporace je organizace nebo skupina osob identifikovaná svým vlastním jménem, která jedná nebo může jednat jako celek

35 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Díla pocházející od jedné korporace Korporace je organizace nebo skupina osob identifikovaná svým jménem, která jedná nebo může jednat jako celek Dílo pochází od korporace tehdy, jestliže bylo touto korporací vydáno nebo vytvořeno nebo jeho vydání bylo korporací iniciováno

36 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Korporativní záhlaví Pokud má být korporace zvolena pro hlavní záhlaví, musí tento dokument pocházet od korporace a zároveň musí spadat do některé ze 6 kategorií uvedené v AACR, pravidlo 21.1B2: 1. díla administrativního charakteru 2. právní, vládní a náboženské dokumenty 3. díla zaznamenávající kolektivní myšlení korporace 4. zprávy o kolektivních aktivitách 5. výsledek společné aktivity skupiny 6. kartografické dokumenty

37 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Korporativní záhlaví Ústav pro jazyk český (Akademie věd ČR) 90 let Ústavu pro jazyk český [grafika] : výstava : 6. září - 10. října 2001, přízemí Klementina. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2001. -- 1 plakát : jednobarev. ; 86 x 69 cm Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky s Národní knihovnou ČR a s Archivem věd ČR. Vedl. záhl.(místo konání akce) Národní knihovna České republiky Akademie věd České republiky. Archiv

38 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová 1. díla administrativního charakteru Díla administrativního charakteru zabývající se korporací samotnou – např. činností, financemi, zaměstnanci – výroční zprávy, adresáře členů, katalogy sbírek…

39 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová 2. právní, vládní a náboženské dokumenty Právní a náboženské dokumenty: zákony ústavy právní předpisy soudní rozhodnutí náboženská díla

40 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová 3. díla zaznamenávající kolektivní myšlení korporace Zprávy z komisí, výborů, o politice korporace, oficiální stanoviska korporace k vnějším záležitostem

41 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová 4. zprávy o kolektivních aktivitách konference expedice výstavy semináře veletrhy festivaly

42 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová 5. výsledek společné aktivity skupiny Hudební skupiny, orchestry

43 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová 6. kartografické dokumenty Když má korporaci jinou roli než vydavatelskou – např. vypracovala Kartografie Praha

44 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 110 – hlavní korporace První indikátor hodnota 2 – v přímém pořadí, 2. indikátor prázdný. Doplněk se píše přímo v $a Příklad: 1102#$a Galerie mladých (Brno, Česko)

45 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 111 - akce První indikátor hodnota 2 – v přímém pořadí, 2. indikátor prázdný. Místo konání se píše v $c Příklad při monografickém zpracování: 1112#$a Seminář ASŘ $n (29. : $d 2004 : $c Ostrava, Česko)

46 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 111 - akce Příklad pro pokračující akci – monografické zpracování: 1112#$a CASLIN 2005 $c (Lednice, Břeclav, Česko) Každá konference má vlastní téma Pozn.: zápis místa v závorce musí odpovídat souboru autorit

47 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 111 - akce Příklad pro pokračující akci – seriálové záhlaví: 1112#$a Knihovny současnosti (konference)

48 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 246 – variantní názvy V poli 245 je selekční pouze $a Pokud chceme zapsat název části jako selekční údaj, je třeba použít též pole 246 pro variantní názvy: 24510 $a Dějiny Olomouce. $p Holice 24630 $a Holice Pozn.: Názvy děl od jiných autorů se rozepisují v poli 700

49 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Názvové údaje – variantní názvy Alternativní název Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky (2. část zapisujeme jako variantní název do selekčního pole) 24510 $a Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky 24630 $a Cesta tam a zase zpátky

50 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Názvové údaje – variantní názvy Obálkový název, hřbetní název 24614 $a ; 24618 $a Souběžný název 24631 $a Název části, významný podnázev 24630 $a

51 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 246 – variantní názvy 24510 $a Ruština, čeština : $b praktický slovník / $c Pavel Pohlei, Miloslava Šroufková 24614 $a Ruština, čeština : $b praktický slovník s novými výrazy 24618 $a Praktický slovník rusko- český a česko-ruský

52 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Příklady děl s více názvy (přítisky) – 1 autor 24510 $a Jablko z klína ; $b Ruce Venušiny ; Jaro, sbohem / $c Jaroslav Seifert 70012 $a Seifert, Jaroslav, $d 1901- 1986. $t Ruce Venušiny 70012 $a Seifert, Jaroslav, $d 1901- 1986. $t Jaro, sbohem

53 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Příklady děl s více názvy (přítisky) – více autorů 24510 $a Poklad / $c Douglas Preston a Lincoln Child. Za trest / Dick Francis. Tanečník / Jeffery Deaver 7001# $a Child, Lincoln 70012 $a Francis, Dick. $t Za trest 70012 $a Deaver, Jeffery. $t Tanečník

54 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Příklady děl s více názvy (přítisky) – více autorů Dotaz ke katalogizaci č. 133 - Dodatek k rozhodnutí ze dne 19.4.2007 Jsou-li zjistitelné názvy originálů jednotlivých přítisků, uvádí se v polích pro vedlejší záhlaví autor/název přednostně název originálu a název přeloženého díla se zapíše samostatně v poli 740.

55 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Unifikovaný název – pole 130, 240 (+730 pro další výskyt) Je prostředkem propojení všech katalogizačních záznamů díla, které se vyskytuje v různých podobách (úpravy, překlady atd.) a pod různými názvy Umožňuje identifikaci díla, pokud se název, pod kterým je dílo známo, liší od názvu popisné jednotky

56 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Unifikovaný název Umožňuje rozlišit více záznamů s totožnými hlavními názvy Používejte v souladu s politikou příslušné katalogizační agentury http://www.nkp.cz/pages/page.php3? page=fond_Unif_naz4.htm

57 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Unifikovaný název: pole 240 - příklad Použijeme je tehdy, potřebujeme-li zapsat unifikovaný název a v záznamu už je hlavní záhlaví 100, 110 nebo 111 Příklad: 100 1 $a Beethoven, Ludwig van 24010 $a Fidelio. $s Libreto. $l Anglicky

58 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Edice Pořadí pramenů popisu pro oblast údajů o edici u knih (předepsané prameny ověřeny v originálním anglickém vydání AACR, 2.0B2; český překlad uvádí prameny chybně): 1. Titulní stránka s edicí (obvykle protilehlá titulní stránce monografie) 2. Hlavní titulní stránka monografie 3. Obálka (ale pozor - odstranitelný přebal není pramenem popisu!) 4. Ostatní části publikace

59 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Edice Pokud se v jedné knize vyskytují různé varianty názvu téže edice na různých místech, podle 1.6.AACR2R se za hlavní název edice zvolí název uvedený v prvním z předepsaných pramenů popisu (chybí-li, pak název z dalšího v pořadí předepsaných pramenů popisu). Varianty názvu edice z dalších pramenů popisu se zapisují do poznámky.

60 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Edice Rozhodnutí schválené Pracovní skupinou pro jmenné zpracování dne 24.4.2008 (Dotaz č. 363 v databázi katalogizačních dotazů NK). Toto doporučení se považuje za českou interpretaci AACR2R Vedlejší záhlaví pro nejednoznačně pojmenované edice a edice se závislými názvy (Učební texty, Sborníky, Working papers, Teze prací apod.) Vedlejší záhlaví pro edice českých vysokých škol a českých vědeckých ústavů se zapisují v poli 810 formou autor/název. Toto doporučení neplatí pro přejímané záznamy zahraniční produkce, dále neplatí pro edice spolků, nadací a podobných typů korporací.

61 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Edice Rozhodnutí schválené Pracovní skupinou pro jmenné zpracování dne 24.4.2008 (Dotaz č. 363 v databázi katalogizačních dotazů NK). Toto doporučení se považuje za českou interpretaci AACR2R

62 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 490 + 800-830 - edice V poli 490 zapisujeme edici tak, jak je uvedena v hlavním prameni popisu, v polích 800-830 ve formalizované podobě

63 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 490 + 800 - edice Příklad: 4901#$a Spisy Jana Čepa ; $v sv. 1 8001# $a Čep, Jan, $d1902- 1974. $t Spisy

64 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 490 + 800 - edice Zápis edice Spisy bratří … V poli 490 zapisujte edici jako na knize. Vstupní prvek pro edici Spisy/Sebrané spisy bratří… zapisujte ve formalizované podobě v poli 800 (jména autorů) s prvním indikátorem s hodnotou 3 pro jméno rodiny. Příklad: 490 1# $aSpisy bratří Čapků 490 1# $aKarel a Josef Čapkové - Spisy + 800 3# $aČapkovi (rodina).$tSpisy

65 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 490 + 810 - edice 4901# $a Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Habilitační a inaugurační spisy 8102# $a Vysoké učení technické v Brně. $t Vědecké spisy. $p Habilitační a inaugurační spisy

66 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 490 + 830 - edice 4901#$a Komentované zákony ; $v sv. 10 830#0 $a Komentované zákony (C.H. Beck) 4901#$a Publikace VKOL ; $v 3/2005 830#0 $a Publikace (Vědecká knihovna v Olomouci)

67 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 580 - poznámka Reprint: Obsahuje-li popisovaná jednotka reprinty, při jejím popisu se primárně vychází z údajů o novodobém vydání, údaje o originálu se zapisují do poznámky k propojovacím polím a doplní se záhlaví autor/název (MARC 21)

68 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 580 + 700 – příklad 1001 $aBartoš, František, $d1837-1906$4aut 24510 $aMoravská svatba ; $bLíšeň ; Deset rozprav lidopisných /$cFrantišek Bartoš 260 $aVe Zlíně :$bMuzeum jihovýchodní Moravy :$bKrajská knihovna Františka Bartoše,$c2007 500 $aSpoluautor díla Líšeň: Cyrill Mašíček 580 $aReprinty publikací včetně tit. s.: Moravská svatba. V Praze : F. Šimáček, 1892 -- Líšeň. V Brně : F. Bartoš a C. Mašíček, 1902 -- Deset rozprav lidopisných. V Olomouci : R. Promberger, 1906 70012 $aBartoš, František, $d1837-1906. $tLíšeň 70012 $aBartoš, František, $d1837-1906. $tDeset rozprav lidopisných 70012 $aMašíček, Cyril, $d1868-1929. $tLíšeň

69 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 580 + 787– příklad 1001#$aBureš, Ivan$7jn19981000372$4aut 24510 $aOfenzivní marketing, aneb, Jak zaútočit na konkurenci / $cIvan Bureš 24630 $a Jak zaútočit na konkurenci 260 $aPraha : $bManagement Press, $c2002. 580 $a1. vyd. vyšlo pod názvem Marketing pro firmu v krizi 78718 $tMarketing pro firmu v krizi

70 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 787– příklad Při použití 1. Indikátoru s hodnotou 0 se generuje poznámka, proto se nevypisuje pole 580. V tom případě však musíme přidat $i s návěštím: 78708 $i Monografické č. k seriálu: $t Acta Pruhoniciana, $x 0374-5651

71 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 700 - další původci Příjmení i jméno se zapisuje do $a Role mají podobu písmenného kódu Kontrolujeme v souboru autorit Příklad: 7001#$a Čapek, Josef, $d 1887-1945 $7 jk01021020 $4 aut

72 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 710– další korporace Příklad: 7102#$a Galerie mladých (Brno, Česko) První indikátor hodnota 2 – v přímém pořadí, 2. indikátor prázdný. Doplněk se píše přímo v $a

73 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 711 – další akce Příklad při monografickém zpracování: 7112#$a Seminář ASŘ $n (29. : $d 2004 : $c Ostrava, Česko) První indikátor hodnota 2 – v přímém pořadí, 2. indikátor prázdný. Místo konání se píše v $c

74 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 740 – související/analytický název Používáme např. u přítisku. Příklad: 24510 $a Višňový sad ; $b Strýček Váňa / Anton Čechov 70012 $a Čechov, Anton Pavlovič, $d 1860-1904. $t Djadja Vanja. $l Česky 74002 $a Strýček Váňa Pole 740 je selekční.

75 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 765 - název originálu Pokud je kniha překladem a je v ní uveden název originálu, zapisujeme tento název do pole 765. V $9 je uveden jazyk, do kterého je kniha přeložena. Příklady: 7650#$t King Lear $9 Česky 7650#$t Romeo and Juliet $9 Slovensky

76 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Pole 765 - název originálu V případě potřeby je možné zapsat poznámku do $i. Příklady: 76508$i Název anglického překladu: $t Art of war $9 Česky Tento příklad se týká knihy přeložené z angličtiny, ačkoliv angličtina nebyla jazykem originálu.


Stáhnout ppt "Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Základy katalogizačních pravidel AACR2R + MARC 21 – selekční údaje PhDr. Libuše Machačová Vědecká."

Podobné prezentace


Reklamy Google